CORVINUS Szaknyelvi Vizsga

Az „OECONOM” GAZDASÁGI SZAKNYELVI VIZSGARENDSZER a Budapesti Corvinus Egyetem nyelvvizsgaközpontja által kifejlesztett és akkreditált szaknyelvi vizsga.

Mit mér a vizsga?

Az Oeconom szaknyelvi vizsga alapvető célja a vizsgázók szaknyelvi tudásszintjének mérése a gazdasági és üzleti szférában előforduló szakmai kontextusok, gyakorlati jellegű szakmai feladatok és helyzetek segítségével, azok vizsgakörnyezetben történő alkalmazásával. A vizsgázónak nem szakmai tudásról kell számot adnia, hanem arról, hogy az adott idegen nyelv ismeretéhez kapcsolódó feladatot a szakszókincs alkalmazásával hogyan képes írásban, ill. szóban megoldani, hogyan képes különböző helyzetekben szakmai partnerével idegen nyelven kommunikálni.

A vizsga nyelvei és részei

A vizsga angol, arab, francia, német, olasz, orosz, portugál és spanyol nyelven, három szinten – alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1) – tehető le.

Jelentkezni lehet külön írásbeli és szóbeli, vagy a mindkettőt magában foglaló komplex vizsgára.

Sikeres írásbeli, vagy szóbeli vizsgával külön-külön is szerezhető írásbeli, vagy szóbeli nyelvvizsga bizonyítvány akkor is, ha vizsgázónk komplex nyelvvizsgára jelentkezett. Ilyen esetben csak a sikertelen (írásbeli, vagy szóbeli) részt kell megismételni.

Vizsgaidőszakok

A Vizsgaközpont évente három alkalommal (január, május, augusztus) biztosít a vizsgázók

számára vizsgaalkalmat, kivéve az arab, portugál nyelveket, ill. valamennyi nyelv alapfokú (B1) szintjét, melyekből csak a májusi vizsgaidőszakban tehető vizsga. Ettől eltérést a Vizsgaközpont igazgatója engedélyezhet különösen indokolt esetben.

Vizsgafeladatok

Tartalmában a nyelvvizsga arra a szakmai háttérismeretre épül, amelyeket a vizsgázók gazdasági, ill. üzleti képzést nyújtó oktatási intézményében folytatott tanulmányaik során sajátítottak el, illetve arra a gyakorlati tudásanyagra támaszkodik, amelyet a (nagy)vállalatok, a gazdasági élet szakemberei gyakorlati tevékenységük során használnak.

Honlapunkról a „MINTAFELADATOK” fül alatt gyakorlófeladatok tölthetők le hanganyaggal, mintamegoldással, megoldókulccsal együtt 

http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/page/default.asp?id=HPAEGN

Az írásbeli és a szóbeli részvizsga szerkezetét, feladatait, pontozását, értékelési szempontjait és a sikeres vizsgához szükséges pontszámokat, illetve a vizsga témaköreit az alábbi oldalakon található táblázatok tartalmazzák. 

http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/doc/files/Honlap/tajekoztato_infok_vizsgakrol/Oeconom_nyelvvizsga_info.pdf

A vizsga egyéb vonatkozásaiban a vizsgaszabályzat az irányadó.

www.corvinusnyelvvizsga.hu

Az „OECONOM” szaknyelvi vizsga témakörei

A témakörök NEM lexikális, vagy tárgyi tudás számonkérésére irányulnak.

A vizsga azt méri, hogy a vizsgázó szakmai háttérismereteinek birtokában az adott szinten hogyan képes a szakmai nyelvhasználatra, illetve munkája során, a szakmai terminológia alkalmazásával, milyen színvonalon lesz képes megoldani írás- és szóbeli szakmai feladatokat.

ALAPFOK (B1)

1. Kapcsolatfelvétel üzleti partnerrel
2. Egy vállalat mindennapi működése
3. Álláskeresés, egy munkakör bemutatása, bemutatkozó beszélgetés (interjú)
4. Áruk és árak, fogyasztók
5. Hirdetések, vásárlók, vásárlói reakciók
6. Üzleti utak, szobafoglalás, úti beszámoló
7. Munkaebéd, üzleti partnerek fogadása
8. Banki alapszolgáltatások, banki ügyintézés
9. Irodai ügyintézés: termékek megrendelése, meghívás, találkozó lemondása stb.
10. A kereslet és kínálat alapkérdései (ár, minőség, minőségi igények és problémák stb.)

KÖZÉP- (B2) ÉS FELSŐFOK (C1)

1. Európai integráció
2. Globalizáció
3. Piac és gazdaság
4. Munkaerőpiac
5. Adózási rendszerek
6. Környezetvédelem
7. Vállalkozási formák
8. Bankrendszerek
9. Tőzsde, befektetések, pénzpiacok
10. Nemzetközi kereskedelem
11. Marketing
12. Telekommunikáció, Internet
13. A magyar gazdaság aktuális problémái
14. A célnyelvi ország(ok) gazdaságának aktuális problémái
15. Társadalom és gazdaság