Analitikai Kémiai Tanszék | Energiahasznosítási Kihelyezett Tanszék | Fémkohászattani Tanszék | Fémtani Tanszék | Fizika Kémia Tanszék | Fémtechnológiai Tanszék | Minőségügyi Kihelyezett Tanszék | Nemfémes Anyagok Tanszék | Nemfémes Anyagok Technológiája Tanszék | Öntészeti Tanszék | Tüzeléstani Tanszék | Vaskohászattani Tanszék

ANYAG- ÉS KOHÓMÉRNÖKI KAR

(Alapítva: 1735)
Tanszékeinek
Kutatási aktivitása

 
Dékán: Dr. Kaptay György
tanszékvezető egyetemi tanár
Cím: Miskolci Egyetem Kohómérnöki Kar
Miskolc-Egyetemváros 3515
A/4. épület I.emelet
Telefon: (46) 565-091
Telefax: (46) 565-408
E-mail: rekdzbm@gold.uni-miskolc.hu


Analitikai Kémiai Tanszék

 
Tanszék: A/2.épület mfszt., I.em.
Telefon: (46) 565-110
Telefax:(46) 565-110
E-mail:akmkolin@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr Kovács Károlyné egyetemi docens

SZAKTERÜLET:

Szervetlen- és szerves kémia, kohászati- és környezeti analitika, veszélyes hulladékok kezelése és hasznosítása (különös tekintettel a kohászatra), talaj- és víztisztaságvédelem, analitikai mérések bizonytalansága, polimeradszorpció és kolloidstabilitás, elektromos kettősréteg szerkezete, nem-lineáris és szupergyors elektroforézis, flokkulánsok és koagulánsok alkalmazása a víztisztításban, olaj/víz emulziók kezelése, olajtartalmú szennyvizek kezelése, lézerspektrometria alkalmazása olvadékok in-situ elemzésére, kemometria, atomspektroszkópiai analitikai módszerek fejlesztése

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

K+F pályázat ALK-0038/2001: Zománcozható acéllemezek, technológiák és vizsgálati módszerek komplex fejlesztése (Dunaferr Rt szervezésében, résztvevő Dr. Kovács Károlyné )
OTKA TO 37550: Ioncserés és precipitációs elválasztási módszerek kloridos oldatokban ultratiszta átmenetifém előállítására (témavezető Dr. Kékesi Tamás Fémkohászattani tanszék, résztvevő Dr. Kovács Károlyné)
OTKA PO37390: Szénerőművek füstgáz-kéntelenítőjéből származó víz jellemzőinek, a deponálás környezeti hatásainak meghatározása, a hasznosítás lehetősége (témavezető Dr. Kovács Ferenc Bányászati és Geotechnikai tanszék, résztvevő Dr. Kovács Károlyné)
OTKA T 029033: Polimer-tenzid elegy-adszorpció és kolloidstabilitás vizsgálata (Dr. Bárány Sándor)
OTKA 6010103-0303102: Alumíniumolvadék kezelése az öntés elötti hatékony tisztítás érdekében (Dr. Lengyel Attila )
OTKA T 031959: Ásványi szenek és széntartalmú hulladékok környezetvédelmi hasznosítása reaktív gátakban (Dr. Lakatos János)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

INTAS angol-magyar-orosz-ukrán projekt 00-00493: Koagulánsok használata a víztisztításban, elsősorban a kolloidok és mikroorganizmusok területén (Dr. Bárány Sándor )
TéT magyar-argentin projekt 2/99: Nem-lineáris elektroforézis vizsgálata (Dr. Bárány Sándor )
TéT magyar-izraeli projekt 22/98 : Diszperz rendszerek flokkuláltatása, új tendenciák és mechanizmusok ( Dr. Bárány Sándor )
Magyar-orosz akadémiai együttműködési projekt 24/01: Elektrokinetikai jelenségek vizsgálata ( Dr. Bárány Sándor )
TéT magyar-román projekt RO-2/00:Vizek nehézfémtartalmának eltávolítására alkalmas szorbensek vizsgálata (Dr. Lakatos János )
TéT magyar-lengyel projekt: Ásványi szenek pórusszerkezetének szerepe a gáz és ionszorpciós folyamatokban (Dr. Lakatos János)

