Egyetemi kutatási főirányok


Tanszékek kutatási főirányok szerinti kapcsolódása

Egyetemi kutatási főirányok

Tanszék

1. Természettudományok

 

Környezetvédelem, környezetgazdálkodás, környezeti eljárástechnika

Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet

 

Analitikai Kémia Tanszék

 

Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

 

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszék

 

Ásvány- és Kőzettani Tanszék

 

Bányászati és Geotechnikai Tanszék

 

Eljárástechnikai Tanszék

 

Fémkohászattani Tanszék

 

Gépelemek Tanszék

 

Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

 

Társadalomföldrajz Tanszék

 

Természetföldrajz-Környezettan Tanszék

   

Geotechnika, geotechnikai gépek és berendezések, geotechnológia, geoinformatika

Bányászati és Geotechnikai Tanszék

 

Gázmérnöki Tanszék

 

Geodéziai és Bányaméréstani Tanszék

 

Geotechnikai Berendezések Tanszék

 

Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

 

Olajmérnöki Tanszék

   

Alkalmazott geológia és geofizikai kutatások

Ásvány- és Kőzettani Tanszék

 

Földtan-Teleptani Tanszék

 

Geofizikai Tanszék

   

Alkalmazott földtani kutatások

Ásvány- és Kőzettani Tanszék

 

Földtan-Teleptani Tanszék

 

Gázmérnöki Tanszék

 

Hidrogeológiai Mérnökgeológiai Tanszék

 

Társadalomföldrajz Tanszék

 

Természetföldrajz-Környezettan Tanszék

   

2. Műszaki tudományok

 

Műszaki alaptudományok és az ezeket támogató természettudományi kutatások

Ábrázoló Geometriai Tanszék

 

Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet

 

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszék

 

Fémkohászattani Tanszék

 

Fizikai Kémiai Tanszék

 

Fizikai Tanszék

 

Geotechnikai Berendezések Tanszék

 

Gépelemek Tanszék

 

Matematikai Intézet

 

Mechanikai Tanszék

 

Társadalomföldrajz Tanszék

 

Természetföldrajz-Környezettan Tanszék

 

Vegyipari Gépek Tanszék

   

Anyagtudományi kutatások

Ábrázoló Geometriai Tanszék

 

Analitikai Kémia Tanszék

 

Bányászati és Geotechnikai Tanszék

 

Energiahasznosítási Kihelyezett Tanszék

 

Fémkohászattani Tanszék

 

Fémtani és Képlékenyátalakítási Tanszék

 

Fizikai Kémiai Tanszék

 

Mechanikai Technológiai Tanszék

 

Minőségügyi Kihelyezett Tanszék

 

Kerámia és Szilikátmérnöki Tanszék

 

Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék

   

Anyagtechnológiai kutatások

Eljárástechnikai Tanszék

 

Energiahasznosítási Kihelyezett Tanszék

 

Fémkohászattani Tanszék

 

Fémtechnológiai Tanszék

 

Fizikai Kémiai Tanszék

 

Gépgyártástechnológiai Tanszék

 

Mechanikai Technológiai Tanszék

 

Minőségügyi Kihelyezett Tanszék

 

Kerámia és Szilikátmérnöki Tanszék

 

Metallurgiai és Öntészeti Tanszék

 

Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék

 

Vaskohászattani Tanszék

   

Géptervezéssel és gépgyártással kapcsolatos kutatások

Ábrázoló Geometriai Tanszék

 

Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

 

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszék

 

Geotechnikai Berendezések Tanszék

 

Gépelemek Tanszék

 

Gépgyártástechnológiai Tanszék

 

Mechanikai Tanszék

 

Mechanikai Technológiai Tanszék

 

Minőségügyi Kihelyezett Tanszék

 

Kerámia és Szilikátmérnöki Tanszék

 

Szerszámgépek Tanszék

 

Vegyipari Gépek Tanszék

   

Informatikai kutatások

 

Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Általános Informatikai Tanszék

 

Automatizálási Tanszék

 

Gazdálkodástani Intézet

 

Matematikai Intézet

 

Mechanikai Technológiai Tanszék

 

Szerszámgépek Tanszék

 

Társadalomföldrajz Tanszék

 

Természetföldrajz-Környezettan Tanszék

   

Logisztikai kutatások

Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

  Gázmérnöki Tanszék

   

Ipari elektronika, elektrotechnika

Alkalmazott Kémiai Kutatóintézet

 

Automatizálási Tanszék

 

Elektrotechnikai-Elektronikai Tanszék

 

Metallurgiai és Öntészeti Tanszék

   

Minőség- és környezetmanagement, Biztonságtechnika

Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

 

Áramlás- és Hőtechnikai Gépek Tanszék

 

Bányászati és Geotechnikai Tanszék

 

Eljárástechnikai Tanszék

 

Fizikai Kémiai Tanszék

 

Gépelemek Tanszék

 

Gépgyártástechnológiai Tanszék

 

Minőségügyi Kihelyezett Tanszék

 

Üzleti Statisztika és Előrejelzési Tanszék

 

Vegyipari Gépek Tanszék

 

Vezetéstudományi Intézet

   

Mechanikai eljárástechnika és nyersanyag-előkészítés

Eljárástechnikai Tanszék

 

Fémkohászattani Tanszék

 

Gépelemek Tanszék

 

Kerámia és Szilikátmérnöki Tanszék

 

