Tovább emelte népszerűségét a Miskolci Egyetem

2018. augusztus 3.

Öt éves rekordot döntött a felvettek száma – derül ki a 2018. július 25-én közzétett ponthatárok első értékeléséből. A Miskolci Egyetemre felvett hallgatók száma a tavalyihoz képest közel 2 százalékkal emelkedett, amivel várhatóan a felsőoktatási intézmények között országosan is az élmezőnyben foglalunk helyet. 

A Miskolci Egyetem karaira 2018-ban összességében 5088-an jelentkeztek, közülük ez idáig 2316-an nyertek felvételt – ami a jelentkezők 46 százaléka. Az első helyen a Miskolci Egyetemre jelentkezők (2960 fő) több mint 78 százaléka kezdheti meg nálunk a tanulmányait szeptemberben.

 Fontos kiemelni, hogy a tavalyi 1722-höz képest idén 1776 fő lesz állami ösztöndíjas, ami a felvett hallgatóink 77 százaléka. Ez önmagában mutatja az intézmény stabilitását. Emellett továbbra is nagyon sokan vannak meggyőződve a nálunk szerzett diploma munkaerőpiaci értékéről, amit az a tény is alátámaszt, hogy tavalyhoz hasonlóan most is igen nagy (idén 540 fő) az önköltséges képzésre felvettek száma. Jelentősen emelkedett az alapképzésekre bejutók létszáma, a tavalyi 1358-ról 1424-re (ez 5 százalékos növekedés), míg a felsőoktatási szakképzéseink több mint 6 százalékkal több hallgatót vonzottak (a tavalyi 275 után idén 292 főt). A Miskolci Egyetem mesterképzéseire a nyári, általános felvételi eljárásban felvettek száma 415 fő, ami egyértelműen jelzi ennek a magasabb képzési szintnek a további népszerűségét.

Összességében a Miskolci Egyetemre felvett hallgatói létszám a megállapított ponthatárok alapján az adott demográfiai folyamatok mellett az utóbbi öt évet tekintve az idén, 2018-ban a legmagasabb, úgy, hogy a felsőoktatási intézmények alapszakjaira való bejutáshoz szükséges minimális ponthatár 2015-ben országosan 280 pontra emelkedett.

A fentiek egyértelműen mutatják, hogy a felsőoktatási intézmények között egyre fokozódó versenyben a Miskolci Egyetem folyamatosan erősíti pozícióját a népszerű fővárosi egyetemek és a több intézményből integrált nagyvárosi egyetemek között.

A 2018 júliusában felvett létszámokkal kapcsolatban fontos kiemelnünk, hogy összesített hallgatói létszámemelkedést ért el a karok többsége: a Bartók Béla Zeneművészeti Intézet 7 fővel, az Egészségügyi Kar 14 fővel, a Gazdaságtudományi Kar 46 fővel, a Gépészmérnöki és Informatikai Kar pedig 90 fővel vehetett fel idén több hallgatót, míg a Műszaki Földtudományi Kar a külföldi hallgatói létszám növelésében jár élen. Szintén kiemelendő, hogy a fent említet karok, valamint az Állam- és Jogtudományi Kar egyaránt növelni tudták az állami ösztöndíjjal felvett hallgatók létszámát.

A Miskolci Egyetem az Észak-Magyarország régió tudásközpontjaként felelősséget érez a régió egészéért, ezért továbbra is fontos küldetésének tekinti, hogy kiválasztott képzéseit az arra igényt bejelentő észak-magyarországi településeken "házhoz vigye". A 2018/2019. tanévben ennek megfelelően folytatódnak a kihelyezett képzések Ózdon és Sátoraljaújhelyen. Ózdon a Bölcsészettudományi Kar Szociális munka és a Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnökinformatikus szakja indul újra, míg Sátoraljaújhelyen az Egészségügyi Kar Egészségügyi gondozás és prevenció [védőnő] szakján lesznek elsőéves hallgatóink.

A felvételi eljárás során felkínált szakok döntő többségét az egyetem a pótfelvételi eljárásban is meghirdeti.

Egyetemi LEG…-ek

Szembetűnő, hogy több kar több szakjára idén is csak kiemelkedően magas ponthatárral lehetett bejutni.

A Miskolci Egyetem képzései közül az Állam- és Jogtudományi Kar állami ösztöndíjas Jogász szakjára lehetett a legmagasabb pontszámmal bekerülni: itt a központilag előírt 460 pontra volt szükség a sikeres felvételihez. Minimum 410 pont kellett a következő szakok állami ösztöndíjas képzéseire történő bejutáshoz is: Igazságügyi igazgatási, Munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási, Angol-német tanár, Angol-földrajz tanár, Emberi erőforrások, Gazdálkodási és menedzsment, Kereskedelem és marketing, Nemzetközi gazdálkodás, Pénzügy és számvitel, Turizmus-vendéglátás.

A Miskolci Egyetem karain az alábbi szakok voltak a legsikeresebbek és legnépszerűbbek a felvételt nyert hallgatók száma tekintetében: Gépészmérnöki és Informatikai Kar: Gépészmérnöki (151 fő); Állam- és Jogtudományi Kar: Jogász (106 fő); Egészségügyi Kar: Gyógytornász (101 fő); Gazdaságtudományi Kar: Gazdálkodási és menedzsment (92 fő); Bölcsészettudományi Kar: Anglisztika (52 fő); Műszaki Anyagtudományi Kar: Anyagmérnöki (46 fő); Műszaki Földtudományi Kar: Műszaki földtudományi (29 fő); Bartók Béla Zeneművészeti Intézet: Zenetanár-zongoratanár (8 fő).