Nők a tudományban Kiválósági Díj 2017

2018. január 14., 23:55

A Nők a Tudományban Egyesület Nők a Tudományban Kiválósági Díj elnyerésére pályázatot hirdet olyan PhD-fokozattal rendelkező magyar állampolgárságú, vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló kutatónők számára, akik az agrártudományok, az információs technológia vagy a műszaki tudományok tudományterületen tevékenykednek.

A Magyar Tudományos Akadémia szakmai közreműködésével és az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság védnökségével meghirdetett díj létrehozói hisznek abban, hogy a sikeres kutatók és innovátorok felkutatása, bemutatása és jutalmazása kiemelten fontos Magyarország tudományos és gazdasági versenyképessége szempontjából. Különösen fontosnak érezik a fiatal kutatónők támogatását, ezért a Nők a Tudományban Egyesület 2013-ban megalapította a Nők a Tudományban Kiválósági Díjat. Az elismerést olyan fiatal kutatónők nyerhetik el, akik kiemelkedő teljesítményt mutatnak fel szakterületükön, és aktív részesei a hazai tudományos életnek; mindemellett készek részt vállalni a természettudományos és műszaki pályák népszerűsítéséből a fiatal lányok körében, így inspirálva környezetüket. A díj létrehozói a fiatal kutatók elismerésével szeretnék azok sikereit hazai szinten is láthatóvá tenni, egyben megerősíteni a fiatalokat abban, hogy teljesítményük az egész társadalom számára kiemelkedő fontossággal bír. A díjak odaítéléséről a Nők a Tudományban Egyesület és a Magyar Tudományos Akadémia által felállított tudományos szakmai bizottság dönt. A díj fővédnöke Prof. Hargittai Magdolna akadémikus.

A Nők a Tudományban Egyesület minden pályázó részére lehetőséget biztosít egy  ingyenes csoportos kommunikációs tréningen való részvételre.

Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a szakmai munkásságot elismerő díj átadására 2018. március 8-án kerül sor. A díjazottak tárgyi jutalomban részesülnek.

Pályázati feltételek:

A díjra pályázhatnak olyan, PhD-fokozattal rendelkező magyar állampolgárságú, vagy magukat magyar nemzetiségűnek valló kutatónők, akik

· kiemelkedő kutatási vagy technológiai tevékenységet végeznek az adott tématerületen,

· aktív részesei a hazai K+F világnak,

· tevékenységük elsősorban Magyarországon működő kutatóintézetekhez, egyetemekhez, cégekhez köthető,

· a pályázat beadásakor még nem töltik be a 40. életévüket.

A pályázónak pályázata során az alábbi adatokat szükséges megadnia, feltöltenie:

· a jelölt személyes adatait,

· a jelölt szakmai munkásságát bemutató dokumentumot (maximum 1 oldalon),

· a pályázó szakmai önéletrajzát tartalmazó dokumentumot,

· tématerülettel kapcsolatos publikációinak, eredményeinek, szabadalmainak és kitüntetéseinek felsorolását tartalmazó dokumentumot,

· két ajánlólevelet a tématerület elismert szakembereitől, két dokumentumban

A pályázás módja:

· Pályázat benyújtása a  nokatud.hu oldalon erre a célra létrehozott jelentkezési felület kitöltésével történik: kiválósági díj jelentkezés

A pályázat benyújtásával a pályázó tudomásul veszi, hogy a díjat nyert pályázók nevét a pályázat kiírója nyilvánosságra hozza.

A pályázat beküldésének határideje: 2018. január 14. 24.00 óra

További információ: 
 info@nokatud.hu    +36/30/656-40-88