Prof. Dr. Hevesi Attila

egyetemi tanár

 

ecoheves@uni-miskolc.hu

06 46 565-111/2312

 

 

 

 

Nagydoktori értekezés

Válasz Veress Márton Földrajzi Közlemények XXV. (XLIX.) kötetének 1-2. számában megjelent válaszára

 Nyílt levél Dr. Rácz András

felelős helyettes államtitkár Úrnak

 Nyílt levél a felsőoktatásról

 

 

Munkahelyek:

2001-

egyetemi tanár

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar

1995-2001

egyetemi docens

Miskolci Egyetem, Bányamérnöki Kar

1993-1997

középiskolai tanár

Kolumbusz Kristóf Utazó Gimnázium, Etyek

1990-1994

tanszékvezető

Miskolci Bölcsész Egyesület

1989-1990

középiskolai tanár

Kempelen Farkas Gimnázium, Budatétény

1988-1989

tudományos főmunkatárs

Természettudományi Múzeum, Budapest

1973-1988

tudományos munkatárs

MTA, Földrajztudományi Kutatóintézet

1964-1973

középiskolai tanár

Földes Ferenc Gimnázium, Miskolc

 

 

 

Végzettség,

tudományos fokozat:

2004

akadémiai doktor, MTA

2002 habilitáció, ELTE
1987 a földrajztudomány kandidátusa, MTA
1969 egyetemi doktor, ELTE
1964 középiskolai tanár, ELTE
 

 

Tagság tudományos

és szakmai szevezetekben:

2000-            Magyar Földrajzi Társaság Borsodi (Miskolci) Osztályának elnöke

1996-            Magyar Földrajzi Társaság, választmányi tag

1994-            MTA köztestületi tag

1986-            Magyarhoni Földtani Társulati tag

 

 

Kutatási

tevékenység:

Felszínalaktan, különös tekintettel a karsztokra és tűzhányó-vidékekre.

Tájföldrajz, különös tekintettel a Kárpátok és Kárpát-medence tájtagolódásra, illetve az Észak-magyarországi középhegység (Mátraerdő) és Észak-Amerika természetföldrajzára.

A magyarországi földrajztudomány történek kutatása.

Földrajztanítás módszertana.

 

 

Publikációk:

Tudományos közlemények (cikkek, könyvek, könyvrészletek)

 

1.  1967. Szabadtéri földrajzóra a gimnázium I. osztályában. A földrajz tanítása, X., 2., 54-55.

 

2.  1970. Az algák és mohák szerepe a bükki forrásmészkő képződésében. Botanikai Közlemények 57., 3., 233-244. Hsz.**: 1

 

3.  1971. The Role the Alagae and Mosses in the Formation of the Bükk Spring-Water Limestone. Abstracta Botanica operum ex Instituto Taxonomiae-Oikologiae Plantarum Univ. Sci. de L. Eötvös, Bp., I., 22-30.

 

4.  1971. Katona Mihály, a magyar földrajztudomány megteremtője.  Földrajzi  Közlemények,  XIX., 2-3., 225-229. Hsz.: 2

 

5.  1971. Szekrény a gimnáziumok kőzet- és ásványtani  gyakorlatai  számára.  Földrajztanítás, XIV., 4-5., 155.

 

6.  1972. Forrásmészkő-képződés a Bükkben. Földrajzi Értesítő, 21., 2-3., 187-206. Hsz.: 6

 

7.  1972. Varga Márton és Katona Mihály, a magyar természeti földrajz tudományának előfutárai. Földrajzi Közlemények, XX., 1., 100-103. Hsz.: 2

 

8.  1974. Bertalanffi Pál 1703-1763. Földrajzi Közlemények, XXII., 4., 352-361.

 

9.  1974. A kaliforniai Lassen tűzhányó Nemzeti Park. Földrajzi Értesítő, 23., 2., 257-262.

 

10.  1974.  Földrajzi  szaktanterem  a  miskolci Földes Ferenc Gimnáziumban. Földrajztanítás, XVII., 2., 51-54.

 

11.  1976. Kászonújfalvi Szabó János /1767-1858/ pályája és földrajzi munkássága. Földrajzi Értesítő, XXV., 2-4., 417-430.