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

University College London Vízkémiai Tanszék (London, Egyesült Királyság)
Ukrán Tudományos Akadémia Kolloid- és Vízkémiai Intézet, valamint a Biokolloidika Intézet (Kijev, Ukrajna)
Orosz Tudományos Akadémia Fizikai-kémiai Intézet (Moszkva, Oroszország)
Kassai Műszaki Egyetem Környezetvédelmi Tanszék (Kassa, Szlovákia)
Nemvas- és Ritkafémek Környezeti és Ökológiai Laboratórium (Bukarest, Románia)
Bányászati és Kohászati Egyetem, Kőolaj és Energia Kar (Krakkó, Lengyelország)Energiahasznosítási Kihelyezett Tanszék

 
Tanszék: TÜKI épület
Telefon: (46) 555-081
Telefax: (46) 360-360
E-mail:kutatás@tuki.hu
Tanszékvezető: Dr. Kapros Tibor egyetemi docens

SZAKTERÜLET:

Alkalmazott tüzelés- és hőtechnikai kutatások, kiemelt szerepet kapnak az ipari technológiai berendezések hőfolyamatainak, tüzelési környezetszennyezésének meghatározására vonatkozó vizsgálatok.

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

Részvétel a TÜKI Rt. alábbi szerződéses kutatási projektjeiben:
OM Alkalmazott K+F projektek
- Energiatakarékos, csökkentett NOx kibocsátású tüzelőberendezés fejlesztése.
- Gázüzemű hőfogyasztó berendezések komplex tervezési rendszerének kifejlesztése. MEAKKK projektek
- Hevítés technológiai berendezések energiafelhasználásának csökkentése.
- Kohógáz biztonságos ellátási és környezetkímélő felhasználási feltételeinek kidolgozása.

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

Részvétel a TÜKI Rt. alábbi szerződéses kutatási projektjeiben:
JOULE II ( INFLECT) Ipari kemencék hőátadási viszonyainak modellezése
JOULE II - PECO Hazai barnaszenek NOx emissziójának csökkentése

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

Tapasztalatcserén és konferenciákon való kölcsönös előadói részvételen alapuló rendszeres kapcsolat a Kassai Műszaki Egyetem és a Freibergi Műszaki Egyetem valamint a Kievi Gázintézet illetékes szaktanszékeivel, munkatársaival.Fémkohászattani Tanszék

 
Tanszék:C/1.épület III.em.
Telefon:(46) 565-118
Telefax:(46) 565-119
E-mail:fektt@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető:Dr. Török Tamás egyetemi docens

SZAKTERÜLET:

A Fémkohászattani Tanszék oktatási-kutatási tevékenysége hagyományosan felöleli a kémiai metallurgiának, s ezen belül különösen a könnyű-, színes-, nemes- és ritka-fémkohászati technológiáknak a széles körét; továbbá képvisel olyan újabb területeket is, mint amilyenek például a szervetlen anyagok hidro- és/vagy elektrometallurgiai úton történő kinyerése, a nagytisztaságú fémek előállítása (finomkohászati, illetve különleges elválasztástechnikai eljárások), fémek és fémtartalmú (fémipari) hulladékanyagok (újra)feldolgozása, a pormetallurgia és a fémgyártmányok felületi kikészítése, bevonatolása (felületkezelés).
A főbb kutatási területek között szerepel az ultra-nagy tisztaságú fémek előállítása ioncserés és extrakciós módszerekkel, fémolvadékok tisztítása, fémtartalmú másodnyersanyagok újrahasznosítási eljárásainak kidolgozása, fém- és fémvegyület porok kezelése és feldolgozása és a vizes közegű felületkezelési módszerek fejlesztése.
A Tanszék az utóbbi években számos európai és japán intézménnyel épített ki együttműködést az oktatási programok összehangolása és közös kutatási tevékenységek végzése érdekében az ultra-nagy tisztaságú fémelőállítás, a hidrometallurgiai anyagelőállítás, a pormetallurgia és a fémipari felületkezelések területein.

