Dr. Elekes Tibor

egyetemi docens

 

ecoeti[kukac]uni-miskolc.hu

06 46 565-111/1235

 

 

 

Munkahely:

Miskolci Egyetem
Műszaki Földtudományi Kar

Földrajz Intézet
Természetföldrajz-Környezettan Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: 46/565-111 / mellék: 1235 /
Fax: 46/565-072

 

Végzettség:

Ph.D. (summa cum laude)

Pécsi Tudományegyetem  -  2001

Egyetemi doktorátus (summa cum laude)

Janus Pannonius Tudományegyetem, Pécs – 1996

Földrajz-francia szakos tanári oklevél

"Babes-Bolyai" Tudományegyetem, Kolozsvár - 1986

 

Családi állapot:

 

Nős, két gyermek (Botond, Réka)

Tanulmányutak,

vendég oktatói tevékenység:

Lausanne-i Tudományegyetem és Műszaki Egyetem:

A változó természeti tényezők földrajzi jelentősége; földrajzi folyamatok számítógépes összegzése. 1997-1998 (10 hónap)

Fribourg-i Egyetem Földrajzi Intézete (Svájc):

Földrajzi folyamatok az Alpok térségében -  1998

Pécsi Tudományegyetem, Márton Áron Szakkollégium:

A Kárpát-medence földrajza tárgy oktatása - 1999- 2002

 

Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet:

Erdély földrajza tárgy oktatása - 2002-től

Pécsi Tudományegyetem, Posztgraduális képzés. Balkán specializáció.

            Országtanulmány előadás – 2005-től

Kolozsvári Babeş-Bolyai Egyetem, Környezettudományi Kar:

            Tájértékelés  tárgy oktatása  -   2008.

 

Tagságok és tisztségek:

Magyar Földrajzi Társaság, tag

Magyar Tudományos Akadémia, Köztestületi tag

Erdélyi Múzeum-Egyesület, tag (Kolozsvár)

Székelyföld 2000 kutatócsoport alapító tag; I., II. Székelyföld Konferencia szervező bizottsági tag

 

Oktatás:

 

Oktatott tárgyak:

 

Bevezetés a földrajzba

A földrajztudomány kutatási területe a földrajzi burok. A földrajz helye és szerepe a tudományok között, a természet-, társadalom- és alkalmazott földrajztudományi ágazatok kialakulása, fejlődése, jelentősége.

A földrajztudomány fejlődésének sajátosságai az ókortól napjainkig, a földrajzi fölfedezések jelentősége a megismerés és a tudományok fejlődése szempontjából.

 

Magyarország, a Kárpátok és a Kárpát-medence természetföldrajza

A Kárpátok és a Kárpát-medence, ezen belül Magyarország természeti adottságainak átfogó és alapos megismerése. A táj képében tükröződő természeti tényezők, a földtani szerkezettől a domborzaton, az éghajlaton és a vízhálózaton át az élővilágig, a kárpáti hegységkeret és a medencebelső kapcsolatrendszerét, egymásrautaltságát hangsúlyozza.

A Kárpátok és Kárpát-medence tájegységeinek komplex természetföldrajzi bemutatása során kirajzolódnak az egyes régiók és országok földrajzi adottságai, a természeti tényező, a települések és a gazdasági térszerkezet közti kapcsolathálózat is.

 

Magyarország, a Kárpátok és a Kárpát-medence társadalomföldrajza

A Kárpátok és a Kárpát-medence, ezen belül Magyarország társadalmi adottságainak átfogó és alapos megismerése. Az egyes tájegységek, régiók és országok népességi, társadalmi és gazdasági jellemzőinek, folyamatainak megismerése és értékelése. A komplex társadalomföldrajzi bemutatás során, a természetföldrajzi ismeretekre alapozva, történeti földrajzi, demográfiai, művelődéstörténeti, gazdasági ismeretek elsajátítására kerül sor. A térben és időben lejátszódó folyamatok rávilágítanak a természeti tényező, a települések és a gazdasági térszerkezet közti kapcsolatrendszerre.

 

Földrajzi változás és tervezés (Kép és térképszerkesztés)

A természeti, társadalmi és gazdasági tényezők rendszerelvű működése, a tájalkotó tényezők között kialakuló kapcsolatok, folyamatok különböző mértékű változásokat idéznek elő a földrajzi környezetben. A változások tervezéséhez a tényezők és folyamatok alapos ismerete szükséges.