 

12.  1978. A Bükk szerkezet- és felszínfejlődésének vázlata. Földrajzi Értesítő, XXVII., 2., 169-203. Hsz.: 26+4

 

13.  1978-1979. A hegységképződés korszerű oktatásának lehetőségei a gimnáziumok első osztályának természetföldrajzi anyagában I-II. Bp. Az ELTE TTK Szakmódszertani Közleményei XI/2., 217-237; XII/2. 151-182.

 

14.  1979. Papp S-ral: Evaluation of Natural Potentials of a Microregion Bükkalja /Based on Sample Area, Scale: 1:10 000/. Contemporary Geography and Integrated Landscape Research II., Slovak Academy of Sciences Instute Geographical Society, Pozsony (Bratislava) 267-275.

 

15.  1979. A földrajzi övezetesség oktatása a gimnáziumok első osztályában. Földrajzi Közlemények, XXVII., 1-3., 36-65. Hsz.: 3

 

16.  1980. Adatok a Bükk hegység negyedidőszaki ősföldrajzi képéhez. Földtani Közlöny, 110., 540-550; Hsz.: 20+4+1

 

17.  1980. Molnár K., Nemerkényi A., Nemerkényiné Hidegkúti K., Pósa L. társszerzőkkel: Földrajz, kísérleti tankönyv-pótló jegyzet az általános iskola 5. osztálya számára. Bp. ELTE TTK, A Földrajzi Képzés Korszerűsítése, 141.

 

18.  1982. Jég- és jelenkori tűzhányók a Cascade-hegységben I., A Mount St. Helens 1980. évi kitörése. Földrajzi Értesítő, XXXI. 2-3, 339-357. Hsz.: 1

 

19.  1983. Jég- és jelenkori tűzhányók a Cascade-hegységben II., Kialudt (?), szunnyadó (?), működő (?), tűzokádók. Földrajzi Értesítő, XXXII., 2., 241-262.

 

20.  1983. Hír J.- Ringer Á. társszerzőkkel: Ásatás a répáshutai Pongor-lyukban. Karszt és Barlang, 1983. I-II., 59-60; Hsz.: 3

 

21.  1984. Répáshuta természetföldrajzi viszonyai. Répáshuta, egy szlovák falu a Bükkben, Miskolc, A Miskolci Herman Ottó Múzeum Néprajzi Kiadványai, XIII., 9-20; Hsz.: 1

 

22.  1984. Prirodnozemepisné pomery obze Répáshuta a jej chotára. Národopis Slovákov v Mad,arsku, Národopisné stúdie z Répáshuty 5., Bp. Tankönyvkiadó, 59-76.

 

23.  1984.On the Dating of Karst Formations and their Significance on the Late Tertiary – Pleistocene of Hungarian Limestone Mountains: the Bükk Mountains. Geographical Essays in Hungary 1984. Bp. MTA – FKI, 21-35. Hsz.: 1+1

 

24.  1984.Karsztformák kormeghatározásáról és mészkőhegységeink újharmadidőszak végi- jégkori arculatának megrajzolásában játszott szerepükről a Bükk hegység példáján. Földrajzi Értesítő, XXXIII. 1-2., 25-36. Hsz.: 10+1

 

25.  1985. Geomorpology, geological structure (of Bükkalja). Results of „Síkfőkút project”, edited by P. Jakucs, Akadémiai Kiadó, Bp. 15-16.

 

26.  1986. Rombarlangok a Bükkben. NME Közleményei, Miskolc, I. sorozat, Bányászat, 33. (1986) kötet, 1-4. 167-179. Hsz.: 2+1

 

27.  1986. A Déli-Bükk karsztja I. Karszt és Barlang, 1986. I. 3-14; Hsz.: 6+1

 

28-  1986. A Déli-Bükk karsztja II. Karszt és Barlang, 1986. II. 87-94; Hsz.: 6+1

 

 

29.  1986. Hidegvizek létrehozta karsztok osztályozása. Földrajzi Értesítő, 35. 3-4. 231-254. Hsz.: 15+2

 

30.  1986. Gondolatok Dr. Tóth Géza „A Központi Bükk és geomorfológiai körzetei” c. tanulmányáról. Földrajzi Értesítő, 35. 3-4. 375-386. Hsz.: 1

 

31.  1986. C.EK, Gábris Gy., Lénárt L. társszerzőkkel: Teneur en CO2 de l, air de qvatre grottes de Hongrie. 9. Congreso International de Espeleologia Vd.1. Barcelona, de l, l al 7 d, a gost 1986., 89-93.