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

OTKA Ioncserés és precipitációs módszer kloridos oldatokban ultra nagy tisztaságú átmenetifémek előállítására (Kékesi Tamás)
OTKA Kémiai redukciós nikkel és nikkel alapú bevonatok előállítása alumínium ötvözetek felületén (Török Tamás)
MeAKKK (Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ) Struktúrált felületű alumíniumlemez foltosodásának vizsgálata (Dr. Török Tamás, Fecske Zoltán)
MeAKKK Finomhidrátok (precipitátumok) előállítása és vizsgálata (Dr. Török Tamás, Ferenczi Tibor)
MeAKKK Speciális timföldek minőségi jellemzőinek vizsgálata különös tekintettel a felhasználói igényekre (Dr. Török Tamás)
MeAKKK Gallium visszanyerése a Bayer folyamat aluminátlúgjából (Dr. Kékesi Tamás)
MeAKKK Alumínium olvadék tisztítási lehetőségeinek vizsgálata (Dr. Kékesi Tamás)
MeAKKK Volfrám huzalok melegszilárdságának növelése (Dr. Török Tamás, Lenkovics Zoltán)
Tanszék Tűzihorganyzók melléktermékeinek újrahasznosítása hidro-elektrometallurgiai módszerekkel (Török T., Becze Levente)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

JSPS, Japan Society for Promotion of Science Ultra-nagy tisztaságú fémek (réz, kobalt, stb.) előállítása ioncserés elválasztástechnikai módszerekkel (Dr. Kékesi Tamás)
COST No.529 ELiTE (Világítástechnikai módszerek fejlesztése) (Dr. Török Tamás)
TéT (Anglia, LINK) Alumíniumipari hulladékanyagok újrahasznosítása (Dr. Török Tamás, Simcsák István, Mihalik Árpád)

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

Katholieke Universiteit Leuven, Dept. of Metallurgy and Materials Engineering, Belgium (tudományos információcsere, mobilitás)
University of Leeds, Institute for Materials Research, Anglia (TéT projekt)
Helsinki University of Technology, Laboratory of Metallurgy, Finnország (tudományos információcsere, Socrates/Erasmus mobilitás)
Institute for Advanced Materials Processing, Tohoku, Japan (konzultációk)
TU Košice, Faculty of Metallurgy, Szlovákia (információcsere, mobilitás)
Montanuniversität Leoben, Institut für Nichteisenmetallurgie, Ausztria (tudományos információcsere, mobilitás)
TU Freiberg, Institut für NE-Metallurgie und Reinststoffe (tudományos információcsere, Socrates/Erasmus mobilitás)Fémtani Tanszék

 
Tanszék:C/1.épület fszt., I.em.
Telefon:(46) 565-100
Telefax:(46) 365-924
E-mail:femtan@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Roósz András egyetemi tanár

SZAKTERÜLET

Fémek és ötvözetek kristályosodása, a kristályosodási folyamatok szimulációja
Acélok átalakulásai
Átalakulási folyamatok szimulációja
Szilárd anyagok szerkezetének mikromorfológia vizsgálata
Alakemlékezo ötvözetek
Űranyagtudomány, űrtechnológia
Fémmátrixú kompozitok mikroszerkezete
Lézeres felületkezelés
Termoanalitikai vizsgálatok
Anyaginformatika

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

FKFP 0096/2001. Mikro/makroszerkezet és a feszültség állapot hatásának vizsgálata martenzites átalakulásnál alakmemória ötvözetben és TRIP acéloknál (Dr.Mertinger Valéria)
Informatikai és Hírközlési Minisztérium Kristálynövesztés (NASA) (Dr.Roósz András)
MTA-ME Anyagtudományi Kutatócsoport Lézeres felületkezelés, Nanokristályos szerkezet létrehozása amorf fém kristályosításával (Dr.Roósz András)
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány Logisztikai és Gyártástechnikai Intézet PAN szálas anyag DSC mérése és kiértékelése (Dr.Tranta Ferenc)
TSUBAKI-HOOVER Kft. DebrecenGolyóscsapágy golyók maradék ausztenit tartalmának röntgendiffrakciós vizsgálata (Dr.Gácsi Zoltán), S2 minőségű acél repedésvizsgálata (D.Tranta Ferenc)
MAL Rt. Alumínium Ágazat Tört keménységű alumínium ötvözet szalagok szilárdsági tulajdonságainak beállítása hőkezeléssel (Dr.Roósz András)
FAG - Components Hungary Ipari Kft. Golyóscsapágy acélok maradék ausztenit tartalmának vizsgálata, Golyóscsapágy acélok szövetszerkezetének vizsgálata energia-diszperzív mikroszondával (Dr.Gácsi Zoltán)
MeAKKK-DUNAFERR Rt. (BAYATI) Folyamatosan öntött féltermékek makro- és mikrodúsulásának csökkentése (Dr.Roósz András)
GE Hungary Rt. - Power Systems Kobalt bázisú turbinalapát metallográfiai vizsgálata (Dr. Roósz András)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

