| Lakhatási támogatás | Részletek a kollégiumi felvételi ütemtervből | A Miskolci Egyetem az árvízkárosultakért és a helyreállításért | INFORRÁS–programok a vizsgaidőszakig | Ellenzéki Kerekasztal az egyetemen | MERt ismertetünk
Lakhatási támogatás
Hogy az idén ne maradj le semmirôl!

Felhívjuk figyelmeteket, hogy a 2000/2001-es tanévre a lakhatási támogatást még ebben a félévben lehet megpályázni, a kollégiumi jelentkezési lapon!

Az előző évek félreértéseiből okulva, az eredményesebb együttműködés érdekében megkérünk benneteket, hogy figyelmesen tanulmányozzátok át az itt felsorolásra kerülő információkat. I.) 1. A 127/1998. (VII. 01.) kormányrendelet alapján támogatásra jogosultak: a.) az államilag finanszírozott első alapképzésben, első kiegészítő alapképzésben, első szakirányú továbbképzésben, valamint első akkreditált iskolai rendszerű felsőfokú szakképzésben tanulmányaikat nappali tagozaton folytató magyar állampolgárságú hallgatók, b.) külön jogszabály vagy nemzetközi megállapodás alapján az intézmény külföldi állampolgárságú, államilag finanszírozott képzésben részt vevő hallgatói. 2. Az (1) bekezdésben említett hallgatók, akik a Bolyai kollégium Szabályzata szerint kollégiumi elhelyezésre jogosultak lennének, de férőhely hiányában nem részesülhetnek, havi rendszerességgel folyósítandó lakhatási támogatásban részesíthetők. 3. A lakhatási támogatás alapfeltétele, hogy a hallgató rendelkezzen a kollégiumi férőhelyre érvényes pályázattal!

II.) A kollégiumi férőhelyet igénylő felvételi lapokat a kollégium gondnokainál lehet átvenni: E/2. fszt. 6. szoba: Szabó Györgyné E/4. fszt. 3. szoba: Pazár Péterné E/6. II. em. 225. szoba: Sallai Jánosné E/7. I. em. 108. szoba: Hegedűs István

Felhívjuk a figyelmeteket, hogy külön lakhatási támogatás megpályázására nincs lehetőség! Lakhatási támogatást csak az a hallgató kaphat, aki kollégiumi elhelyezésre jogosult – és ezt igazolásokkal alátámasztja –, de felvételi kérelmét helyhiány miatt elutasítják.

III.) A hivatalos igazolások nélkül benyújtott felvételi kérelmeket a kari Kollégiumi Bizottságok kötelesek elbírálás nélkül elutasítani, mind a kollégiumi férőhely, mind a lakhatási támogatás tekintetében! IV.) A felvételi kérelmeket május 16-ig (kedd)lehet leadni a gondnoki irodákban. Felhívjuk a figyelmeteket, hogy a felvételi kérelmek gondnokságon történő leadását mindenki saját érdekében aláírásával igazolja.

A határidő lejárta után beérkezett kérelmeket nem áll módunkban elfogadni.


2000. május 16. után kollégium és lakhatási támogatás igénylésére a 2000/2001-es tanév tekintetében nincs lehetőség! További információkért forduljatok a ME-HÖK és a ME-HÖK KB képviselőihez, azaz a kari alelnökökhöz!


Részletek a kollégiumi felvételi ütemtervből


Határidő: május 16. (kedd) Az igénylők leadják a kitöltött felvételi lapokat személyesen a gondnoknak, aki ekkor nem adja le az igazolásokat, kizárja magát a felvételből.

Határidő: május 29. (hétfő) A kari HÖK KB-k megtartják a felvételi eljárást, és döntésük eredményét, valamint az eredeti felvételi lapokat leadják az E/7-es kollégium 114-es szobájában.

Határidő: május 31. (szerda) A kari HÖK KB-k a kollégiumi vezetés ellenjegyzése után jól látható helyen kifüggesztik a felvételi eljárás eredményét.

Határidő: június 8. (csütörtök) A fellebbezéseket a rektorhoz kell benyújtani.

Határidő: június 16. (péntek) A fellebbezések ügyében dönt a rektor.A Miskolci Egyetem az árvízkárosultakért és a helyreállításért

A Miskolci Egyetem vezetése, látva az országos, de különösen érezve az észak-magyarországi árvíz okozta katasztrófahelyzetet, lehetőségeihez mérten segíteni kíván az érintett családoknak. Ismert, hogy az elöntött, illetve veszélyeztetett házakból kitelepített családok gyermekeit átmeneti időre befogadta a miskolci Gyermekváros. A Miskolci Egyetem a két intézmény igen szoros együttműködésének gyakorlatából adódóan vállalta a gyermekek számára programok szervezését és az ellátásukban való közreműködést. Az egyetem rektora a Gyermekváros vezetőivel akciót hirdet az intézmények hallgatói és dolgozói számára, melynek során építőanyagok vásárlásához kíván adományokat gyűjteni, illetve anyagi forrásokat teremteni. A kezdeményezéshez csatlakoznak az egyetem diákszervezetei, sőt felkérik más felsőoktatási intézmények oktatóit és hallgatóit hasonló akciók kezdeményezésére, illetve csatlakozásra. Az akcióban való részvétel módjáról részletes tájékoztatás jelenik meg. Az eseményeket látva a Miskolci Egyetem 2000. május 3-án szervezendő koncertje teljes bevételét is a fenti célok támogatására utalják át.

következô cikk