 

32.  1986. A Bükk hegység felszínfejlődése és karsztja*. Kandidátusi értekezés, Bp., MTA Földrajztudományi Kutató Intézete, 186; Hsz.: 19+1

 

33.  1987. Feltáró munka a szlovéniai Nanos-karsztfennsíkon. Karszt és Barlang, 1987. I-II. 40- 43.

 

34.  1989. Development and Evolution of karst Regions in Hungary. Karszt és Barlang, Special Iussue Bp., 3-16.

 

35.  1989. Influence of Late Tertary-Quaternary Climatic Changes and Tectonics on Major Karsts in Hungary (Bükk and Aggtelek Karst). Carpatho-Balcan Geomorphological Comisson, Debrecen, 1989, 21-31.

 

36.  1989. Die Systematisirung des vom Kaltwasser ausgestaltenen Karstes. Zágráb(Zagreb) Geographical Papers 7. 107-128.

 

37.  1990. A Bükk felszínfejlődése, különös tekintettel a karsztosodásra. Magyar Földrajzi Társaság, Bp. 67; Hsz.: 9

 

38.  1990. A Tuya-Muyun felszínalaktanának általános jellemzése. Karszt és Barlang 1990. I. 46-49.

 

39.  1990. Dublyansky Y.- Hevesi A.- Hromas J.- Kraus S.- Machanyokova V.- Mikhailov V.- Mucke D.- Sanyakova V.- Székely K.-T. Bolner K.:Tuya-Muyun (USSR, Kirghizia) Preliminary Results of the Speleological Researches carried out by the International Expedition in 1989., 10. International Congress of Speleology, Budapest 1989. Proceedings Communications III. (Editor: Hazslinszky T. – Takácsné Bolner K.) 825-830.

 

40.  1990. Triedemie krasu studeny,ch vod. Slovensky, Kras VIII. Liptószentmiklós (Liptovsky Mikulás) 25-45.

 

41.  1991. Magyarország karsztvidékeinek kialakulása és formakincse I. Földrajzi Közlemények, CXV. 1-2., 22-350; Hsz.: 11

 

42.  1991. Magyarország karsztvidékeinek kialakulása és formakincse II. Földrajzi Közlemények, CXV. 3-4. 99-120; Hsz.: 11

 

43.  1991. By Frontiers Separated Physically-Economic Units in the Carpathian Basin. The European Geographer, Lisszabon 1991. ¾. 81-83.

 

44.  1992. A Bükk-fennsík karsztja. A Bükk karsztja, vizei, barlangjai II. Miskolci Egyetem, 287-317; Hsz.: 6

 

45.  1994. A. Zicsi- A. Hevesi - V. Decu: Hongrie. Encyclopedia Biospeleologica Tome I. Société de Biospéologie, Moulis (C.N.R.S.) - Bucurest (Academie Roumaine) 57-60.

 

46.  1995. A Föld kőzetburkát formáló belső erők. Házi tankönyv a Kolombusz Kristóf Gimnázium földrajzoktatásához. Budaörs, 31

 

47.  1997. Természetföldrajzi Kislexikon. PannonKlett Könyvkiadó, Bp. 194; Hsz.: 1

 

48.  1997. A Kárpát-medence földjének megismerése. Magyarország földje, Kertek 2000, Budapest, 10-20; Hsz.: 1

 

49.  1997. A kárpát-pannon térség tájtagolódása (Hajdú-Moharos J-fel). Kertek 2000, Budapest, 274-285; Hsz.: 2

 

50.  1997. Karsztos hegységeink arculata. Magyarország földje, Kertek 2000, Budapest, 288-294; Hsz.: 1

 

51.  1997. A Bükk. Kertek 2000, Budapest, 331-345.

 

52.  1999. Szőlő- és borvidékeinek történeti- és természetföldrajza.  Borok és korok; Hermész Kör, Budapest, 93-98.

 

53.  1999. A szepesváraljai Drevnyik-hegy édesvízi-mészköve. Karsztfejlődés III. Szombathely, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, 71-77.

