MISKOLCI EGYETEM


TÁJÉKOZTATÁS AZ ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA-KÖVETELMÉNY ALÓLI MENTESÍTÉSRŐL

Kategória: hallgatói hírek
Szervezeti egység: Miskolci Egyetem
Közzétéve: 2012. jan. 26., csütörtök - 14:39:56
Utolsó módosítás: 2012. jan. 27., péntek - 8:25:44

A felsőoktatást érintő jogszabály-módosításokra, új törvényi rendelkezésekre figyelemmel az általános nyelvvizsga-követelmény alóli mentesség tárgykörében az alábbiakra hívom fel szíves figyelmüket.

A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik: Ha az oklevél, illetve bizonyítvány megszerzésének előfeltétele az általános nyelvvizsga megléte, a követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók, akik tanulmányaik első évfolyamon történő megkezdésének évében legalább a negyvenedik életévüket betöltik. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2015/2016. tanévben tesznek záróvizsgát. E jogszabályi rendelkezés 2012. szeptember 1. napján lép hatályba, ugyanakkor a jelenleg hatályos felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvény 150. § (1) bekezdése is szó szerint tartalmazza e szabályt, így az életkor alapján járó mentesség tárgyában jogszabályi változás nem történik.

Új szabályt tartalmaz ugyanakkor a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 107. § (2) bekezdése:
Ha a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzata így rendelkezik, az (1) bekezdésben meghatározottakon túl az oklevél, illetve a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése alól mentesülnek azok a hallgatók is, akik a sikeres záróvizsga napjától számított három éven belül nem mutatták be a felsőoktatási intézménynek az általános nyelvvizsgát igazoló okiratot és az oklevél, ill. a bizonyítvány megszerzéséhez előírt általános nyelvvizsga-követelmény teljesítése helyett a felsőoktatási intézmény által szervezett külön nyelvi vizsgát tesznek. Ez a rendelkezés azoknál alkalmazható utoljára, akik a 2012/2013. tanévben tesznek záróvizsgát.
E jogszabályi rendelkezés 2012. szeptember 1. napján lép hatályba.

A Miskolci Egyetem Szenátusa 2012. január 25. napján a 23/2012. sz. határozatában úgy foglalt állást, hogy biztosítja a törvény adta lehetőséget, mentességet a hallgatók számára.

Figyelemmel arra, hogy a törvényi rendelkezés 2012. szeptember 1. napján lép hatályba, a Miskolci Egyetem a belső nyelvvizsgákat 2012. szeptember 1. napja után szervezi meg.
A belső nyelvvizsga szakmai követelményeinek kidolgozása jelenleg folyamatban van.

A Miskolci Egyetem belső nyelvvizsgákra felkészítő nyelvtanfolyamokat indít, mellyel kapcsolatban érdeklődni 2012. február 15. napja után az Idegennyelvi Oktatási Központban lehet.


Prof. Dr. Hell Judit
tanulmányi rektorhelyettesVissza
Hírek főoldal
Webmester: w3admin@uni-miskolc.hu
Copyright © 2007 ME Számítóközpont
English version
Keresés a szerveren