A korábbi években elsajátított természet- és társadalomföldrajzi, valamint térinformatikai ismeretek alapján a tervezés lehetőségeivel ismerkednek meg a hallgatók.

A tárgy keretében minden hallgatónak két tematikus térképezési feladatot kell végrehajtania, melynek folyamán megismerkedik a kartográfiai szintézisben alkalmazható elemző és összegző módszerekkel.
A tárgy alapszoftverei: Adobe Photoshop, GIMP.

 

A Kárpát-térség tájföldrajza

A Kárpát-térség természeti és társadalmi adottságainak átfogó és alapos megismerése. A táj képében tükröződő természeti tényezők, a földtani szerkezettől a domborzaton, az éghajlaton és a vízhálózaton át az élővilágig, a kárpáti hegységkeret, a medencebelső és a Kárpát-térség kapcsolatrendszerét, egymásrautaltságát hangsúlyozza.

A térség ismertetése során bemutatásra kerülnek az egyes tájegységek, régiók és országok népesedési, társadalmi és gazdasági jellemzői, folyamatai és azok értékelése. A komplex földrajzi bemutatás során, a természetföldrajzi ismeretekre alapozva, történeti földrajzi, demográfiai, művelődéstörténeti, gazdasági ismeretek elsajátítására kerül sor. A térben és időben lejátszódó folyamatok a természeti tényező, a települések és a gazdasági térszerkezet közti kapcsolatrendszerre is rávilágítnak, a bővülő Európai Unió viszonylatában.

 

 Erdély idegenforgalma (választható tárgy)

A Kárpátok és a Kárpát-medence természet illetve társadalomföldrajza tárgyak valamint az Erdélyi tanulmányi kiránduláson szerzett ismeretek idegenforgalmi szempontú elemzése, értékelése és összegzése. Az előadássorozat témakörei:  természetföldrajzi (földtani, domborzati, éghajlati, vízrajzi, növény- és állatföldrajzi)  adottságok, történelmi háttér, művelődéstörténeti látnivalók, néprajzi értékek, hagyományos és új irányzatok az erdélyi idegenforgalomban, idegenforgalmi központok, térségek és útvonalak, az idegenforgalom gazdasági, társadalmi vonatkozásai.

Az előadássorozatban felhasználom a 2004-ben, 2005-ben és 2006-ban megjelent, általam írt „Erdély útikönyvet”, valamint a személyes idegenforgalmi vonatkozású tapasztalatokat.

 

Kutatás:

A természeti, társadalmi és gazdasági tényezők szerepe a településhálózat fejlődésében.

Közigazgatás földrajz, adatsorok, folyamatok kartográfiai összegzése.

Tájértékelés.

 

Publikációk:

TÉZISEK  ÉS  DIPLOMAMUNKÁK:

 

Elekes Tibor: A településfejlődést befolyásoló természeti, társadalmi, gazdasági tényezők szerepe a Nyikó vízgyűjtőjén és a Székely-Sóvidéken. Pécsi Tudományegyetem Földrajzi Intézete, Pécs, 2001, 245 p.

 

Elekes Tibor: A Fehér-Nyikó vízgyűjtőjének geoökológiai viszonyai. Egyetemi doktori értekezés. Janus Pannonius Tudományegyetem Földrajzi Intézete, Pécs,  1995, 150 p.

Elekes Tibor: Depresiunea Simoneşti-Cobăteşti – Studiu de geografie regională. Universitatea Babeş-Bolyai, Cluj-Napoca /Kolozsvár/, 1986,  76 p.

 

KÖNYV:

 

Elekes Tibor: Erdély. Budapest: Cartographia Kiadó, 2004. 264 p. Cartographia útikönyvek, ISSN: 1588-8118,             ISBN: 963 352 844 5

 

Elekes Tibor: Erdély. Budapest: Cartographia Kiadó, 2005. 264 p. Cartographia útikönyvek, ISSN: 1588-8118,      ISBN: 963 352 148 3

 

Elekes Tibor: Erdély. Bővített, átdolgozott kiadás. Budapest: Cartographia Kiadó, 2006.  256 p. Cartographia útikönyvek, ISSN: 1588-8118,                                  ISBN: 963 352 148 9

 

Elekes Tibor: Erdély. Bővített, átdolgozott kiadás. Budapest: Cartographia Kiadó, 2007.   256 p. Cartographia útikönyvek,  ISSN: 1588-8118,                                  ISBN: 978 963 352 148 3

 

Elekes Tibor: A földrajzi tényezők szerepe a településfejlődésben. Budapest-Pécs: Dialóg Campus Kiadó, 2008. 160p. Studia Geographica,                 HU ISSN: 1585 2822     ISBN: 978 963 7296 27 7 

 

TANULMÁNY, KÖNYVRÉSZLET:

 

Elekes Tibor: A Fehér-Nyikó mente éghajlati sajátosságairól. In: Erdélyi Múzeum Egyesület, Múzeumi Füzetek 4. Kolozsvár, 1995. p.146-159.