 

54.  1999. Cognition of the earth of Carpathian Basin. The earth of Hungary (editor: Karátson, D.), Kertek 2000 – Arcanum Adatbázis Kft., Budapest, CD

 

55.  1999. Physiognomy of karst landscapes. The earth of Hungary (editor: Karátson, D.), Kertek 2000 – Aecanum Adatbázis Kft., Budapest, CD

 

56.  1999.The Bükk Mountains. The earth of Hungary (editor: Karátson D.), Kertek 2000 - Arcanum – Adatbázis Kft., Budapest, CD

 

57.  2000. A Bükk-fennsík karsztja. Barlangi kutatásvezetői ismeretek. (Jegyzet), Magyar Karszt és Barlangkutató Társulat, Budapest 77-88.

 

58.  2000. A Kárpátok és a Kárpát-medence felszínfejlődése. HUNGEO 2000, előadás összefoglaló, Magyar Földtudományi Szakemberek Világtalálkozója, Piliscsaba (2000 augusztus)

 

59.  2000. A miskolc-tapolcai Kőmázsák és környékük 1:10000-es felszínalaktani térképezésének eddigi eredményei. (Záhorszki A.-lal) Karsztfejlődés V., Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola, 41-45.

 

60.  2000.Gondolatok Somogyi Sándor „Az Észak-magyarországi-középhegység és tájföldrajzi feloszlása”c. tanulmányával kapcsolatban. Földrajzi Értesítő, XLIX. 3-4., 303-309.

 

61.  2001. A Nyugati-Mecsek felszíni karsztosodásának kérdései. Karsztfejlődés VI., Szombathely, Berzsenyi Dániel Főiskola, 103-111.

 

62.  2001. Ősföldrajzi viszonyok a harmadidőszaktól a jégkor végéig. Ringer Á. (szerk.): Emberelődök nyomában Az őskor emlékei Északkelet-Magyarországon, Miskolc, 24-29; Hsz.: 3

 

63.  2001. Hunfalvy János élete. Hunfalvy Pál és Hunfalvy János élete és munkássága. (szerk.: Hevesi A.-Kovács Zs.) Geotudományok, A sorozat, Bányászat, 59-67. 61. köt. Miskolci Egyetemi Kiadó 83-118.

 

64.  2001.”A korszerű magyar földrajztudomány megteremtője” Hunfalvy János földrjzi munkássága. (szerk.: Hevesi A.-Kovács Zs.) Geotudományok, A sorozat, Bányászat, 59-67. 61.köt. Miskolci Egyetemi Kiadó 83-118.

 

65.  2001. A Kárpát-medence és a Kárpátok természetföldrajzi tájtagolásáról. A földrajz eredményei az új évezred küszöbén. A Magyar Földrajzi Konferencia tudományos közleményei. Szegedi Tudományegyetem TTK Természeti Földrajzi Tanszék, CD.

 

66.  2001. Észrevételek Veress Márton „Középhegységi karsztok néhány tipusa”c. tanulmányához. Földrajzi Közlemények, CXXV.(XLIX.) 1-2. 117-123.

 

67.  2001. Frölich Dávid (1595-1648). Földrajzi Közlemények. CXXV.(XLIX.) 3-4. 235-247.

 

68.  2002. Imre Vass, one of the first scientic observer of the surface karstforms of the Aggtelek region. ALCADI 2002, 6. International Symposium of History of Speleology and Karstology in Alps, Carpathians, and Dinarides. Gorizia, Preprint.

 

69.  2002. About the Development of Limestone Gorge. Geographica Croatica, Vol. 35.(2002) Zágráb(Zagreb) 57-66.

 

70.  2002. A Bükk hegység földrajzi helyzete, kialakulása, éghajlata. A Bükki Nemzeti Park (szerk.:Baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 15-22.

 

71.  2002. Fejlődéstörténet II. Felszínfejlődés. A Bükki Nemzeti Park (szerk.: Baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 83-108.

 

72.  2002. Felszínalaktani jellemzés, karsztformakincs. A Bükki Nemzeti Park (szerk.: Baráz Csaba), Bükki Nemzeti Park Igazgatóság, Eger, 109-148.

