MISKOLCI EGYETEM

Az Egyetem karainak és tanszékeinek honlapjai

MŰSZAKI FÖLDTUDOMÁNYI KAR http://www.uni-miskolc.hu/~mfk/

 
Ásványtani - Földtani Intézet  
Ásvány- és Kőzettani Intézeti Tanszék http://www.asko.uni-miskolc.hu/
Földtan- Teleptani Intézeti Tanszék http://fold1.ftt.uni-miskolc.hu/
Bányászati és Geotechnikai Intézet  
Bányászati és Geotechnikai Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwbmuvt/
Geotechnikai Berendezések Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~gtbweb/
Földrajz Intézet http://www.uni-miskolc.hu/~foldrajz/
Természetföldrajz - Környezettan Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~fkt/
Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~tft/
Geofizikai és Térinformatikai Intézet  
Geofizikai Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~geofiz/
Geodéziai és Bányaméréstani Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~gbmweb/
Környezetgazdálkodási Intézet  
Hidrogeológiai - Mérnökgeológiai Intézeti Tanszék http://www.hidrotanszek.hu/
Kőolaj és Földgáz Intézet http://www.kfgi.uni-miskolc.hu/
Olajmérnöki Intézeti Tanszék http://www.oil.uni-miskolc.hu/
Gázmérnöki Intézeti Tanszék http://www.gas.uni-miskolc.hu/hun/
Bányászati Kémiai társult Intézeti Tanszék http://www.akki.hu/Document/homepage_institute_hu_1.html
Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet  
Előkészítéstechnikai Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwejt/


 
MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR http://www.mak.uni-miskolc.hu/

 
Anyagtudományi Intézet http://www.matsci.uni-miskolc.hu/
Fémtani és Képlékeny-alakítástani tanszék http://www.matsci.uni-miskolc.hu/femtkepl/index.html
Mta Anyagtudományi Kutatócsoport http://www.matsci.uni-miskolc.hu/mtakcs/index.html
Nanotechnológiai Intézeti Kihelyezett Tanszék http://www.matsci.uni-miskolc.hu/nanotech/index.html
Energia- És Minőségügyi Intézet http://www.energia.uni-miskolc.hu
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék http://www.combustion.uni-miskolc.hu/
Energiahasznosítási Intézeti Kihelyezett Tanszék http://www.energia.uni-miskolc.hu/ekit/
Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék http://www.energia.uni-miskolc.hu/mkit/
Kerámia- És Szilikátmérnöki Tanszék http://natt08.natt.uni-miskolc.hu/
Kémiai Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/home/web/wwwkoh/www/hun/tanszekek/kt/index.html
Metallurgiai És Öntészeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/home/web/wwwkoh/www/hun/tanszekek/mon/index.html
Polimérnöki Tanszék http://www.polymer.uni-miskolc.hu


 
GÉPÉSZMÉRNÖKI ÉS INFORMATIKAI KAR http://gepesz.uni-miskolc.hu

 
Ábrázoló Geometriai Tanszék (AGT) http://abrpc09.abrg.uni-miskolc.hu
Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék (ALT) http://www.alt.uni-miskolc.hu/index.html
Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszéke (AHT) http://www.uni-miskolc.hu/~wwwaram
Fizikai Tanszék (FIT) http://www.uni-miskolc.hu/~www_fiz
Gépelemek Tanszéke (GET) http://www.uni-miskolc.hu/gepelemek
Gépgyártástechnológiai Tanszék (GTT) http://www.uni-miskolc.hu/~wwwggyt
Mechanikai Tanszék (MET) http://www.mech.uni-miskolc.hu/
Mechanikai-Technológiai Tanszék (MTT) http://www.met.uni-miskolc.hu
Vegyipari Gépek Tanszéke (VGT) http://vgt.uni-miskolc.hu
Informatikai Intézet  
Alkalmazott Informatikai Tanszék (IAK) http://ait.iit.uni-miskolc.hu/~ait/
Általános Informatikai Tanszék (IAL) http://www.iit.uni-miskolc.hu
Matematikai Intézet http://www.uni-miskolc.hu/~matint
Alkalmazott Matematikai Tanszék (MAK) http://www.uni-miskolc.hu/~applmath/
Analízis Tanszék (MAN) http://www.uni-miskolc.hu/uni/dept/gepesz/analizistanszek/
Mechatronikai Intézet  
Robert Bosch Mechatronikai Tanszék (MRB) http://www.szgt.uni-miskolc.hu/rbmt
Szerszámgépek Tanszéke (SGT) http://www.szgt.uni-miskolc.hu
Villamosmérnöki Intézet  
Automatizálási Tanszék (VAU) http://mazsola.iit.uni-miskolc.hu
Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék (VEE) http://nw.elektro.uni-miskolc.hu


 
ÁLLAM- ÉS JOGTUDOMÁNYI KAR http://www.jogikar.uni-miskolc.hu/

 
Államtudományi Intézet http://www.uni-miskolc.hu/~wwwallin/
Alkotmányjogi Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwallin/alkotmany/
Közigazgatási Jogi Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwallin/kozig/
Pénzügyi Jogi Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwallin/penzugy/
Bűnügyi Tudományok Intézete http://www.uni-miskolc.hu/~wwwbti/
Büntető Eljárásjogi és Büntetés-Végrehajtási Jogi Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwbe/
Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwbkrt/
Civilisztikai Tudományok Intézete http://www.uni-miskolc.hu/~wwwcivil/
Kereskedelmi Jogi Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwkerjo/
Munkajogi és Agrárjogi Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~agrarjog/
Polgári Jogi Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~polgari/
Európai és Nemzetközi jogi Intézet  
Nemzetközi jogi Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwdrint/
Európa jogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~eujog/
Polgári Eljárásjogi Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwpp/
Jogtörténeti és Jogelméleti Intézet http://www.uni-miskolc.hu/~wwwjuris/
Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwjuris/jb.html
Jogtörténeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwjuris/jt.htm
Római Jogi Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~wwwjuris/rom.htm