MICAST HUNGARY (ESA projekt) Microstructure Formation in Casting of Technical Alloys under Diffusive and Magnetically Controlled Convective Conditions (Dr. Roósz András)
DAAD 323-PPP diffúziós mechanizmusok a nagyszilárdságú ausztemperált gömbgrafitos öntöttvas hőkezelésekor (Dr. Tranta Ferenc)
DFG 436 UNG 113/126/0 Metastabilis Cr-Ni acélok martenzites átalakulása (Dr. Tranta Ferenc)
DAAD D2 AAA Acélok dilatométeres vizsgálata (Dr. Tranta Ferenc)

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

TU Bergakademie Freiberg
Ruhr Universität Bohum
TU Darmstadt
AGH, Krakkó
NASA, Huntsville
ESA, Eslingen
TU Berlin
University of Nagaoka
CGL, Erlangen
CEA, Grenoble
MADYLAM, Grenoble
DLR, Cologne
ACCESS, Aachen
DEM, SheffieldFizika Kémia Tanszék

 
Tanszék:A/2.épület mfsz.
Telefon:(46) 565-111
Telefax:(46) 565-000/13-33
E-mail:fkmkap@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Kaptay György egyetemi tanár

SZAKTERÜLET:

Kémiai termodinamika nagyhőmérsékletű fém-, és/vagy sóolvadékot tartalmazó rendszerekben
Nagyhőmérsékletű elektrokémiai szintézis sóolvadékokból
Határfelületi jelenségek vizsgálata fémolvadék/kerámia rendszerekben
Kemometriai módszerek fejlesztése és alkalmazása a fizikai kémiai kutatási eredmények értékelésénél és a műszeres analitikában
Gáz- és folyadékkromatográfiás módszerek fejlesztése a környezeti analitikában
Környezetvédelmi módszerek fizikai kémiai alapjainak és alkalmazástechnikájának fejlesztése
Életciklus analízis, hulladékgazdálkodás. Esettanulmány, környezeti hatásvizsgálat
Szilárd elektrolitos érzékelők alkalmazása nagyhőmérsékletű kohászati folyamatok fizikai kémiai vizsgálatára
Elektrokémiai vizsgálati módszerek fejlesztése korróziós vizsgálatokra
Elektrokémiai módszerek ipari szennyvíz kezelésére
Szerves elektrokémia

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

OTKA T 37626 Határfelületi energiák és jelenségek vizsgálata fémolvadék fázist tartalmazó rendszerekben (Dr. Kaptay György)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

---

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

J.M.S. Venture, Houston, (Sandy Bruce)Fémtechnológiai Tanszék

 
Tanszék:C/1.épület I.em.
Telefon:(46) 565-094
Telefax:(46) 366-832
E-mail:kohkgt@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Reisz Gyula egyetemi docens

SZAKTERÜLET:

Képlékenységtan (nagy alakváltozások tana).
A vas- és nemvasfémek képlékenyalakítási technológiájának tervezése, fejlesztése és optimalizálása. Ezen belül: profil- és lapostermékek hengerlése, szabadalakító és süllyesztékes kovácsolás, rúd-, drót- és csőhúzás, kisajtolás stb.
A meleg- és a hidegalakítási műveletek sajátosságai, az alakváltozás és a hőmérsékleti hatások együttes optimalizálása.
Kívánt mechanikai tulajdonságok eléréséhez szükséges technológiai paraméterek megtervezése.
Fokozott méret- és alakhűség elérési lehetőségei.
A képlékenyalakító technológiák végzéséhez alkalmazott gépek, illetve segédberendezések tervezése, ellenőrzése és üzemtana.