 

73.  2002. Magyarország „aggteleki jellegű” karsztjainak eltérő jellemvonásairól. Jakucs László, A tudás, az ismeretterjesztő és a művész; Pécs, 107-114.

 

74.  2002. Hol van Kelet és Nyugat határa? GEO 2002, Kelet és Nyugat határán. Magyar Földtudományi szakemberek VI. világtalálkozója, Sopron előadás összefoglaló, P5

 

75.  2002. Nyugat és Kelet határán. Földrajzi Közlemények CXXVI./L./,1-4., 163-168.

 

76.  2002. Szőlő- és borvidékeink történeti- és természetföldrajza. Borok és korok; Hermész Kör, Budapest, II. javított és bővített kiadás 95-101.

 

77.  2002. Kiegészítő adatok Frőlich Dávid földrajzi munkásságának nemzetközi jelentőségéhez. Földrajzi Közlemények, CXXVI./L./, 1-4., 152-153.

 

78.   2003. A Magyar-Szlovák határvidék földrajza. (szerk.: Hevesi A. – Kocsis K.), Lilium Aurum, Dunaszerdahely 207.

 

79.  2003. Gondolatok az általános (világméretű) fölmelegedésről. Környezetvédelmi mozaikok. Tiszteletkötet Kerényi Attila 60. születésnapjára. Debreceni Egyetem, Alkalmazott Tájföldrajzi Tanszék; 109-112.

 

80.  2003. Bükkvidék. Magyarország fokozottan védett barlangjai; Szerk. Székely Kinga, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 99-106.

 

81.  2003. Felső-Forrási-barlang. Magyarország fokozottan védett barlangjai; Szerk. Székely Kinga, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 159-161.

 

82.  2003. Udvar-kő. Magyarország fokozottan védett barlangjai; Szerk. Székely Kinga; Mezőgazda Kiadó, Budapest, 181-182.

 

83.  2003. Anna-barlang. (Lénárt Lászlóval) Magyarország fokozottan védett barlangjai. Szerk. Székely Kinga, Mezőgazda Kiadó, Budapest, 194-197.

 

84.  2003.  Miskolc és a hazai földrajztudomány kapcsolatai az egyetemi tanszék(ek) megalakulása előtt. Földrajz. A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 64. köt. Szerk. Hevesi A.; 7-10.

 

85.  2003. A pliocén-negyedidőszaki éghajlatváltozások hatása Magyarország aggteleki jellegű karsztjainak fejlődésére. Földrajz. A Miskolci Egyetem Közleménye, A sorozat, Bányászat, 64. köt. Szerk. Hevesi A.; 135-142.

 

86.  2003-2004 The geoarchaeological studies of the site „Zúgó-dűlő” at Andornaktálya (Attila HEVESI and Árpád RINGER), Praehistoria vol. 4-5 (2003-2004), Miskolci Egyetem, 141-144. o.

 

87.  2005. Adatok a Bükkalja és a Bükk-hát eddig védetlen (»védtelen), de védelemre érdemes felszínalaktani-földtani és kultúrtörténeti értékeinek jegyzékéhez. Földtani és felszínalaktani értékek védelme. (szerk.: Dobos A., Illyés Z.) Eger, 2005, 189-202.

 

88.  2005. Élettelen természeti tényezők szerepe a táj életében: a Bükkalja; A földrajz dimenziói. Tiszteletkötet a 65 éves Tóth Józsefnek (szerk. Dövényi Zoltán, Schweitzer Ferenc), MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, 2005, 375-391.o.

 

89.  2006. The life and scientific work of Dávid Frölich (1595-1648); Térképtudományi Tanulmányok (Studia Cartologia) 13., Térkép Tudomány; ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék 2006, 161-170. o.

 

90.  2006. A mexikói Sierra Gorda Nemzeti Park (Keleti-Sierra Madre, néhány, leginkább sajátos felszíni(?) karsztformája; Táj, környezet és társadalom. Ünnepi tanulmányok Keveiné Bárány Ilona professzor asszony tiszteletére (szerk.: Kiss A., Mezősi G., Sümeghy Z.) Szeged, 2006, 271-280. o.

 

91.  2006. Kászonújfalvi Szabó János (1767-1858) és földtudományi munkássága; VII. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Sepsiszentgyörgy, Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, 196-202.

