AGRÁR- és MUNKAJOGI TANSZÉK
ENGLISH VERSION


A tanszék rövid bemutatása 

A Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karának Civilisztikai Tudományok Intézete 
keretében muködik a Munka- és Agrárjogi Tanszék. A tanszék alapoktatást és 
doktoranduszképzést, valamint alap- és alkalmazott kutatást folytat a munkajog, a 
munkaszociális jog, a társadalombiztosítási jog, az agrár- és agrárszövetkezeti jog valamint a 
környezetvédelmi jog területén. E tárgyak közül a munkajog alapkérdéseit az Egyetem Gazdaságtudományi Karán, a környezetvédelmi jogot pedig a muszaki karokon is oktatja. 
A tanszék tárgyainak tematikái itt 

A tanszék mindkét fotárgya bekapcsolódott az 1999-tol újrainduló szakjogászi képzésbe, és a jogi szakokleveles orvos és közgazdász képzésben is. Az említett jogintézményeket érinto kutatásait a tanszék nem csak a hazai jogra, hanem összehasonlító jelleggel az európai jogra és a nyugat-európai tagállamok jogára is koncentrálja, és az ezzel összefüggõ kutatási 
tapasztalatait az oktatásba is beviszi. 
A tanszék kutatási projektjei itt 

Kutatási eredményeit a tanszék "A magyar és európai munkajog", az "Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog", a "Magyar és eutópai összehasonlító társadalombiztosítási jog " „Magyar és Európai foglalkoztatás támogatási és munkaügyi igazgatási jog” és a "Az agrárjog I- II" c. kézi- és tankönyvekben, valamint hazai szakfolyóiratokban, továbbá tanulmánykötetekben teszi közzé. 
A tanszék tankönyvei itt 

A tanszéknek tartós külföldi tudományos és oktatási kapcsolatai a Trieri Egyetem, a Tüblingeni Egyetem, a Berlini Freie és Humbold Egyetem,a Göttingeni Egyetem és a Hannoveri Egyetem jogi karaival (Németország), valamint a Bécsi Egyetem és Salzburgi Egyetem jogi karával, a Bécsi Közgazdaságtudományi Egyetem jog intézetével (Ausztria), a Leuveni Katolikus és Állami Egyetemmel (Belgium),az Európai Unió Munkajogi Intézetével (Németország, Trier), továbbá a Varsói Egyetemmel alakultak ki kölcsönös tanárcserék és kutatások révén. 

VISSZA AZ INTÉZETI HONLAPRA
VISSZA A KARI HONLAPRA
VISSZA AZ EGYETEMI HONLAPRA
Copyright
Honlap URL címe
utolsó módosítás
keresés vagy szervertérké
webmester