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

Fóliahengerlés és hőkezelés technológiai tervezésére, ellenőrzésére alkalmas szimulációs program kidolgozása.
A Dunaferr Acélművek Kft. Meleghengersorán hengerelt szalag optimális keresztmetszet profiljának feltételei.
A Dunaferr Acélművek Kft. Meleghengersorán szabályozott hőmérséklet-vezetésű hengerlés technológiájának kidolgozása.
A Skinfix műanyagbevonó eljárás elméleti és kísérleti vizsgálata.
A Dunaferr Acélművek Kft. Meleghengermű készsorának terhelhetőségi felülvizsgálata.
A DV Meleghengerművében üzemelő hengersorra telepítendő új csévélő elhelyezésének, és az ezzel összefüggő technológiai paraméterek hatástanulmányozása.
A műanyag és acélszalag közötti tapadás vizsgálatára és a tapadás technológiai kritériumának meghatározására alkalmas vizsgáló berendezés kifejlesztése.
A mesterséges intelligencia neuronhálós alkalmazása a melegszalag-hengerlés technológiájának tervezéséhez.
Szalagacélok alakítási szilárdságának meghatározása.
Szalagöntő és hideghengerlő berendezések felülvizsgálata, az ötvözött alumíniumszalag-gyártás technológiájának kidolgozása.
Előnyújtósori sorvonómotor és hajtáslánc terhelhetősége.
Technológiafejlesztő számítógépes szoftver kifejlesztése.
Szalaghengerlési hőmérséklet modellezése.
A hengerlési sebesség megnövelésének (speed-up) lehetősége.
Többfázisú nagyszilárdságú acélszalagok kifejlesztése.
Alumíniumötvözetek ikerhengeres öntvehengerlésének modellezése.

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

Temperatur- und Kraftmodellvergleichen (TU Bergakademie Freiberg, Institut für Metallformung)
Simulation der verfahrenstechnischen Kenngrößen und der Produktqualität beim Walzen von Bändern und Drähten aus Stahl und Aluminiumwerkstoffen (TU Bergakademie Freiberg, Institut für Metallformung)

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

TU Bergakademie Freiberg, Institut für Metallformung, Németország
University of Waterloo, Kanada
Montänuniverstät Leoben, AusztriaMinőségügyi Kihelyezett Tanszék

  Telefon: ( (46) 565-096; (46) 401-041
Tanszék: METALCONTROL Kft.
Telefax: (46) 531-250
E-mail:mc@metalcontrol.hu
Tanszékvezető: Dr. Kovács Károly egyetemi docens

SZAKTERÜLET:

Oktatás
Minőségügyi ismeretek (minőségelmélet, minőségbiztosítás, minőség szabályozás, minőségirányítás, minőségtechnológiák, terméktanúsítás, alkalmazott méréstechnika, anyagvizsgáló eszközök, hibaok-elemzés, emberi erőforrás menedzsment,...stb.) termék előállítás és szolgáltatás esetén.

Kutatás
Anyagok tulajdonságainak jellemzése, vizsgálata; megfelelőség követelmények meghatározása; hibaok-elemzés, hibaok technológia függésének vizsgálata, ...stb.

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

BOKIK Műszaki Fejlesztési Alap
Termomechanikus kezelés hatása a bányabiztosító szerkezetek anyagszerkezeti tulajdonságaira (Dr. Koncz János)
Gyors vizsgálati módszer kifejlesztése kötött és oldott bór tartalom meghatározására

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

PLAN-EAST. The Plant Life Assessment Network in East and Central European countries (Alexander Jovanovic, MPA Stuttgart, Germany)
TINCA-PLUS specific project: HU-9305/1041

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

UKAS United Kingdom Accreditation Service
BAM Bundesanstalt für Materialforschung und -prűfung, Project Group AMOS
IMEP International Measurement Evaluation Programme
GAZ Gesellschaft für Akkreditierung und Zertifizierung GmbH
CTLA Czech Testing Laboratories Association
ICEM Institutul de Cercetari Metalurgice
DANAK Danish Accreditation and the National Institute of Occupational Health (AMI)Nemfémes Anyagok Tanszék