 

Elekes Tibor: A Fehér-Nyikó vízháztartásának sajátosságai. In: Erdélyi Múzeum Egyesület, Múzeumi Füzetek 5. Kolozsvár, 1996. p.145-154.

 

Elekes Tibor: Geomorfológiai tanulmányok a Fehér-Nyikó vízgyűjtőjében. In: Közlemények, JPTE Természettudományi Kar, Természetföldrajz Tanszék, 6.szám. Pécs, 1997. p.1-16.

 

Elekes Tibor. Adatok a székelyudvarhelyi középiskolai földrajzoktatás történetéhez. In:  Erdélyi Múzeum Egyesület, Múzeumi  Füzetek 6. Kolozsvár, 1997. p. 16-21.

 

Elekes Tibor: Vázlatos földrajzi ismertetés. In: Fekete Árpád – Józsa András – Szőke András – Zepeczaner Jenő: Szováta 1587-1989. Múzeumi Füzetek 15, Haáz Rezső Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely (Románia), 1998,  p.5-16. ISBN: 973-96873-7-7

 

Elekes Tibor: Ökopottíp kategóriák elhatárolása egy vulkáni fennsík peremén. In: Földrajzi Közlemények 1999/1-2. Szám. Budapest, 1999. p.1-10.

 

Elekes Tibor: A természeti környezet szerepe a Székely-Sóvidék településeinek kialakulásában és fejlődésében. In: Lovász György-Szabó Géza (szerk.): Területfejlesztés-Regionális kutatások. Tiszteletkötet Tóth József professzor úr 60. születésnapjára. Pécsi Tudományegyetem, Földrajzi Intézet, 2000. p.103-110. ISBN: 963 641 728 8

 

Elekes Tibor: A természeti környezet szerepe Szováta kialakulásában és fejlődésében. In: Erdélyi Múzeum Egyesület, Múzeumi Füzetek 9. Kolozsvár, 2000. p.161-169.

 

Elekes Tibor: 2001. Az erdősültség változása egy vulkáni fennsík peremi kistérségben. In: Fodor István-Tóth József-Wilhelm Zoltán (szerk.): Ember és környezet-elmélet, gyakorlat. PTE Földrajzi Intézet, Pécs, 2001, pp.125-133. ISBN: 963 641 852 7

 

Elekes Tibor: A természeti táj szerepe a település sűrűség változásaiban Székelyudvarhely térségében. In: Lóczy Dénes-Kovács János (szerk.): A vizek és az ember. Tiszteletkötet Lovász György professzor úr 70. születésnapjára. PTE Földrajzi Intézet, Pécs, 2001. p.41-50. ISBN: 963 641 822 5

 

Tóth J.-Trócsányi A.-Elekes Tibor: Térszerkezeti változások Erdélyben, a XIX. század végétől napjainkig. In: Pásztor Cecília (szerk): Ahol a határ elválaszt.  Balassagyarmat-Várpalota, 2002, p. 319-331. ISNN: 1418 7086, ISBN: 963 7243 45 3

 

Elekes Tibor: A csapadék és a felszíni lefolyás elméleti potenciáljának számítási módszerei.- In: Czuppon Viktória-Gerendás Róbert-Kopári László-Tóth József: Földrajzi tanulmányok III, PTE Földrajzi Intézet, Pécs, 2002,  p. 17-32. ISSN: 1417 7064

 

Gyenizse Péter-Pirkhoffer Ervin-Nagyváradi László-Elekes Tibor: A GIS analysis of urban development in Pécs. In: George J. Halasi-Kun (editor): Pollution and water resources. Columbia University Seminar Proceedings (U.S.A.) Volume XXXVI. Hungarian Academy of Sciences Centre for Regional Studies Transdanubian Research Institute, Pécs, Hungary, 2004-2006, p. 264-272.

