A minőségbiztosítás szervezete a Miskolci Egyetemen

A Miskolci Egyetem Szenátusa által 2015-ben elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) alapján az egyetem minőségpolitikájának meghatározásáért a Rektor felelős. A minőségpolitikában megfogalmazottak elérése és érvényesítése érdekében a Miskolci Egyetemen Minőségbiztosítási Csoport (2014-ig Minőségbiztosítási Iroda, MBI néven) működik.

A Minőségbiztosítási Csoportban több minőségbiztosítási szakértő, szakreferens dolgozik, feladatuk az egyetem minőségbiztosítási rendszerének átfogó működtetése és felügyelete. A Minőségbiztosítási Csoport működését ügyrend, a minőségbiztosítási rendszert pedig a Minőségügyi Kézikönyv szabályozza. A Minőségbiztosítási Csoport munkáját az általános rektorhelyettes felügyeli.

A Miskolci Egyetem a 2015-ben elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzat (SzMSz) alapján Minőségbiztosítási Bizottságot (MBB) működtet. Az MBB a Miskolci Egyetem legfőbb participatív döntéshozó fóruma a minőségbiztosítás területén. Az MBB feladata az egyetem képzési programjának (alap-, mester- és doktorképzés, szakirányú továbbképzés, felnőttképzés), kutatási és szolgáltatási tevékenységének érdekében a minőségpolitika és a minőségcélok meghatározása valamint a minőségfejlesztési program megtervezése és végrehajtása. Emellett döntéselőkészítési, javaslattételi jogkör gyakorlása a partnerközpontúság megteremtése, és az oktatásszervezés és a partnereknek nyújtott szolgáltatások színvonalának javítása, a támogató tevékenység minőségi fejlesztése, az Egyetem minőségbiztosítási rendszerének megalapozására és kialakítására irányuló feladatok összehangolása érdekében. Az MBB elnöke az akkreditációért felelős rektorhelyettes. Az MBB tagjai a karok illetve nem oktatási szervezeti egységek minőségbiztosításért felelős megbízott vezetői.

A Minőségbiztosítási Bizottság jelenlegi összetétele a következő:

Minőségbiztosítási Bizottság

Tagság

Név

Cím

Szervezet

Telefon

E-mail

Elnök

Dr. Horváth Zita

egyetemi docens, általános rektorhelyettes

Rektori Hivatal

10-11

rekaltrh@uni-miskolc.hu

Tag

Dr. Mádai Ferenc

egyetemi docens, dékánhelyettes

MFK

12-07

askmf@uni-        miskolc.hu

Tag

Dr. Koncz János

egyetemi docens

MAK

15-53

minkoncz@uni-miskolc.hu

Tag

Lajos Sándor

mérnöktanár

GÉIK

18-69

lajoss@abrg.uni-miskolc.hu

Tag

Dr. Pásztorné Dr. Erdős Éva

egyetemi docens, dékánhelyettes

ÁJK

13-50, 11-61

jogerdos@uni-miskolc.hu

Tag

Veresné Dr. Somosi Mariann

egyetemi tanár, dékán

GTK

10-05, 17-30

szvvsm@uni-         miskolc.hu

Tag

Dr. Fazekas Csaba

egyetemi docens, dékánhelyettes

BTK

23-71

bolfazek@uni-miskolc.hu

Tag

Kissné Dányi Éva

mestertanár

EK

26-67

efkdorka@uni-miskolc.hu

Tag

Dr. Réti Balázs

főiskolai docens

BBZI

70/222-9853

retibalazs1@               gmail.com

Tag

Ligetvári Éva

ügyvivő szakértő

Kancellária

22-29

kkkleva@uni-miskolc.hu

Tag

Jedlicska Tibor

elnök

ME-HÖK

11-04

jedlicskat@uni-miskolc.hu

Tag

Dr. Marciniak Róbert

minőségügyi referens

Minőségbiztosítási Csoport

22-45

szvmarci@uni-miskolc.hu

Tag

Kerekesné Bozsó Beatrix ügyvivő szóvivő Minőségbiztosítási Csoport 23-43 bozso.beatrix@uni-miskolc.hu

Tanácskozási jogú tag

Illés Sándor

igazgató

ISZK

10-36

szkilles@uni-miskolc.hu

 

A Minőségbiztosítási Csoport az előző évben végzett munkájáról és a Minőségbiztosítási Bizottság előző évi Minőségbiztosítási Programjának és Minőségfejlesztési Tervének teljesüléséről szakmai beszámolót készít, amit minden évben a Szenátusnak is bemutat, amivel együtt előterjeszti a Minőségbiztosítási Bizottság által már megvitatott és jóváhagyott következő évi intézményi Minőségbiztosítási Programot és Minőségfejlesztési Tervet.