 
Tanszék:C/1.épület fszt., C/2. V.
Telefon:(46) 565-102
Telefax:(46) 365-924
E-mail:fembar@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Bárczy Pál egyetemi tanár

SZAKTERÜLET:

SiC kerámia, C/C és C/C-SiC kompozitok
Keramikus anyagok vizsgálata és tulajdonságjavítása
Polimer blendek fejlesztése, szerkezet- és tulajdonságvizsgálata
Mikrogravitációs kutatások
Világítástechnikai anyagok vizsgálata
Tribológiai vizsgálatok

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

MŰI - Anyagtranszport kísérletek mikrogravitációban TP/160.
NKFP - Járműipari kompozit féktárcsa kifejlesztése OM-0082/2001.
MeAKKK - Tükörrétegek vizsgálata 6010085-030202
TVK - Gócképzők, katalizátormaradványok és molekulaorientáció hatása polimerek tulajdonságaira

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

ARC, AMTT, Seibersdorf, Ausztria - Hőszigetelő anyagok vizsgálata
EK Invest, Dobsina, Szlovákia - SiO2 minőségek felhasználási adatai
LKR, Ranshofen, Ausztria - Fémhabok jellemzése

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

U Linköping, Svédország: ERASMUS - hallgatói és oktatói mobilitás
UMT Freiberg, Németország: ERASMUS - hallgatói mobilitás
KU Leuven, Belgium: ERASMUS - hallgatói és oktatói mobilitás
NASA MSFC, Huntsville, USA: Kristálynövesztés - közös kutatás
ARC, Seibersdorf, Ausztria: Si infiltráció karbon kompozitbanNemfémes Anyagok Technológiája Tanszék

 
Tanszék: C/1.épület I.em.
Telefon: (46) 565-111/2377
Telefax: (46) 366-832
E-mail: femadmin@gold.uni-miskolc.hu femgomze@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Gömze A. László egyetemi docens

SZAKTERÜLET:

Kerámia-, üveg- és szilikátipari gépek és technológiai berendezések méretezése és műszeres diagnosztikája - szerkezeti vizsgálatok, mechanikai igénybevételek, terhelési vizsgálatok Technológiai műveletek és folyamatok optimalizálása, nyersanyagok előkészítése, alakadási, hőkezelési, felületkezelési műveletek Termék tulajdonságok befolyásolása: komponensek és technológiai műveletek hatásmechanizmusának feltárása, optimalizálása. Késztermékek minősítése: nyomó és hajlítószilárdság meghatározása, mikro- és makro keménység mérése (Rockwell, Brinell), kopásvizsgálatok, külső és belső súrlódási együttható meghatározása, vízfelvétel, fagyállóság, makro porozitás, karcvizsgálatok, ultrahangos anyagvizsgálatok. Extrém mechanikai tulajdonságú kerámiák fejlesztése - mikro és nanokerámia rétegbevonatok.

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

TVK Ekocenter Kft. PE és PP típusú regranulátumok újra-hasznosíthatóságának vizsgálata KMFP-00086/2000 Kohászati veszélyes hulladékok újrahasznosítása brikettálással HEREND Porcelánmanufaktúra Rt Porcelán termékek mázainak összehasonlító vizsgálatát SINESCO Kft. Téglafelület elszíneződése - anyagösszetétel meghatározása

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

University of Basilicata Italy Bioaktív implantátum anyagok és a csontpótlások bevonatolási lehetőségeinek kutatása

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

ERASMUS - hallgatói/oktatói mobilitás: TU Bergakademie Freiberg - Institut für Keramischewerkstoffe TU Bergakademie Freiberg - Institut für Keramik, Glas und Baustofftechnik - Silicafumék és kerámia öntőmasszák, mázak, zománcok reológiai tulajdonságainak kutatása, gradiens anyagok fejlesztése. Fachhochschule Erfurt Escuela Universitaria de Ingenieria Tecnica Aeronautica, Madrid Universita degli Studi della Basilicata, PotenzaÖntészeti Tanszék