 

Elekes Tibor: 2005: Települések tipizálása három Kelet-erdélyi kistérség területén. - In: Bugya Titusz-Wilhelm Zoltán (szerk.): Tanulmányok Tóth Józsefnek. PTE Földrajzi Intézet, Pécs, 2005, p. 239-247. 

 

Elekes Tibor: Kovászna, Hargita és Maros megye népességszámának alakulása a XX. században. In: Kiss Éva (szerk.): A népességtől a természeti erőforrásokig. Nyugat Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, 2006, p. 77-88. ISBN: 963 9364 65 7

 

Elekes Tibor: 2006. A közigazgatás változásai Gyergyó fiúszék területén a XIV. századtól napjainkig. In: Hevesi Attila (szerk.): Tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára.  A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, 69. kötet, Miskolc 2006, p. 161-172.

 

Elekes Tibor: 2007. Aspects of settlement system and environment relation in Gheorgheni region, Romania, in the last seven centuries. In: STUDIA Universitatis Babeş-Bolyai - AMBIENTUM, I/1-2, Cluj-Napoca, pp.87-94. ISSN: 1843-3855

 

CIKK:

 

Elekes Tibor: Könyvrecenzió. Rózsa Péter: Város és környezet. Bevezetés a települések környezettanába. Földrajzi Értesítő, Budapest, 2005, p.264.

 

Gyenizse P.-Elekes Tibor: Efectele negative ale mineritului asupra mediului construit din oraşul Pécs. In: ECOTERRA, an IV, nr. 12, martie, Cluj-Napoca-Bistriţa, 2007, p. 20. (román nyelvű)

 

 

KONFERENCIA KIADVÁNYBAN MEGJELENT ELŐADÁS:

 

Elekes Tibor: Az éghajlati és vízföldrajzi tényezők felszínalakító szerepe a Fehér-Nyikó vízgyűjtő  területén.- Környezetvédelmi Konferencia előadásai, Debrecen, 1995. p.85-97.

 

Elekes Tibor: A földrajzi nevek többnyelvűsége. In: Nagy Attila: A többkönyvű oktatás felé. Országos Széchényi Könyvtár, Könyvtártudományi és Módszertani központ, Budapest, 1995. p. 42-44. ISBN: 963 201 602 5 ISSN: 1217 6753

 

Elekes Tibor: 1996. A Fehér-Nyikó vízgyűjtőjének geoökológiai viszonyai. In: HUNGEO 96 előadásai (összegzés). Budapest-Vörösberény. p.20.

 

Elekes Tibor-Tóth József-Trócsányi András: Erdély változó térszerkezete a XX. században.- In: Boros László (szerk.): Erdély természeti és történeti földrajza. Nyíregyháza, 2000, p.150-158. ISSN: 1218-229X

 

Elekes Tibor: A táj, a településhálózat és a közigazgatási viszonyok kapcsolata Udvarhelyszék területén a XIV. századtól napjainkig.  In: Füleky György (szerk.): A táj változásai a Kárpát-medencében a történelmi események hatására. Budapest-Gödöllő ,2000. p.81-87

 

Elekes Tibor: A természeti környezet és a település alaprajz változásainak kapcsolata a Görgényi-Hargita vulkáni fennsík nyugati előterében. In: HUNGEO 2000. Magyar Földtudományi Szakemberek Világtalálkozója. Piliscsaba, 2000, p.56.

 

Elekes Tibor: A természeti táj szerepe a településhálózat és a település sűrűség változásaiban Hargita megye délnyugati részében, a XIV. századtól napjainkig. In: Molnár Judit (szerk.): Geográfus doktoranduszok V. országos konferenciája, Miskolc 2000, p.105-111.

 

Elekes Tibor: A településhálózat és a közigazgatás változásai Hargita megye dél-nyugati részében 1333-tól napjainkig. In: Papp Kincses Emese-Kassay János-Kánya József (szerk.): A kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben. Csíkszereda, 2001. p.103-109.

 

Elekes Tibor: Kovászna megye településállományának változásai a XIII. századtól napjainkig. In: Török Zoltán Emlékkonferencia. Kolozsvár, 2003, p.15.

 

Elekes Tibor: A közigazgatás változásai Maros megyében, a XIV. századtól napjainkig. In: Reményi Péter (szerk.): Az integrálódó Európa politikai földrajza. PTE TTK Földrajzi Intézet Pécs, 2004, p. 340-347.

 

Elekes Tibor: A településhálózat és a közigazgatás változásai a Keleti-Kárpátok hegyközi medencéiben 1332-től napjainkig. In: Magyar Földtudományi Szakemberek Világtalálkozója. GEO 2004 előadásai, Szeged, 2004,  p.38.

