Doppler Professzori Kitüntető Cím – Új magas rangú egyetemi elismerés a legjobbaknak

2019. július 23.

A Doppler Professzori Kitüntető Címet az egyetem Szenátusa  adományozhatja azon kiemelkedő szakmai teljesítményt nyújtó hazai vagy külföldi professzoroknak, akik jelentős mértékben hozzájárultak az Egyetem oktatási, kutatási tevékenysége színvonalának emeléséhez, hazai és nemzetközi elismertségének növeléséhez. A kitüntetésből évente legfeljebb kettő adható ki – egy hazai és egy külföldi professzor részére.

Christian Doppler (Salzburg, 1803. november 29. – Velence, 1853. március 17.) osztrák matematikus és fizikus, műegyetemi tanár volt, aki a Miskolci Egyetem jogelődjében, a Selmecbányai Magyar Királyi Bányászati-Kohászati Akadémián is oktatott 1847 és 1849 között mennyiségtant, természettant és erőműtant. Fő felfedezése az 1840-es évek elején a hanghullámok terjedését vizsgálva kimutatott és később róla elnevezett Doppler-effektus, amely szerint, ha a hullámok forrása hozzánk közeledik, a hullámok hosszát az álló hullámforrás által kibocsátottaknál rövidebbnek, a távolodó forrás hullámaiét pedig hosszabbnak és ennek megfelelően a hangot magasabbnak, illetve mélyebbnek érzékeljük. Felismerte, hogy ez a szabályszerűség a fényre is érvényes. Korszakalkotó felfedezését 1842-ben, Prágában publikálta.

 

A mintegy 50 nyilvántartott publikációja egyébként ma is olvasható a Selmeci Műemlékkönyvtárban fellelhető egykori prágai, bécsi és lipcsei tudományos folyóiratokban.