ELŐADÓMŰVÉSZET ALAPKÉPZÉSI SZAK

 

1. Az alapképzési szak megnevezése: előadóművészet

2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése:

           Végzettségi szint: alapfokozat (baccalaureus, bachelor; rövidítve: BA)     

          Szakképzettség:

– klasszikus zongora előadóművész

– klasszikus orgona előadóművész

– klasszikus csembaló előadóművész

– klasszikus harmonika előadóművész

– klasszikus hárfa előadóművész

– klasszikus gitár előadóművész

– klasszikus lant előadóművész

– klasszikus cimbalom előadóművész

– klasszikus hegedű előadóművész

– klasszikus mélyhegedű előadóművész

– klasszikus gordonka előadóművész

– klasszikus gordon előadóművész

– klasszikus furulya előadóművész

– klasszikus fuvola előadóművész

– klasszikus oboa előadóművész

– klasszikus klarinét előadóművész

– klasszikus szaxofon előadóművész

– klasszikus fagott előadóművész

– klasszikus kürt előadóművész

– klasszikus trombita előadóművész

– klasszikus harsona előadóművész

– klasszikus tuba előadóművész

– klasszikus ütőhangszeres előadóművész

– klasszikus ének előadóművész

– jazz-zongora előadóművész

– jazzgitár előadóművész

– jazzbasszusgitár előadóművész

– jazzbőgő előadóművész

– jazzszaxofon előadóművész

– jazztrombita előadóművész

– jazzharsona előadóművész

– jazzdob előadóművész

– jazzének előadóművész

– zenekar- és kórusvezető előadóművész

– egyházzene-orgona előadóművész

– egyházzene-kórusvezető előadóművész

– népi vonós (hegedű, brácsa, nagybőgő

–cselló–ütőgardon) előadóművész

– népi pengetős (citera–tambura–koboz-tekerő) előadóművész

– népi fúvós (furulya–duda, klarinét–tárogató) előadóművész

– népi cimbalom előadóművész

– népi ének előadóművész

A szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Piano)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Organ)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Harpsichord)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Accordion)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Harp)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Guitar)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Lute)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Cimbalom / Dulcimer)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Violin)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Viola)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Cello)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Double Bass)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Recorder)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Flute)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Oboe)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Clarinet)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Saxophone)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Bassoon)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Horn)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Trumpet)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Trombone)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Tuba)

– BA in Classical Instrumental Music Performance (Percussion)

– BA in Classical Singing– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz Piano)

– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz Guitar)

– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz Bass Guitar)

– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz Double Bass)

– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz Saxophone)

– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz Trumpet)

– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz Trombone)

– BA in Jazz Instrumental Performance (Jazz Drums)

– BA in Jazz Singing

– BA in Orchestral and Choral Conducting

– BA in Church Music Performance (Organ)

– BA in Church Music Performance (Choral Conducting)

– BA in Folk Music Performance on Bowed Strings (Violin– Viola/Double bass–Cello–Gardon [Percussion Cello] )

– BA in Folk Music Performance on Plucked Strings (Zither– Tambura–Koboz [Historical Hungarian Lute] /Rotary Lute [Hurdygurdy])

– BA in Folk Music Performance on Wind Instruments (Furulya [Folk Flute]–Bagpipe /Clarinet–Tarogato [Hungarian Folk Clarinet])

– BA in Folk Music Performance on Cimbalom

– BA in Folk Song Performance

3. Képzési terület: Művészet

 

4. Képzési ág: Zeneművészet

 

5. Képzési idő félévekben: 6 félév

 

6. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 180 kredit.

6.1. Az alapozó ismeretekhez rendelhető kreditek száma: 20-30 kredit
6.2. A szakirányokhoz rendelendő kreditek minimális értéke: 110 kredit
6.3. A szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető kreditek minimális értéke: 10 kredit
6.4. A szakdolgozathoz (diplomakoncerthez) rendelhető kreditérték: 6 kredit
6.5. A gyakorlati ismeretekhez rendelhető minimális kreditérték: 80 kredit.

 

7. Az alapképzési szak képzési célja, az elsajátítandó szakmai kompetenciák:

A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik előadóművészi teljesítményükkel a magyar és az európai zenekultúrát gyarapítani és terjeszteni tudják. Megszerzett gyakorlati és elméleti ismereteik birtokában kiművelt zenei ízléssel, technikával, formálókészséggel művészi szolgálat ellátására képesek zene- és énekkarokban, kamarazenei együttesekben. A zenei élet intézményeiben aktív kulturális szerep betöltésére alkalmasak. A végzettek kidolgozott zenei készségekkel, kellő mélységű vokális és hangszeres, valamint megfelelő elméleti ismeretekkel rendelkeznek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatásához.