Metallurgiai és Öntészeti Tanszék

 

Vegyipari Gépek Tanszék

   

3. Társadalomtudományok

 

Üzleti gazdaságtan, marketing

Gazdálkodástani Intézet

 

Marketing Stratégia és Kommunikáció Tanszék

 

Nemzetközi Marketing Tanszék

 

Üzleti Statisztika és Előrejelzési Tanszék

   

Vállalkozás elmélet és gyakorlat

Gazdálkodástani Intézet

 

Közgazdaságtani Tanszék

 

Pénzügyi Tanszék

 

Üzleti Statisztika és Előrejelzési Tanszék

 

Vezetéstudományi Intézet

 

Világgazdaságtani Tanszék

   

Regionális gazdaságtani kutatások

Bányászati és Geotechnikai Tanszék

 

Gazdálkodástani Intézet

 

Közgazdaságtani Tanszék

 

Regionális Gazdaságtan Tanszék

 

Társadalomföldrajz Tanszék

 

Üzleti Statisztika és Előrejelzési Tanszék

 

Világgazdaságtani Tanszék

   

Mikro- és makrogazdaságtani elméleti és módszertani kutatások

Közgazdaságtani Tanszék

 

Matematikai Intézet

 

Világgazdaságtani Tanszék

   

Vállalati irányítás és informatikai rendszerek

Alkalmazott Informatikai Tanszék

 

Anyagmozgatási és Logisztikai Tanszék

 

Gazdálkodástani Intézet

 

Vezetéstudományi Intézet

   

Szervezetfejlesztés - szervezet-átalakítás

Gazdálkodástani Intézet

 

Minőségügyi Kihelyezett Tanszék

 

Vezetéstudományi Intézet

   

Munkaerőpiac és foglalkoztatás, stratégiai humánerőforrás fejlesztés

Humán Erőforrás Tanszék

   

Régiótörténeti kutatások

Jogtörténeti Tanszék

 

Természetföldrajz-Környezettan Tanszék

 

Újkori Magyar Történeti Tanszék

   

Jog a változó gazdaságban

Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 

Kereskedelmi Jogi Tanszék

 

Munka- és Agrárjogi Tanszék

 

Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Polgári Jogi Tanszék

   

Az Európai Közösség jogának kutatása

Büntetőeljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék

 

Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék

 

Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 

Jogtörténeti Tanszék

 

Kereskedelmi Jogi Tanszék

 

Munka- és Agrárjogi Tanszék

 

Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Polgári Jogi Tanszék

   

Komparatív (jog-összehasonlító) kutatások

Büntetőeljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék

 

Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék

 

Európajogi és Nemzetközi Magánjogi Tanszék

 

Kereskedelmi Jogi Tanszék

 

Közgazdaságtani Tanszék

 

Munka- és Agrárjogi Tanszék

 

Pénzügyi Jogi Tanszék

 

Polgári Eljárásjogi Tanszék

 

Polgári Jogi Tanszék

   

Legitimáció és értéktartalom történeti és jelenkori jogrendszerekben

Jogtörténeti Tanszék

   

A biztosítási jogviszonyok korszerűsítése

Polgári Jogi Tanszék

   

A munka- és szervezeten belüli vállalkozási viszonyok jogi vonatkozásai

Gazdálkodástani Intézet

 

Munka- és Agrárjogi Tanszék

   

A közigazgatás korszerűsítésének tudományos megalapozása

Jogtörténeti Tanszék

 

Társadalomföldrajz Tanszék

   

Az alkotmányosság és jogállamiság garanciáinak megteremtése

Büntetőeljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék

   

Az emberi jogok elmélete és gyakorlata

Büntetőeljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék

 

 

Polgári Jogi Tanszék

   

A magyar büntetőjogi rendszer továbbfejlesztésének perspektívái

Büntetőeljárásjogi és Büntetésvégrehajtási Jogi Tanszék

 

Büntetőjogi és Kriminológiai Tanszék

   

4. Bölcsészettudományok

 

Modern könyvtári informatika

Alkalmazott Informatikai Tanszék

   

Európa Kultúrája Tanszék

Egyetemes Történeti Tanszék

 

Filozófia Tanszék

 

Jogtörténeti Tanszék

 

Európa Kultúrája Tanszék

 

Magyar Középkori, Koraújkori és Történelem Segédtudományai Tanszék

 

Társadalomföldrajz Tanszék

 

Természetföldrajz-Környezettan Tanszék

 

Újkori Magyar Történeti Tanszék

   

Irodalomtörténeti kutatások poétikai, történeti, filozófiai, politológiai, szociológiai és művelődéstörténeti háttere

Angol Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék

 

Filozófia Tanszék

 

Modern Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

 

Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

   

Tudománytörténeti kutatások

Egyetemes Történeti Tanszék

 

Filozófia Tanszék

 

Jogtörténeti Tanszék

 

Magyar Középkori, Koraújkori és Történelem Segédtudományai Tanszék

 

Természetföldrajz-Környezettan Tanszék

 

Újkori Magyar Történeti Tanszék

   

5. Művészetek

 

Zenetörténeti kutatások

Fúvós Tanszék

 

Vonós Tanszék

 

Zeneelmélet Tanszék

 

Zongora Tanszék

   

Zeneszerzők életmű kutatásai

Fúvós Tanszék

 

Vonós Tanszék

 

Zeneelmélet Tanszék

 

Zongora Tanszék