Rólunk mondták

IMG_6415-2-3x4.jpgSztupák Márton, Fordító és tolmács MA (2015-2017)

Úgy érzem, nagyon sokat tanultam ezen a képzésen, és nem csak a szakmai tudásra gondolok, hanem szemléletmódra, emberségre. Nagyon hálás vagyok mindenért, amit a tanszék tett értünk, mindig lehetett számítani segítségre, és életem meghatározó két éve volt, melyet a Miskolci Egyetem BTK Modern Filológiai Intézetében töltöttem. Köszönöm.

Füleki_EszterFüleki Eszter, szabadúszó szakfordító

A 2015/2016-os tanévben vettem részt a Miskolci Egyetem TGSZ képzésén. Mind a magyar, mind az anyanyelvi tanárok rendkívül jól felkészült szakemberek, akik tudásuk legjavát adták a hallgatóknak. Mindemellett nyitottak és segítőkészek, bármikor szívesen válaszoltak tengernyi kérdésemre.

A tananyag a legfrissebb és legaktuálisabb gazdasági és társadalomtudományi szövegekre épült, a fordítási feladatok kihívásokkal teliek, ám nagyon tanulságosak, életszerűek voltak.

Jól döntöttem, amikor a Miskolci Egyetem képzését választottam, biztos vagyok benne, hogy tanáraim alaposan felkészítettek a szakfordítói pályára.

Újvári Marianna  Ujvári Marianna

Angol nyelvet tanítok egy miskolci gimnáziumban. A szakfordítói képzést már régóta szerettem volna elvégezni, és örülök, hogy végre sikerült. Noha angol nyelv és irodalom szakos egyetemi diplomával rendelkezem, mégis rengeteget tanultam, fejlődtem az egy év során. Kiváló, mindig segítőkész, jól felkészült oktatók, gondosan megszerkesztett tananyag, vidám hangulatú órák. Ajánlom mindenkinek, aki fordítással szeretne foglalkozni, vagy egyszerűen tökéletesíteni szeretné nyelvtudását, még pontosabban, még precízebben szeretné kifejezni magát angolul.

Sziágyi L    Szilágyi Levente

Tíz év angol nyelvtanítás után váltottam, és elszegődtem egy multinacionális céghez, ahol jelenleg is IT területen dolgozom. Emellett 10 éve foglalkozom fordítással, hébe-hóba tolmácsolással az angol és a magyar nyelv között. Elsősorban dokumentumfilmeket, irodalmi, művészeti és tudományos vonatkozású szövegeket fordítok viszonylagos rendszerességgel.

Jó pár évvel azután, hogy kulturális antropológia tanulmányaimat befejeztem, ismét arra „vetemedtem”, hogy beüljek a Miskolci Egyetem valamelyik hátsó padjába és kísérletet tegyek egy újabb diploma megszerzésére. Eleinte a hivatalos okmány adta lehetőség lebegett a szemem előtt, és ez motivált leginkább a TGSZ-re való jelentkezésben. Szóval a „papírért” indultam, de mint az elmúlt, igen sűrű egy év alatt kiderült, sokkal többet kaptam annál.

Lassan tíz éve tanulom a fordítást, filmfelirat készítést gyakorlat útján, különösebb rendszer vagy komoly szakmai segítség nélkül, így éppen ideje volt, hogy a felhalmozott tapasztalatokat szakmailag is rendbe tegyem a fejemben. Jó élmény volt, hogy a számtalan új ismeret mellett jó néhány, a gyakorlatból már ismert fordítói probléma megoldására kialakított stratégiám megerősítésre talált. Inspirálóan hatott rám a közeg, amelyben a fordítástudomány elméletét és gyakorlatát a képzés ideje alatt hiteles forrásból is megismerhettem. Szerencsésnek érzem magam, hogy éppen egy ilyen kiváló évfolyamban végezhettem, mert a csoporttársakkal való folyamatos együttműködés és közös gondolkodás nagyon hasznosnak bizonyult.

Clarke Éva  Clarke Éva, szabadúszó fordító

Miután az angliai University of Winchester egyetemen szereztem diplomát üzlet- és menedzsment szakon, és 12 évig különböző nemzetközi cégeknél dolgoztam Angliában, tavaly visszatértem Magyarországra, és elvégeztem a Társadalomtudományi és Gazdasági szakfordító képzést a Miskolci Egyetemen. Rendkívül hasznosnak tartottam ezt a két féléves képzést, ahol hétről hétre rengeteg ismeretre tettem szert. A tanárok szakmai hozzáértése, tapasztalata és odaadása nem ismer határokat. Számomra sokat jelentett, hogy anyanyelvi tanárok segítették a fordítási technikák elsajátítását, valamint a szakfordítás során felmerülő nyelvtani és stilisztikai problémák megoldását. A képzés során tanáraink a legaktuálisabb, és legfrissebb gazdasági szövegeket használták, melyek nagyon hasznosak voltak. Csak ajánlani tudom ezt a képzést minden kezdő, és gyakorló fordító számára.

