Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

Részismereti képzések (kifutó)

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
(2017 szeptemberétől)

Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)

 • tanár-angol nyelv és kultúra tanára
 • tanár- etikatanár
 • tanár-földrajztanár
 • tanár-magyartanár
 • tanár- német nyelv és kultúra tanára
 • tanár-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

 • tanár-egészségügyi tanár
 • tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

Tanári mesterképzések (kifutó)

Felsőfokú szakképzések (kifutó képzések)

Felsőoktatási szakképzések (kifutó)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

EMBER- ÉS TÁRSADALOM MŰVELTSÉGTERÜLETI TANÁRI MESTERSZAK

A szak egyaránt felvehető első- és második tanárszakként nappali- és levelező képzésben egyaránt. A képzés a filozófia, kulturális antropológia, szociológia, politológia és pszichológia területéről meríti anyagát. Ezáltal meghaladja a szűk diszciplináris kereteket, és szerves, átfogó társadalomtudományi tudást ad a tanári végzettség mellé.

Milyen előképzettség kell a jelentkezéshez
A következő alapszakokon szerzett végzettséggel lehet jelentkezni: történelem, néprajz, pszichológia, szabad bölcsészet, kulturális antropológia, kommunikáció és médiatudomány, szociológia, társadalmi tanulmányok.

Kiket képez a szak?
A szak olyan pedagógusokat képez, akik alkalmasak a Nemzeti Alaptanterv "Ember és társadalom" műveltségterület (történelmi ismereteken túli) oktatására. A tanulmányi terület mind az általános (7.-8.osztály), mind pedig a középiskolában kötelezően oktatandó.

Miért érdemes erre a szakra jelentkezni?
Az ember- és társadalom műveltségi terület oktatására törvény kötelezi az iskolákat, eddig azonban nem volt szisztematikus szaktanárképzés. A szakemberhiány miatt az iskolák kb. 60%-ában eddig nem folyt, vagy problémákat jelentett a társadalomismeret képzés. Az "Ember- és társadalomismeret, etika" napjainkban választható érettségi tárgy. Egyre több diák választja, mivel a társadalomtudományi képzési ághoz tartozó felsőoktatási szakokon felvételi tárgyként szerepel. Az iskolák napjainkban ismerik fel az "Ember- és társadalom" műveltségterület oktatásának szükségességét és a megfelelő szakmai végzettséggel rendelkező pedagógusok foglakoztatásának jelentőségét, ezért a munkaerőpiacon feltehetően előnyt fognak élvezni az "Ember- és társadalom" műveltségterületi mesterszintű diplomával rendelkező pedagógusok.