A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából - komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben EFOP-3.1.2-16-2016-00001

Projekt címe: A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából - komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben

Projekt azonosítószáma: EFOP-3.1.2-16-2016-00001

(Fő)kedvezményezett neve: Eszterházy Károly Egyetem
Konzorciumi partnerek (amennyiben vannak): Pécsi Tudományegyetem, Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, Miskolci Egyetem, Nyíregyházi Egyetem, Oktatási Hivatal

A Miskolci Egyetem, mint konzorciumi partner részéről

Projektvezető: Kelemen Katalin
Szakmai vezető: Dr. Illésné Dr. Kovács Mária
Pénzügyi vezető: Dr. Szilágyi Roland
Projekt asszisztensek: Horváth Anett, Hégerné Kovács Krisztina

Projekt összköltsége (Ft): 9.860.000.000-
ME támogatás összege (Ft): 252.218.842-
ME támogatás intenzitása (%): 100

Projekt kezdési dátuma: 2017.01.01.
Projekt befejezési dátuma: 2021.09.30.

 

Konzorciumi partnerek és a támogatás összege (amennyiben konzorciumban valósul meg a pályázat):

Konzorciumi partner megnevezése

Megítélt támogatás (Ft)

Saját forrás (Ft)

Összesen (Ft)

Eszterházy Károly Egyetem

       5 412 393 996    

0

       5 412 393 996    

Pécsi Tudományegyetem

           486 715 518    

0

           486 715 518    

Eötvös Lóránd Tudományegyetem

       1 046 612 994    

0

       1 046 612 994    

Szegedi Tudományegyetem

           617 141 850    

0

           617 141 850    

Miskolci Egyetem

           252 218 842    

0

           252 218 842    

Nyíregyházi Egyetem

           419 916 850    

0

           419 916 850    

Debreceni Egyetem

           424 999 950    

0

           424 999 950    

Oktatási Hivatal

       1 200 000 000    

0

       1 200 000 000    

Összesen:

        9 860 000 000   

0

        9 860 000 000   

 

Projekt összefoglaló: 

A projekt célja a köznevelési intézményekben a differenciált, személyközpontú nevelést-oktatást lehetővé tevő módszertani kultúra megerősítése, a nyitottságra ösztönző intézményi nevelés-oktatás pedagógiai eszköztárának fejlesztése, valamint a kidolgozott módszertan országos elterjesztése.  A Komplex Alapprogram kidolgozásában az Eszterházy Károly Egyetem vezetése mellett a hazai tanárképző egyetemek (ELTE, SZTE, PTE, NYE, DE, ME), valamint az Oktatási Hivatal is részt vesz. A program az Európai Unió támogatásával 9.86 milliárd forintból valósul meg.

A Komplex Alapprogram a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának javítása érdekében az oktatási rendszer minőségének javítását, hatékonyságának és eredményességének növelését célozza meg. A fejlesztés eredményeként jelentős lépés tehető annak érdekében, hogy a tanulók ne morzsolódjanak le, az alapfokú oktatás során olyan hosszú távú tanulási, ismeretszerzési motiváció alakuljon ki, amely a középfokú oktatási szakaszban is kifejti hatását. 

A Komplex Alapprogram területei közé tartozik a differenciált oktatás valamint a szervezet és iskolakultúra módszertani fejlesztése, a tanulással összefüggő esélyek növelése is. 

Mindez öt, tanulástámogató iskolafejlesztő módszer kidolgozásával és alkalmazásával valósulhat meg. 

A digitális-alapú iskolafejlesztő módszer célja, a technológiai műveltség és felelősségteljes IKT használat valamint a digitális kultúra kialakítása, az információs műveltség növelése és a digitális tartalomfejlesztés hatékony elsajátítása. 

A testmozgás-alapú iskolafejlesztő módszer lényege, hogy élményszerű, a testmozgáson és a mozgásos tanuláson alapuló módszereket és tevékenységeket integráljon a tanítási-nevelési folyamatba, melyek segítségével elérhető a figyelem fenntartása és a tanulás eredményesség növelése egyaránt. 

A művészet-alapú iskolafejlesztő módszer a tanulók személyiségének, készségeinek, szociális kompetenciáinak és különböző kognitív képességeinek fejlesztését a művészetek eszközrendszerének megismertetésével éri el. 

A logika-alapú iskolafejlesztő módszer célja, hogy olyan játékos, élményszerű módszereket integráljon az oktatásba, melyek segítségével fejlődhet a tanulók gondolkodása és tanulási stratégiái. Logikai, szituációs, algoritmikus, táblás, kirakós és egyéb játékok alkalmazásával elérhető, hogy a tanulás ne csak kötelező tevékenység, hanem örömforrás is legyen. 

Az életgyakorlat-alapú iskolafejlesztő módszerrel a szociálisan értékes és egyénileg eredményes életvezetés alapozható meg. A hatékony életvezetés olyan kultúráját szeretnénk kialakítani, ami a tanulói teljesítmény fejlesztésén keresztül növeli a hátrányos helyzetű diákok továbbhaladási esélyeit is.

A megvalósítás során 35 ezer pedagógus számára szervezünk a Komplex Alapprogram iskolafejlesztő módszereit ismertető továbbképzéseket. 2020 szeptemberéig várhatóan 1500 alapfokú oktatási intézmény vezeti be a Komplex Alapprogramot első körben 1-4. évfolyamon, majd a későbbiekben felmenő rendszerben az 5-8. évfolyamon is.