Új szak a Bölcsészettudományi Karon! Szeptemberben indul a gyógypedagógiai alapképzés

2019. július 23.

A szak célja olyan diplomás pedagógusok képzése, akik korszerű elméleti, módszertani és gyakorlati ismeretek, illetve képességek birtokában hatékony segítséget nyújtanak a tanulásban akadályozott, valamint a tanulási, érzelmi és viselkedészavarokkal élő, egyéb pszichés fejlődési zavart mutató, személyiségfejlődésükben atipikus gyermekeknek, fiataloknak, felnőtteknek, kognitív, szociális és személyes kompetenciáik fejlesztéséhez, funkciózavaraik korrekciójához, illetve kompenzációjához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint integrációjukhoz.

Országosan egyedülálló, hogy a képzés két kötelező szakirányon zajlik majd: a tanulásban akadályozottak pedagógiája és a pszichopedagógiai szakirányon, és a korszerű digitális tananyagok mellett nagy hangsúlyt kap a gyakorlati tudás is.

Jelentkezni – előreláthatólag – 2019. augusztus 7-ig, a pótfelvételi eljárás lezárulásáig lehet.

További részletek az alábbi linken találhatók: http://www.tanarkepzo.hu/gyogypedagogia_szak_miskolcon

 

A sajtótájékoztatón készült videó:

 

 

A sajtótájékoztatón készült fotók: