Akkreditált szakok

Alapszakok

Mesterszakok

Részismereti képzések (kifutó)

PhD képzések

Új rendszerű tanári mesterképzések
(2017 szeptemberétől)

Közismereti tanári képzések: (2, 4 vagy 5 félév)

 • tanár-angol nyelv és kultúra tanára
 • tanár- etikatanár
 • tanár-földrajztanár
 • tanár-magyartanár
 • tanár- német nyelv és kultúra tanára
 • tanár-történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára

Szakmai tanárképzések (2 vagy 4 félév)

 • tanár-egészségügyi tanár
 • tanár-közgazdásztanár (vállalkozási ismeretek)

Tanári mesterképzések (kifutó)

Felsőfokú szakképzések (kifutó képzések)

Felsőoktatási szakképzések (kifutó)

Osztatlan tanárképzések

Szakirányú képzések

Pedagógus-továbbképzési programok

 • Magyartanárok szakmai és pedagógiai továbbképzése. Engedélyszám: 82/22/2012.
 • Történelemtanárok szakmai és pedagógiai megújulása. Engedélyszám: 82/21/2012.
 • Kultúraváltás tantestületi szinten. A Komplex Instrukciós Program támogatott adaptációja a hátrányos helyzetű gyerekeket nevelő iskolákban. Engedélyszám: 957/113/2013.
 • Szaknyelvtanítási módszertani továbbképzés némettanárok számára (gazdasági szaknyelvi tréning). Engedélyszám: 23/56/2015.
 • Együtthaladó-tartalomalapú magyar nyelvoktatási módszer nyelvi hátránnyal küzdő tanulói csoportok számára. Engedélyszám: 23/58/2015.
 • Történelmi műveltséggel az előítéletek, a rasszizmus és az antiszemitizmus ellen. Engedélyszám: 23/59/2015.
 • Iskolai közösségi szolgálat és önkéntes segítségnyújtás. Engedélyszám: 23/60/2015.

Pedagógus szakvizsga

A képzés tartalma
A pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés során a hallgatók részletes betekintést nyernek az iskolázás aktuális, nemzetközi és hazai problémáiba, annak megoldási lehetőségeibe, továbbá az oktatási rendszer működésébe, megismerik az iskolairányítás szegmenseit, s a pedagógia legújabb fejlesztési és tudományos eredményeit. A képzés oktatói között a ME munkatársai mellett – a korábbiaknál hangsúlyosabban – megjelennek a megye, a régió tanügyigazgatásában vezető szerepet játszó szakemberek.

A képzés pedagógus szakvizsgával zárul.
Meszerezhető szakképzettség: szakvizsgázott pedagógus A képzésben jelenleg felkínált, választható, az egyéni specializációt lehetővé tevő modulok:
   - mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészülés
   - tehetséggondozás, tehetségfejlesztés

A részvétel feltétele:
Felsőfokú végzettség: alapképzési szakok.
Korábban főiskolai szintű képzések: tanító, óvodapedagógus, konduktor, gyógypedagógus vagy tanári oklevél.

Képzés adatai

A felsőoktatási intézmény/kar neve: Miskolci Egyetem,
Bölcsészettudományi Kar ME-BTK
A szakirányú továbbképzés neve: Pedagógus szakvizsga
Képzési terület: pedagógusképzés
Képzés helyszíne: ME Bölcsészettudományi Kar, Miskolc
Képzés nyelve: magyar
Képzési idő: 4 félév
Munkarend: levelező,
12 nap/félév szombaton, néha péntek délután is
Irányszám: minimun 10 fő, maximum 30 fő
Tandíj:115 ezer Ft/félév
Képzés felelőse:Dr. Lubinszki Mária egyetemi docens
Érdeklődni lehet:e-mail: titkarsag@tanarkepzo.hu
Telefon: 46/565-111/21-30
Nagy Krisztina
Internet: http://www.tanarkepzo.hu/
Kezdés: 2018. szeptember
Jelentkezési határidő: 2018. augusztus 17.
Jelentkezés módja: Letölthető jelentkezési lapon
Letöltés: jel_lap_pedagogus_szakvizsga.doc
A jelentkezési lap mellé csatolni kell az alapdiploma fénymásolatát, továbbá a 3000,-Ft eljárási díj befizetését igaoló csekket.
A jelentkezés díja: 3000,-Ft, mely csekken fizetendő.
Csekk igénylehető a ME BTK Dékáni Hivatalában, 3515 Miskolc-Egyetemváros
e-mail: bolalvik@uni-miskolc.hu
A jelentkezés helye: ME BTK Dékáni Hivatal,
3515 Miskolc-Egyetemváros