 
GAZDASÁGTUDOMÁNYI KAR http://slave.gtk.uni-miskolc.hu/

 
GAZDASÁGELMÉLETI Intézet http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ge/index.html
Közgazdaságtani Intézeti Tanszék http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ge/
Gazdaságpolitikai Intézeti Tanszék http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ge/index.html
GAZDÁLKODÁSTANI Intézet http://slave.gtk.uni-miskolc.hu/gki/
Vállalatgazdaságtani Intézeti Tanszék http://slave.gtk.uni-miskolc.hu/gki/
Üzleti Vállalkozási Intézeti Tanszék http://slave.gtk.uni-miskolc.hu/gki/
MARKETING Intézet http://www.uni-miskolc.hu/marketing/
Marketing Stratégia és Kommunikáció Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/marketing/
Nemzetközi Marketing Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/marketing/
ÜZLETI INFORMÁCIÓGAZDÁLKODÁSI ÉS MÓDSZERTANI Intézet http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ui/
Üzleti Statisztika és Előrejelzési Intézeti Tanszék http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ui/
Számviteli Intézeti Tanszék http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ui/uisz/index.html
Pénzügyi Intézeti Tanszék http://www.gtk.uni-miskolc.hu/gtk/ui/uipz/index.html
VEZETÉSTUDOMÁNYI Intézet http://www.szervez.uni-miskolc.hu/
Vezetési Intézeti Tanszék http://www.szervez.uni-miskolc.hu/
Innováció és Technológia Menedzsment Intézeti Tanszék http://www.szervez.uni-miskolc.hu/
Szervezeti Magatartás Intézeti Tanszék http://www.szervez.uni-miskolc.hu/
VILÁG ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGTAN Intézet http://www.uni-miskolc.hu/%7Eeuint/
Humán Erőforrás Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/%7Eeuint/
Regionális Gazdaságtani Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/%7Eeuint/
Világgazdaságtani Intézeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/%7Eeuint/


 
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/

 
Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~alknyelv
Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék http://www.mfi.uni-miskolc.hu/angol/
Egyetemes Történeti Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=4&tip=a&lang=
Európa Kultúrája Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=9&tip=a&lang=m
Filozófia Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=6&tip=a&lang=
Filozófiatörténet Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~filtort/
Kulturális és Vizuális Antropológia Tanszék http://inka.kvat.uni-miskolc.hu
Magyar Középkori, Koraújkori és a Történelem Segédtudományai Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=11&tip=a&lang=
Magyar Nyelvtudományi Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=12&tip=a&lang=
Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=13&tip=a&lang=
Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=16&tip=a&lang=m
Neveléstudományi Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~btntud/
Ős és Ókortörténeti Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=19&tip=a&lang=
Politikatudományi Tanszék http://www.politikatudomany.hu
Régi és Klasszikus Magyar Irodalomtörténeti Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=21&tip=a&lang=m
Szociológia Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=22&tip=a&lang=
Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék http://bolcsesz.uni-miskolc.hu/bolcsweb.php?menu=4&al=23&tip=a&lang=

KÖZPONTOK:
 
Szabó Lőrinc Kutatóhely http://www.szabolorinc.hu/
Társadalmi Nemek és Egyenlő Esélyek Központja http://www.uni-miskolc.hu/bolgender/

 
BARTÓK BÉLA ZENEMŰVÉSZETI INTÉZE http://www.uni-miskolc.hu/~bbziweb/
 
Fűvós Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~bbziweb/tanszek.php
Vonós Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~bbziweb/tanszek.php
Zeneelméleti Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~bbziweb/tanszek.php
Zongora Tanszék http://www.uni-miskolc.hu/~bbziweb/tanszek.php

 
EGÉSZSÉGÜGYI FŐISKOLAI KAR http://www.uni-miskolc.hu/~wwweti/
 
Védőnő szak http://www.uni-miskolc.hu/~wwweti/szakok.html
Gyógytornász szak http://www.uni-miskolc.hu/~wwweti/szakok.html
Diagnosztikai képalkotó szak http://www.uni-miskolc.hu/~wwweti/szakok.html

 
COMENIUS TANÍTÓKÉPZŐ FŐISKOLAI KAR http://www.ctif.hu/

 
A Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző Főiskolai Kar Könyvtára http://193.224.241.1:4505/ALEPH/XIDRE7IC7TGPK3891AFKQQ5A1YFRA8NKCEFBR161UYS8GKY73X-00747/file/start-0
Informatika Tanszék http://www.ctif.hu/informtsz/infokezd.htm
Nevelétudományi és Társadalomismereti Tanszék http://www.ctif.hu/nevtudtsz/nevtkezd.htm
Nyelvi-Irodalmi Tanszék http://www.ctif.hu/nevtudtsz/nevtkezd.htm
Természettudományi Tanszék és VMT http://www.ctif.hu/termtud/termekezd.htm
Testnevelési Tanszék és VMT http://www.ctif.hu/tesitsz/tesitkezd.htm
Árvay József Gyakorló Általános Iskola http://arvay.ctif.hu/