Duális Szakmai Nap a Miskolci Egyetemen

2018. október 9.

Hagyományteremtő céllal tartották meg 2018. október 8-án egyetemünkön az első Duális Szakmai Napot a „DUAL DRIVE UNIVERSITY – A Miskolci Egyetem duális és kooperatív felsőoktatási, szakképzési és szakirányú továbbképzéseinek fejlesztése” c. projekt keretein belül. A projekt egy éve indult a Miskolci Egyetemen azzal a céllal, hogy ezt a képzési formát még jobban kiszélesítse és elmélyítse, tovább erősítse a kapcsolatot a gazdasági szereplőkkel.

Prof. Dr. Torma András, a Miskolci Egyetem rektora megnyitóját követően Pfliegler Péter, Miskolc Megyei Jogú Város alpolgármestere köszöntötte a résztvevőket. Beszédében hangsúlyozta: Miskolc és a régió számára is óriási jelentőséggel bír a duális képzés, amelynek keretében élesben, de „védett” körülmények között sajátíthatják el a legkorszerűbb ismereteket a hallgatók. A kormány és Miskolc között létrejött Modern városok programnak is egyik kiemelt célja, hogy megfogalmazza a térség szakképzési, fejlesztési koncepcióját, és létrehozza azt az intézményi modellt, amely biztosítja a régió meghatározó ipari vállalkozásainak bevonását a duális képzésbe – mind a középszintű, mind a felsőoktatásban.

Dr. Horváth Zita felsőoktatásért felelős helyettes államtitkár arra mutatott rá, hogy a jogszabályi feltételek megteremtették annak lehetőségét, hogy a duális képzésben tanuló hallgató a képzési idejének közel felét valamely vállalatnál töltse, másik felét pedig az egyetemi iskolapadban. A hallgató ezért fizetést kap, nagyjából havi 80 ezer forintot.

A miskolci felsőoktatási intézményben 2015 óta folyik duális rendszerben képzés, jelenleg öt karon: a Műszaki Földtudományi, a Műszaki Anyagtudományi, a Gépészmérnöki és Informatikai, a Gazdaságtudományi, valamint a Bölcsészettudományi Karon több mint 210 fő tanul duális formában – tudtuk meg Dr. Czap Lászlótól. Az intézményfejlesztési és kapcsolati ügyekért felelős rektorhelyettes elmondta, az elmúlt 4 évben 188 vállalkozással kötöttek duális szerződést, a hallgatók jelenleg 63 különböző együttműködő vállalatnál végzik gyakorlatukat.

A szakmai nap további részében egyetemünk duális szakmai partnerei fejtették ki véleményüket – plenáris és kerekasztalos formában – a képzés e típusával kapcsolatban, beszámoltak tapasztalataikról, s a további együttműködési lehetőségeinek irányáról.

A rendezvényen készült fotók:

A fotókat a Beiskolázási Központ készítette.