RESTRUKT projektismertető

A projekt címe

A Miskolci Egyetem infrastruktúra fejlesztése az oktatás és a kutatás versenyképesebbé tétele érdekében

A projekt azonosító száma: TIOP-1.3.4-15/1-2015-0003

A projekt adatai

Kedvezményezett: Miskolci Egyetem

A Projekt bruttó összköltsége: 1.022.054.099.- Ft

A Projekt elszámolható bruttó összköltsége: 1.022.054.099.- Ft

Támogatás mértéke: 100%
Időtartam: 2007.05.22 – 2015.12.31.

Honlap: http://www.uni-miskolc.hu/infrastruktura-fejlesztes-TIOP-1_3_4-15

Projekt menedzsment

Projektmenedzser: Pintér Zoltán

Projekt pénzügyi vezetője: Batta Beatrix

A projekt célja

A projekt átfogó célja a Miskolci Egyetem gyakorlati képzéssel, oktatással, kutatással kapcsolatos infrastruktúrájának fejlesztése, szinergiahatások elérése, illeszkedve az OP-k célkitűzéseihez.

A projekt hosszú távú célja a Miskolci Egyetem oktatási, kutatási, innovációs, valamint külső és belső szolgáltatási infrastruktúrájának struktúra váltásokat is tartalmazó megújítása, az Intézmény komplex értelemben vett versenyképességének növelése.

Az oktatás területén közvetlen cél az ME infrastruktúra megújítása, gyakorlatorientált képzési részek fejlesztése; az oktatói-kutatói és a kiszolgáló terek korszerűsítése, felújítása.

A K+F területen közvetlen cél az erősödő kutatási profilú egyetemmé válás stratégiájának infrastrukturális megalapozása. A fejlesztendő kutatási területek építenek az Intézmény hagyományaira, szolgálják a Város és a Régió kiemelt irányait, a környezet igényeit és elvárásait. Hosszabb távú cél az országos vezető szerep fenntartása, illetve megerősítése egyes területeken, valamint a nemzetközi kutatási munkamegosztásból nagyobb rész megszerzése.

Az Intézmény regionális szerepvállalása, a gazdasági és a munkaerő-piaci szereplők igényei okán az innováció területén cél a tudáshasznosulás hatékonyságának fokozása, az oktatás és a felnőttképzés rendszerén túlmenően a K+F területeken is. A fejlesztésnek célja a tudás- és technológia transzfer minden elemének befogadása és továbbadása.

A szolgáltatások vonatkozásában cél azok infrastrukturális hátterének kialakítása, bővítése és megújítása. A belső szolgáltatások területén cél a költséghatékony technikák és technológiák további térnyerésének biztosítása, a külső szolgáltatások területén pedig a gazdálkodó szervezetek igényeire való gyors reagálás készségének és műszaki-informatikai képességének kialakítása.

A projekt minden elemének célja az esélyegyenlőség növelése és a környezeti fenntarthatóság biztosítása.

A projekt legfontosabb eredménye az Intézmény versenyképességének, működési stabilitásának, valamint hazai és nemzetközi szerepvállalásának növekedése.

A projekt célcsoportja

A célcsoportok a Miskolci Egyetem küldetésnyilatkozatából és elfogadott stratégiákból vezethetők le. Közvetlen célcsoportok: magyar és külföldi ME hallgatók; az ME célcsoport vonatkozásában közvetlenül érintett magyar és külföldi oktatók, kutatók; alkalmazottak, hátrányos helyzetű személyek; gazdasági szereplők, akik közvetlenül részt vesznek a komplex terek létrehozásában.

Közvetett célcsoportok: magyar és külföldi nem ME hallgatók; érdeklődő középiskolások; alapképzést (BSc) és/vagy mesterképzést (MSc) másutt teljesítettek; magyar és külföldi oktatók, kutatók, alkalmazottak, akik közvetetten érintettek a hallgatói célcsoportok vonatkozásában; hátrányos helyzetű személyek; magyar és külföldi akadémiai és gazdasági szereplők.

A képzésekben résztvevőknek a projekt gyakorlatorientált képzést, high-tech ismereteket, más K+F+Sz+I projektekben való részvételt nyújtja; inspiratív környezetet biztosít; összességében szolgálja a régióban való maradásukat. Az oktatók, kutatók számára a projekt a folyamatos megújítás és megújulás lehetőségét adja, részvételt biztosít integrált, a gazdasági szereplőknek fontos K+F+I+Sz tevékenységekben, hozzájárul a régió versenyképességének növeléséhez. A gazdasági szereplőknek a projekt a szükségleteiknek megfelelő diplomások kibocsátását, magas szellemi tőkét, interdiszciplináris K+F+Sz kapacitást kínál; ami folyamatos innovációt is jelent, növeli eredményességüket és versenyképességüket. A hazai és külföldi akadémiai szereplők rangosabb együttműködésekben vehetnek részt, konkrét gazdasági előnyökkel. A fejlesztések minden célcsoport számára a magasabb színvonalú és a hatékonyabb munkavégzés feltételeit teremtik meg. A hátrányos helyzetű személyeknek a projekt esélyegyenlőségük növekedését adja.