 
Tanszék:B/1.épület III.em.
Telefon:(46)369-519
Telefax:(46) 369-519
E-mail:onttothl@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Tóth Levente egyetemi docens

SZAKTERÜLET:

Öntészet: technológia tervezés és fejlesztés, metallurgia, formázás, minőségjavítás, környezetvédelem, nyomásos öntés, fém/forma határfelületi jelenségek
Kristályosodás: öntvények kristályszerkezete, méretváltozások kristályosodáskor és lehüléskor, termikus elemzés, számítógépes dermedés, lehülés és feszültség modellezés
Méréstechnika: öntéstechnológiai paraméterek nagypontosságú mérése, laborvizsgálatok, számítógépes adatfeldolgozás

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

ALCOA Alumíniumolvadékok tisztítása (Dr. Jónás Pál)
FÉMALK Nyomásos öntés hőfolyamatai (Dr. Dúl Jenő)
OTKA Hőtranszfer méréstechnika - alapkutatás (Dr. Szalai Gyula - Dr. Demendi Zoltán)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

DAAD-MÖB 69678/97 Ausztemperált gömbgrafitos öntöttvas (Dr. Szalai Gyula)
SOCRATES/ERASMUS 7054 Doktoranduszi és diplomaterv témák kidolgozása
(Dr. Szalai Gyula)
MAN Roland Öntvény dermedés- és feszültség szimuláció (Dr. Dúl Jenő - Dr. Bertóti Edgár)

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

Fachhochschule Aalen (D) Nyomásos öntés
University of Technology, Delft (NL) Formatöltés
Bergakademie Freiberg (D) Ausztemperált gömbgraitos öntöttvas
University of Nagaoka (J) Kristályosodás Beömlőrendszer szimulációTüzeléstani Tanszék

 
Tanszék:B/1.épület IV.em.
Telefon:(46) 565-111/15-23
Telefax:(46) 431-820
E-mail:tuzadmin@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Palotás Árpád Bence egyetemi docens

SZAKTERÜLET:

Tüzeléstechnika, tüzelőanyagok jellemzői, égéselmélet, tüzelésoptimalizálás feltételeinek biztosítása, lángvizsgálat, égők fejlesztése
Energiahordozók, energiagazdálkodás, energiafelhasználás csökkentése
Nagyhőmérsékletű berendezések, kemencék, kazánok szerkezetének és működésének tökéletesítése, hatásfokának és élettartamának növelése
Tűzálló anyagok alkalmazástechnikai paramétereinek vizsgálata, tűzálló falazatok optimalizálása, tűzálló bélések diagnosztizálása
Tüzeléstechnikai környezetvédelem, légszennyezők (NOx, CO, korom, SOx, elégetlen szénhidrogének) csökkentése, emissziómérés, szennyező anyagok termikus ártalmatlanítása, hulladékok égetése
Levegőtisztaság-védelmi hatástanulmányok készítése, légszennyezők szabad légtérben történő szétterjedésének számítása, immissziós koncentráció mezőmeghatározása

Kutatás
Vertikális gázégető okozta légszennyezés transzmisszós számítása
Nagyfrekvenciás wolframhűtő kifejlesztése, gyártása
Földgáz-oxigén tüzelésű sárgaréz olvasztó kemence tüzeléstechnikai vizsgálata
Folyékony tüzelőanyagok elégetése során a káros légszennyezők képződésének vizsgálata

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

OTKA T022019 Gázhalmazállapotú légszennyezők képzodési feltételei parciális égésnél (Woperáné Dr. Serédi Ágnes)
OTKA T029199 Hulladék energiahordozók környezetkímélő eltüzelésének elméleti alapjai (Woperáné Dr. Serédi Ágnes)
KM-1-0322/98 Hulladék energiahordozók környezetkímélő elégetése
(Woperáné Dr. Serédi Ágnes)
FKFP 0564/1999 Nagyhőmérsékletű berendezések falazatvastagságának
meghatározása informatikai eszközökkel (Dr. Szűcs István)
OTKA T 032 021 NOx képződési feltételei 1000 K-nél melegebb terekben
(Dr. Bíró Attila)
KM 60 00015 Biomasszák kétfokozatú elégetése (Dr.Szűcs István)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

