Sarnyai Csaba Máté: A katolikus felső klérus viszonya a polgári átalakulás folyamatához, 1848. március – december. – PTE BTK Történelem Doktori Iskola, 2001. április. (Opponensi teendők és bizottsági tagság)

Horváth Zita: A Mária Terézia-kori úrbérrendezés Zala megyében. – ME BTK Textológiai Doktori Program, 2001. május. (Bizottsági tagság) 

Hegedűs András: A püspöki kinevezések politikai gyakorlata a dualizmus korában. – ELTE BTK Történeti Doktori Iskola, 2001. szeptember 12. (Bizottsági tagság és a bizottság titkári teendői) 

Rajki ZoltánELTE BTK Történeti Doktori Iskola, 2001. november. (Szigorlati bizottsági tagság) 

Iványosi-Szabó Tibor: Kecskemét gazdasága és társadalma a polgári forradalom előtt, 1686-1850. – MTA Tudományos Minősítő Bizottság, 2002. március. (Bizottsági tagság.) 

Rajki Zoltán: A H.N. Adventista Egyház története 1945 és 1989 között Magyarországon. – ELTE BTK Történeti Doktori Iskola, 2002. június. (Opponensi teendők és bizottsági tagság) 

Fülöp TamásDE BTK Történeti Doktori Iskola, 2004. február. (Szigorlati bizottsági tagság) 

Lakatos Andor: Haynald Lajos (1816-1891) élete és kora. – ELTE BTK Történeti Doktori Iskola, 2004. március 2. (Bizottsági tagság és a bizottság titkári teendői) 

Zakar Péter: Az Esztergomi Érsekség 1848/49-ben. Az 1849-es megtorlás. – PTE BTK Doktori és Habilitációs Bizottság. 2004. december 1. (Habilitációs bizottsági tagság, opponens.)

Fülöp Tamás: Széchenyi István történetszemlélete a reformkor politikai értékvilágának összefüggésében. – DE BTK Doktori Iskola, 2005. december 15. (Opponensi teendők és bizottsági tagság ellátása.)

Tengely Adrienn: Az egyházak helyzete a Magyar Népköztársaságban (1918. október 31. – 1919. március 21.) – PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, Történettudományi Doktori Program, 2006. december 6. (Bizottsági tagság és a bizottság titkári teendői.)

Nagy Rita: Az amillenizmus hatása a magyarországi egyházi képviselők parlamenti hozzászólásaira (1842-1941). – ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2008. november 28. (Opponensi teendők és bizottsági tagság ellátása.)

Udvarvölgyi Zsolt: Meskó Zoltán: Egy politikusi pályakép. – ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2009. március 25. (Témavezető és bizottsági tag.)

Bánkuti Gábor: Jezsuiták elleni koncepciós perek Magyarországon, 1948-1965. – PTE BTK Interdiszciplináris Doktori Iskola, 2009. szeptember 23. (Bizottsági tag.)

Donáth Péter: Az alapfokú közoktatás „kulcsa”: a magyarországi tanítóképzés politikai és társadalomtörténetéhez, 1868-1958. – MTA Doktori Tanácsa, 2009. december 8. (Opponens és bizottsági tag.)

Kovács Ábrahám: Változó vagy megmaradó világszemlélet? Ballagi Mór teológiai felfogásának stádiumai a késő reformkori zsidóságtól a protestáns liberalizmusig. – Hitvédelem és egyháziasság. A debreceni új ortodoxia vitája a liberális teológiával. – Evangélikus Hittudományi Egyetem Doktori és Habilitációs Tanácsa, 2011. április 6. (Opponens és bizottsági tag.)

Czetz Balázs: Fejér megye története a Magyar Dolgozók Pártja dokumentumainak tükrében, 1948-1953. – ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2011. június 2. (Opponens és bizottsági tag.)

Halász Csilla: Agitáció és propaganda a népművelésben a Rákosi-rendszer idején. – ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2012. március 20. (Opponens és bizottsági tag.)

Kende Tamás: Együttélés – együttfélés. Vérvádak és pogromok az újkori Kelet-Európában- ME BTK Irodalomtudományi Doktori Iskola, 2013. március 22. (Opponens és bizottsági tag.)

Soós Viktor Attila:
Az Állami Egyházügyi Hivatal archontológiája. Az ÁEH szervezeti felépítése, nemzetközi kapcsolatai és dolgozóinak hivatali pályaképe. – ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2014. december 16. (Opponens és bizottsági tag.)


Kárbin Ákos: Wekerle Sándor és az Osztrák-Magyar Monarchia valutareformjának kezdeti lépései, 1889–1893. Döntéshozatal és megvalósítás. – ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2015. február 10. (Bizottsági tag.)

Bolgár Dániel:
Asszimiláció és integráció a modern Magyarországon. – ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2015. április 24. (Bizottsági tag.)

Fejérdy András: 
Az 1822. évi magyar nemzeti zsinat. PPKE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2017. november 16. (Habilitációs bizottsági tagság, opponens.)

Bárány Zsófia: Lonovics József szentszéki diplomáciai missziója. – ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskola, 2018. február 21. (Opponens és bizottsági tag.)