 

Elekes Tibor: Kovászna megye településhálózatának és közigazgatásának  változásai  l332-től napjainkig. In: A Magyar Földrajzi Konferencia Abstract kötete, Szeged, 2004, p. 54.

 

Elekes Tibor: A természeti-társadalmi tényezők szerepe a Csíki-medence település-hálózatának fejlődésében. In: Imreh József Emlékkonferencia, Kolozsvár, 2004, p.14.

 

Elekes Tibor: A városi népességszám változásai Romániában 1948-2002 között. In: Pap Norbert-Végh Andor (szerk.): A Kérpát-medence politikai földrajza. IV. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia, Pécs, 2005, pp. 95-103.

 

Németh Júlia-Elekes Tibor: Evoluţia numerica a populaţiei în România după 1990.
In:
Comunicări de Geografie vol. X, Facultatea de Geografie, Universitatea din Bucureşti, 2006, p. 281-286. (román nyelvű)

 

Elekes Tibor-Gyenizse Péter: Landscape and settlement system relation in the region of Odorhei from 14th Century till nowdays. In: Petrescu Iustinian (szerk.): Environment&Progress, Mediul-Cercetare, Protecţie şi Gestiune 2006, Cluj-Napoca, 2007, p.181-186. ISSN: 158-6733.

 

Petrescu Crina- Petrescu Malina-Elekes Tibor.-Lénárt László: A magyarországi és romániai tudományos barlangkutatás (szpeleológia) főbb kutatási területeinek összehasonlítása. In: Veress Márton (szerk.): Karsztfejlődés XII. Szombathely, 2007, pp.37-51. ISBN: 978-963-9531-94-9

 

Elekes Tibor-Nagyváradi László-Gyenizse Péter: Relation between forests and settlements in the catchment area of the river Feernic. In: Environment-research, protection and management. Abstracts. Cluj-Napoca, 2007, p.38-39.

 

 

ELEKTRONIKUS PUBLIKÁCIÓ:

 

Elekes Tibor: A települések és a környezet kapcsolata a Sóvidéki-medence térségében. In: A táj és az ember- geográfus szemmel. Geográfus doktoranduszok IV. országos konferenciája. Szeged, 2001. http://phd.ini.hu. 14p.

 

Elekes Tibor. 2004. Kovászna  megye  településhálózatának  és közigazgatásának  változásai l332-től napjainkig. II. Magyar Földrajzi Konferencia, Szeged pp. 411-421.

 

Elekes Tibor: Csík. - 16 térkép. In: Az erdélyi megyék közigazgatási határainak változása a középkortól napjainkig. Erdélyi Magyar Adatbank, Kolozsvár, 2006. http://elekes.adatbank.transindex.ro, 16p.

 

Elekes Tibor: Gyergyó. - 17 térkép. In: Az erdélyi megyék közigazgatási határainak változása a középkortól napjainkig. Erdélyi Magyar Adatbank, Kolozsvár, 2006  http://elekes.adatbank.transindex.ro, 17p.

 

Elekes Tibor: Háromszék. - 14 térkép. In: Az erdélyi megyék közigazgatási határainak változása a középkortól napjainkig. Erdélyi Magyar Adatbank, Kolozsvár, 2006  http://elekes.adatbank.transindex.ro, 14p.

 

Elekes Tibor: Marosszék. - 17 térkép. In: Az erdélyi megyék közigazgatási határainak változása a középkortól napjainkig. Erdélyi Magyar Adatbank, Kolozsvár, 2006 http://elekes.adatbank.transindex.ro, 17p.

 

Elekes Tibor: Udvarhelyszék. - 17 térkép. In: Az erdélyi megyék közigazgatási határainak változása a középkortól napjainkig. Erdélyi Magyar Adatbank, Kolozsvár, 2006  http://elekes.adatbank.transindex.ro, 17p.

 

Elekes Tibor: Székelyföld. - 1 térkép. In: Az erdélyi megyék közigazgatási határainak változása a középkortól napjainkig. Erdélyi Magyar Adatbank, Kolozsvár, 2006 http://elekes.adatbank.transindex.ro, 1p.

 

Elekes Tibor:  Marosvásárhely közigazgatási szerepe a XIV. századtól napjainkig. In: III. Magyar Földrajzi Konferencia, Budapest, 2006. 9p. ISBN: 963 9545 12 p.