A Miskolci Egyetem doktori iskolái

Kar

Tudományág

Doktori iskola
neve

Doktori iskola vezetője

Műszaki Anyagtudományi

Anyagtudományok és technológiák

Kerpely Antal Anyagtudományok és technológiák Doktori Iskola
(www.uni-miskolc.hu/home/web/wwwkoh/new/phd)

Dr. Károly Gyula DSc

Állam- és Jogtudományi

Állam- és Jogtudományok

Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola
(www.uni-miskolc.hu/~wwwdeak )

Dr. Bragyova András DSc

Bölcsészettudományi

Irodalomtudományok

Irodalomtudományi Doktori Iskola
(www.uni-miskolc.hu/~bolphd)

Dr. Kabdebó Lóránt DSc

Bölcsészettudományi

Filozófia

Filozófiai Doktori Iskola
( http://www.uni-miskolc.hu/~filtort/)

Dr. Lendvai L. Ferenc DSc

Gazdaságtudományi

Gazdálkodás- és szervezéstudományok

"Vállalkozáselmélet és gyakorlat" Doktori Iskola
(www.uni-miskolc.hu/gtk/phd)

Dr. Nagy Aladár DSc

Gépészmérnöki

Informatikai tudományok

Hatvany József Informatikai Tudományok Doktori Iskola
(www.hjphd.iit.uni-miskolc.hu)

Dr. Tóth Tibor DSc

Gépészmérnöki

Gépészeti tudományok

Sályi István Gépészeti Tudományok Doktori Iskola
(www.siphd.uni-miskolc.hu)

Dr. Páczelt István akadémikus

Műszaki Földtudományi

Földtudományok

Mikoviny Sámuel Földtudományi Doktori Iskola
(www.uni.uni-miskolc.hu/~mfoldphd)

Dr. Kovács Ferenc akadémikus