Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

Részismereti képzések (kifutó)

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
(2017 szeptemberétől)

Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)

 • tanár-angol nyelv és kultúra tanára
 • tanár- etikatanár
 • tanár-földrajztanár
 • tanár-magyartanár
 • tanár- német nyelv és kultúra tanára
 • tanár-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

 • tanár-egészségügyi tanár
 • tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

Tanári mesterképzések (kifutó)

Felsőfokú szakképzések (kifutó képzések)

Felsőoktatási szakképzések (kifutó)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

KREATÍV ÍRÁS

A felsőoktatási intézmény/kar neve: Miskolci Egyetem, Bölcsészettudományi Kar ME-BTK
A szakirányú továbbképzés neve: Kreatív írás
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 2 félév
Munkarend: Levelező
Képzés gyakorisága: szombatonként: 9.00 - 18.00
Finanszírozási forma: Költségtérítéses
Minimális létszám: 10 fő
Költségtérítés (félév): 135.000 Ft
Részvétel feltétele: Bölcsészettudomány, társadalomtudomány, természettudomány képzési területek alapképzési szakjain szerzett oklevél, illetve az annak megfelelő főiskolai szintű oklevél.
Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: Kreatív íráskészséget elsajátított szakember
A jelentkezés módja és feltételei:Letölthető jelentkezési lapon,
ügyintézés az ME BTK Dékáni Hivatalában.
Letöltés: jel_lap_kreativ_iras.doc
Egyéb információk: a kurzusok kurzusleírásai (tartalom, követelmények) megtalálhatók az interneten
Kapcsolattartó személy neve és elérhetősége: dr. Bognár László
E-mail: bollario@uni-miskolc.hu