R ó l u n k

ÓVODÁSKORÚ GYERMEKEK / 2,5 évtől / ISKOLÁRA való intenzív FELKÉSZÍTÉSE
kislétszámú csoportban FREINET /természetközpontú/ PEDAGÓGIÁVAL.
Zöldövezetben, családias környezetben.Választható rendszeres ÚSZÁS ill. NYELVOKTATÁS.
Helye: Fenyves Családi Napközi Miskolc Egyetemváros L3-L4 ép.
Tel.:46/565-111/ 19-45 m. ill. 20/ 9384-509
http://www.uni-miskolc.hu/meovi

A FENYVES CSALÁDI NAPKÖZI az Erdei Óvoda Egyesület támogatásával, fenntartásában működik a MISKOLCI EGYETEM területén gyönyörű természeti környezetben.

2-7 ÉVES KORÚ GYERMEKEKET FOGADUNK.

A kislétszámú csoport lehetőséget ad a gyermekekkel való egyéni foglalkozásokra, sajátos igények kielégítésére.

Mit nyújt a családi napközi és gyermekcentrum?
- óvónők általi szakszerű foglalkoztatást
- anyanyelvi nevelés verssel, mesével
- zenei nevelés, hagyományőrző népi mondókák, gyermekdalok, klasszikus zene
- Finommotorikus és nagymozgás fejlesztése
- Átvezetés a családból az óvodába
- Szociális viselkedésformák gyakorlása
- Önállósági szokások alakítása
- Képességfejlesztő játékok
- Ritmikusan, a gyermek életkorához igazodó napirend
- Napi levegőzés, játék a kertünkben, heti egyszeri séta / környezetünk megismerése/
- Egészséges táplálkozás
Személyi feltételek:
1 fő vezető –szervező óvodapedagógus  38 éves szakmai tapasztalattal  /óvónő - csana nevelő - Freinet pedagógiai végzettséggel/
1 fő diplomás óvodapedagógus  24 év gyakorlattal angol-magyar nyelvismerettel /óvónő - csana nevelő /
1 fő segítő , dajkai végzettséggel.

A napköziben van aki csak óraadóként dolgozik, van aki a játszóházat vezeti, ill. külön fejlesztő foglalkozást, nyelvórát tart.
A GYERMEKCENTRUMBAN olyan családok számára is tudunk szolgáltatni, akiknek speciális a munkarendjük, vagy tanulnak, illetve munkaidejük alatt szívesebben tudják gyermeküket kis létszámú környezetben.

Intézményünk szolgáltatásaival a nyitvatartási időn túl is a szülők rendelkezésére áll, szükség szerint hétvégén is működtetünk GYERMEKFELÜGYELETET, amelynek keretében 3-10 éves gyermekeket várunk.

Kedves Szülők!

A Fenyves Családi Napközinkben 1,5-7 éves korig fogadjuk a gyermekeket egész éven át, a nyári táborainkba pedig 10 éves korig .
A beíratott családi napközis gyermekek nálunk NEM gyermekfelügyeletben vannak,hanem iskolára való felkészítésben  részesülnek. A Közoktatási tv. értelmében 5 éves kortól kötelező az óvodai foglalkozás, amelyre lehetőség van a Napközinkben is.
A Családi Napközi előnye, hogy a gyermekek  kis létszámú  csoportban nyugodt, kiegyensúlyozott családias környezetben tölthetik az iskola előtti éveiket. Azokat az éveket, amikor a kisgyermek személyisége a legdinamikusabban fejlődik, s értelmi képességeik megalapozódnak. A szülőnek Alkotmányos joga kiválasztani mi a legideálisabb gyermekének. / pl. nem magas létszám, sok egyéni gondoskodás, odafigyelés, fejlesztés, kiváló pedagógiai módszerek, a gyermek egészségét pozitívan befolyásoló környezet./
Hisszük és valljuk, felelősek vagyunk azért, hogy a gyermekek már kicsi koruktól kezdve megkapjanak mindent, ami készségeik, képességeik kibontakoztatásához szükségesek. Ehhez adottságaikat fel kell ismerni a pedagógusnak s az     ” ÉLET ÁLTAL ÉLETRE NEVELNI „     elvével sikeresen boldog és tartalmas kisgyermekkort biztosíthatunk számukra.
Minden gyermeki személyiséghez egyedi út vezet, s annak megtalálása a mikrokörnyezet / a család és a nevelő / közös feladata.
 
H E T I R E N D Ü N K:

HÉTFŐ: mozgás – testnevelés-tánc
KEDD   : alkotó tevékenységek: rajzolás- festés- gyurmázás- barkácsolás
SZERDA: vers- mese- bábozás- dramatizálás- mondókák- rigmusok
CSÜTÖRTÖK: ének – zenehallgatás –énekes játékok
PÉNTEK:  számolgatás ,
Napközinkben minden JÁTÉKOSAN történik.
A   J Á T É K a kisgyermek „ lélekmegnyilvánulása”, életforma, a 2-7 éves gyermek testi és szellemi fejlődésének tere, feltétele. A játék során lehetősége van a gyermeknek az intellektuális, a mozgásos, szociális tapasztalatok többszöri átélésével az egyéni vágyainak és ötleteinek kibontakoztatására. Szabad játékuknak személyiségépítő hatása van, ezen keresztül gyakorolják az életet”.
A kirándulás,  épített és természeti környezet megismerése, séta , szabad játék, nagymozgás az időjárástól függően rendszeres.

A fenti hetirend  a gyermekek érdekében megváltozhat.
A mese, a vizuális tevékenység , a mozgás /kistorna /mindennapos tevékenység a napköziben.

A gyermekek szabad akaratától, kezdeményezőkészségétől , a külső körülmények hatására a tervezett foglalkozások számossága is  változhat is.

N A P I R E N D Ü N K:

7,30 – 9,30            a gyermekek fogadása, bevezetés a játékba, tevékenység
                                 kezdeményezése, testápolás, reggeli
9,30-  11,30            folyamatos játék, tervezett tevékenység felkínálása ,
                                 egyéni fejlesztések, levegőzés, kirándulás stb.
                                 Közben 11 órakor : tízórai  /gyümölcs, gyümölcslé /
11, 30- 12, 45        testápolási teendők /vetkőzés, átöltözés, mosdás /, ebéd,
                                 fogmosás, előkészület a pihenéshez
12,45-15,15           mese, altató ének, alvás, pihenés igény szerint.
15,15- 16,30          nyugodt, folyamatos ébredés, tisztálkodási teendők, uzsonna
                                 szabad játék, tevékenység választása / esetleg a délelőtti
                                 folytatása / mese, ének, tánc, mozgás, igényük alapján