a) Az alapképzési szakon szerezhető ismeretek:
– a professzionális zenész szakmai tudásához szükséges alapvető elméleti és történeti zenei ismeretek,
– a szakiránynak megfelelő speciális előadóművészeti, elméleti ismeretek és repertoárismeret,
– a zenei előadóegyüttesek műfaji sajátosságainak, működésük és működtetésük tartalmi, formai kereteinek, valamint társadalmi-művelődési adottságainak ismerete,
– a kamarazenei, zenekari, illetve énekkari kultúra ismeretanyaga és repertoárja,
– a képzés folytatásához szükséges zenei készségek és kellő mélységű elméleti ismeretek;

b) az alapképzési szakon végzettek alkalmasak:
– az alapszakon elsajátított ismeretek birtokában zenekarokban, kamaraegyüttesekben, énekkarokban szólamaikat tisztán, formáltan, a stílus és a zeneszerző gondolkodásmódjának megfelelően megszólaltatni,
– a hangversenyéletben kamarazenészként vagy zenekari muzsikusként részt venni,
– saját környezetükben szólistaként, kísérőként, szólamvezetőként tevékenykedni,
– a zeneművészeti alkotásokat megérteni és azokat szakirányuknak megfelelően interpretálni,
– a zeneismeretüket és -szeretetüket hangszeren, énekkel, szóban és írásban terjeszteni,
– zenei szervezési, szerkesztési feladatokat megoldani,
– zenei együtteseket, művelődési intézményeket a szakirányuknak megfelelő szolgálattal alkotó módon segíteni és alsóbb fokon irányítani, 
– a zenei művek önálló értékelésére azok stiláris, kompozíciótechnikai, esztétikai kontextusában,
– zenei ismereteiket másokkal megosztani,
– a megszerzett tudás, képzelőerő, ízlés és technika birtokában részt venni csoportos zenei teljesítmények létrehozásában;

c) a szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:
– jól megalapozott és kifejlesztett hallás és formálókészség,
– a zeneértés jól megalapozott gyakorlati és elméleti készsége,
– kiművelt zenei ízlés,
– kiművelt hangszeres/vokális technika, valamint alapvető stílusismeret,
– saját tevékenységük megítélésének képessége,
– az értékek feltárására és megtartására törekvő céltudatos magatartás,
– minőség- és felelősségtudat,
– jó együttműködő és kommunikációs képességek,
– különféle szakmai közösségek/együttesek tagjaként, illetve irányítójaként megnyilvánuló felelős magatartás,
– nyilvános szereplés gyakorlatának megszerzése.

8. A törzsanyag (a szakképzettség szempontjából meghatározó) ismeretkörök:

– alapozó ismeretek: 20-30 kredit
filozófia, esztétika, etika, művelődési és művészettörténeti ismeretek, általános és magyar zenetörténet műismeret (hangverseny tapasztalat), akusztika;

– szakmai törzsanyag kötelező ismeretkörei: 115-148 kredit

a) általános szakterületi ismeretek: 40-60 kredit
zeneelmélet, szolfézs, zongora, kamarazene/kamaraének, kortárszenei gyakorlat, zenekar-/kórusszolgálat;

b) differenciált szakterületi ismeretek: 65-70 kredit
a hangszer / éneklés / vezénylés / egyházzenei tevékenység technikája, művek produktív feldolgozása, repertoárismeret, hangversenygyakorlat, stílusismereti kurzusok, adott szakképzettség megszerzéséhez szükséges szakmai ismeretek;

c) egyéb, szabadon választható szakterületi ismeretek: 10-18 kredit.

A tanári mesterképzési szak választása esetén biztosítani kell a tanári felkészítéshez szükséges pedagógiai és pszichológiai modult, amelynek kreditértéke legalább 10 kredit.

9. Nyelvi követelmények:

Az alapfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert középfokú C típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány, illetve oklevél szükséges.

Elérhetőségek

  3515, Miskolc-Egyetemváros, Pf.1, 
  0646/343-800
  0646/343-800
  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Hol található az Intézet?

hungary map

 

Galéria

Warning: fopen(/home/web/bbziweb/public_html/images//bonckoc5b7eafa43d024e3a2fe46882dbefb96.rss): failed to open stream: Permission denied in /home/web/bbziweb/public_html/plugins/content/plgBonckoLen/plgBonckoLen.php on line 646 File /home/web/bbziweb/public_html/images//bonckoc5b7eafa43d024e3a2fe46882dbefb96.rss creation error Warning: fwrite() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/web/bbziweb/public_html/plugins/content/plgBonckoLen/plgBonckoLen.php on line 650 Warning: fclose() expects parameter 1 to be resource, boolean given in /home/web/bbziweb/public_html/plugins/content/plgBonckoLen/plgBonckoLen.php on line 651


Megnyitás