takacst  Takács Tünde

2013-ban végeztem a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán az Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék által koordinált Fordító és tolmács mesterképzésben német és angol nyelvből. Ezt követően Debrecenben az IT Services Hungary Kft-nél dolgoztam. Jelenleg is itt dolgozom Reporting Specialist munkakörben. A képzést igen célratörőnek, praktikusnak tartottam, nagyon sok olyan ismeretet szereztem, amelyet a diploma megszerzése után is hasznosítani tudok. Az oktatók hozzáállása, segítőkészsége nagyon sokat segített abban, hogy munka mellett is fel tudjak készülni az órákra. Mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy vágjon bele! Bár a fő idegen nyelvem a német, a képzés elvégzése után már elég stabil angoltudás volt a birtokomban ahhoz, hogy egy angol nyelvű csoportban kezdjek el dolgozni és teljesíteni tudjam az ügyfelek kéréseit.

potori

 

Pótor Imre dr. theol. habil.
református lelkipásztor-tanár

2011-ben végeztem a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán az Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék által koordinált „Társadalomtudományi és gazdasági szakfordító szakirányú továbbképzési szak” képzésben német és magyar nyelvből. Jelenleg Vásárosnaményban élek. Lelkipásztor-tanár vagyok. Rendszeresen fordítok németből magyarra kegyességi és teológiai irodalmat. Igehirdetéseimhez forrásokként használom a német teológiai szakirodalmat. Hálásan gondolok vissza az egyetemi képzésre. Bár kevesen voltunk a csoportban, egymás segítségére, támogatására mindig számíthattunk. Igen jó kapcsolatban álltunk az angol TGSZ-es és az MA II. csoport tagjaival is. Hálás vagyok az élő Istennek, hogy a Miskolci Egyetem TGSZ hallgatója lehettem. Büszkén és örömmel gondolok vissza erre az időszakra. Itt is megköszönöm minden kedves tanárunknak, hogy nem csak megosztották velünk szakis­mereteiket, módszereiket, de bevezettek a fordítás szépségeibe, rejtelmeibe is, és együtt gondolkodásukkal feltárták előttünk a szakmával-hivatással kapcsolatos járható utakat is. Példájuknak is köszönhetően napi szinten végzek fordítást közösségeink hasznára és javára.

Tóth Csaba Ervin, Bristol

2001-ben végeztem a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Karán az Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék által koordinált Fordítói program képzésben angol nyelvből. 2000-ben elindítottam vállalkozásomat, melynek profilja nyelvoktatás volt, speciális szegmenseket is lefedve, mint például, bel- és külkereskedelem, vendéglátás, turizmus, IT, prezentációs technikák, országos és nemzetközi vállalatok felső vezetőivel dolgoztam.  Korábban elvégeztem a nyelvtanári kurzust és volt külkereskedelmi főiskolai papírom is. A fordítói kurzus elvégzése után kiváltottam az országos fordítói igazolványt, melynek birtokában több önkormányzatnak is dolgoztam, valamint a rendőrségnek és a Nemzeti Nyomozó Irodának. Lékó Péter rapid tornáin, illetve számtalan olyan nemzetközi kulturális és sporteseményen közreműködtem műsorvezető-tolmácsként, melynek Miskolc adott otthont. 2010-ben családommal Angliába költöztem. Fordítóként szerepelek a londoni Magyar Konzulátus honlapján és rendszeresen készítek fordításokat a konzulátus és a kint élő magyarok számára is. Emellett egy kormányközi kommunikációra szakosodott brit ügynökségnek is dolgozom, akik a brit és magyar adóhatóság, kormányhivatalok és egyéb hivatalos szervek között bonyolítják az érdemi kommunikációt. Mivel már a nyelvtanári kurzust is a Miskolci Egyetemen végeztem, természetesen vannak szép emlékeim az itt eltöltött évekről. Sok jó hangulatú előadáson volt szerencsém részt venni, és főleg az anyanyelvi lektorok óráit tudnám kiemelni, ahol nem csak a tananyag elsajátítása volt az elsőrangú szempont, hanem egy kicsit az ő világról alkotott képüket is megismerhettük.

adjeif
Adjei Fatime
német tolmács és fordító

2011-ben végeztem a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi  Karán az Alkalmazott Nyelvészeti és Fordítástudományi Tanszék által koordinált TGSZ képzésben  német nyelvből. 2011 márciusától a hatvani Bosch megbízásából Németországban tolmácsként és fordítóként dolgoztam a Bosch különböző telephelyein.

Jelenleg Stuttgartban élek, a fordítói tevékenységemet nem hagytam abba. Rendszeresen tolmácsolok bírósági tárgyalásokon, szerződésben állok a Baden-Württembergi Rendőrkapitánysággal és a Bosch-sal is.  A Liebenzelli Missziónak évek óta fordítok missziós beszámolókat karitatív munkaként a Külmissziói Híradó című kiadványba.

Nagy szeretettel gondolok vissza a Miskolci Egyetemen töltött évekre, és nagyon büszke vagyok a gyökereimre.

 

Comments are closed