----------

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

Kassai Műszaki Egyetem Energetikai Tanszéke: szekunder energiahordozók hasznosítása
Freibergi Bányászati Akadémia Nagyhomérsékletű Berendezések Tanszéke: hőcserefolyamatok ipari berendezésekben
Osztravai Bányászati Egyetem Hőtechnikai Tanszéke: CZ-0013-00/01 jelű CEEPUS keretében oktatók, egyetemi és doktorandusz hallgatók kölcsönös cseréje
Sziléziai Műszaki Egyetem Energetikai Tanszék: CZ-0013-00/01 jelű CEEPUS program keretében oktatók, egyetemi és doktorandusz hallgatók kölcsönös cseréjeVaskohászattani Tanszék

 
Tanszék:B/1.épület fszt., C/1.épület II.em.
Telefon:(46) 565-111
Telefax:(46)366-912
E-mail:vastansz@gold.uni-miskolc.hu
Tanszékvezető: Dr. Tóth Lajos Attila egyetemi docens

SZAKTERÜLET:

A vaskohászat metallurgia fázisaihoz (ércelokészítés, nyersvasgyártás, acélgyártás) kapcsolódó technológiák, technológiai folyamatok tökéletesítése, a vasércagglomerátumok, a nyersvas, az acél minoségének javítása. A fajlagos anyag- és energiafelhasználás, az önköltség ill. a környezetszennyezés csökkentésének valamint a minoség növelésének lehetoségei, vastartalmú hulladékanyagok ill. vaskohászati melléktermékek újrahasznosítása. Különleges vas- és acélgyártó eljárások, vasmetallurgiai fejlesztések.

HAZAI KUTATÁSI PROJEKTEK:

OTKA T 2400/1992 Vaskohászati folyamatok technológiai korszerűsítését megalapozó elméleti összefüggéseinek feltárására alkalmas szimulációs és modellrendszer kidolgozása (Dr. Farkas Ottó)
OTKA T 4422/1993 Az acélok kristályosodásakor lejátszódó metallurgiai folyamatok vizsgálata (Dr. Szarka Gyula)
FKFP 1131/1997 Fémtartalmú hulladékanyagok vaskohászati hasznosításának vizsgálata, különös tekintettel a minőségi acélok gyártásának környezetvédelmi és energetikai szempontjaira (Dr. Tóth Lajos Attila)
FKFP 0041/1999 A Si-transzport nagyolvasztói komplex metallurgiai rendszerének mélyrehatóbb feltárása, a nyersvas sziliciumtartalmának és hőmérsékletének összehangolt szabályozhatósága érdekében (Dr. Farkas Ottó)
FKFP 0043/1999 Kiemelt minőségű, alumíniummal dezoxidált ill. mikroötvözött acélok gyárthatóságának javítása, a metallurgiai tényezők kedvező befolyásolásával, az Al2O3 tipusú zárványok csökkentésével (Dr. Károly Gyula)
OMFB 3970001/1997 Korszerű anyagtakarékos termékszerkezet kialakítása a folyamatos öntés technológiájának továbbfejlesztésére (Dr. Károly Gyula)
FKFP 0573/2000. XN (X: Al, B, Ti, Zr, Nb) típusú nitridek folyékony vasbani
oldódásának vizsgálata az adott szilárd nitrid és a folyékony vas ternér
Fe-X--N rendszerbeni fázishatárának meghatározásához (Dr. Tóth Lajos
Attila)

NEMZETKÖZI KUTATÁSI PROJEKTEK:

----------

NEMZETKÖZI KAPCSOLATOK:

Kapcsolatok formája: tapasztalatcsere, konzultáció, mobilitás
Gerhard Mercator Universität, Duisburg (Kohászati-Öntészeti Szak)
Technische Universität Bergakademie Freiberg (Vas- és Acéltechnológiai Intézet)
RWTH Aachen (Vaskohászati Intézet)
Montanuniversität Leoben (Vaskohászati Intézet)
Technische Universität Kosice (Vaskohászati és Öntészeti Tanszék)
University of Oulu (Metallurgiai Folyamatok Laboratóriuma)