 

92.  2006. The life and scientic work of David Frölich (1595-1648); Térkép-tudomány (Map-Science; Karlen-Wissenschaft.) Tanulmányok Klinghammer István professzor 65. születésnapja tiszteletére. (szerk.: Zentai L., Györffy J., Török Zs.) ELTE Térképtudományi és Geoinformatikai Tanszék, Budapest, 161-170.

 

93.  2006. Jellegzetes hegy(lejtő)csuszamlás-formák a Bükk-hát és az Upponyi-hegység K-i felében. III. Magyar Földrajzi Konferencia. Absztrakt kötet (szerk.: Kertész Á., Dövényi Z., Kocsis K.) MTA Földrajztudományi Kutatóintézete, Budapest, 98.

 

94.  2006. Herman Ottó és a földrajztudomány. Herman Ottó öröksége (szerk.: Hevesi A., Viga Gy.), Herman Ottó Múzeum, Miskolc, 36-55.

 

95.  2006. Néhány gondolat a kőzetalakzattanról. Tiszteletkötet Hahn György 70. születésnapjára. Földrajz, Miskolci Egyetem Közleménye „A” sorozat, Bányászat, 69. kötet (szerk.: Hevesi A.) 81-88.

 

96.  2006. Gondolatok a „klimatikus geomorphologiá”-ról. Tiszteletkötet Bulla Béla születésének 100. évfordulója alkalmából. Földrajzi Közlemények, CXXX./LIV./,3-4., 111-114.

 

97.  2007. Fényes Elek (1807-1876), a XI. sz. derekának jeles földrajztudósa Krassó vármegyéről. IX. Bányászati, Kohászati és Földtani Konferencia, Buziásfürdő. Kiadó: Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság, Kolozsvár, 202-205.

 

98.  2007. A legutóbbi három tél (2004/05, 2005/06, 2006/07) hóviszonyainak hatása a bükk-fennsíki töbörfejlődéshez. Karsztfejlődés XII. Szombathely, 105-110.o.

 

99.  2007. Észak-Amerika negyedidőszaki vízhálózatának kialakulása. Földrajzi Értesítő LVI. Évfolyam 1-2 füzet, pp 91-104.

 

 

Térképek

 

1978.   Balogh J. Juhász Á. társszerzőkkel: Eger felszínalaktani és lejtőállapot térképe.

         Eger építésföldtani térképsorozata. Bp. 1978. 2, 14, 26; Hsz.: 1

 

1999.   A bükki Nagy-fennsík geomorfológiai térképe (részlet)

         Magyarország atlasza, Bp. Cartographia Kft. 27.

 

 

Népszerűsítő, tudományos népszerűsítő közlemények

 

1.   1966. Kanadai indiánok és franciák között. Lányok Évkönyve, 1966. Bp. Móra

      Könyvkiadó, 174-178.

 

2.   1986. Barlangkutatás a Bükk-hegységben. Föld és Ég, III., 2., 51-52.

 

3    1973. A kaliforniai Józsua fája Nemzeti Park. Természet Világa 6.

 

4.   1976. Két óceán között (Az Amerikai Egyesült Államok természetföldrajza) Amerikai

      Egyesült Államok, Bp. Panoráma, 19-52.

 

5.    1977. A Bükk-vidék természeti földrajza; A Bükk-vidék túraterveinek részletes

      ismertetése (Dr. Kletz A., Lénárt J., Prosek Gy., Repei Z. társszerzőkkel), Bükk útikalauz

      (szerk. Hevesi A.), Bp. Sport 173-358. 9-48; Hsz.: 10

 

6.    1982. Együttélés a tűzhányókkal (A St. Helens és társai) I-II. Magyar Nemzet, XXXVIII.

      58-59. sz., 8;9.

 

7.    1982. A St. Helens 1980. évi ébredése. Természet Világa 5. 205-208.

 

8.    1983. Lawelatla (Akitől a füst jön). Beszámoló a MFT Hegymászó Szakosztályának 1982

      évi működéséről, 30-31.

 

9.   1984. A cascade-hegységi Mt. Hood tűzhányó szabálytalan megmászása. Beszámoló a

      MFT Hegymászó Szakosztályának 1983. évi működéséről, 26-27.

 

10.  1985. Kanada vázlatos földrajza. Panoráma, Bp. 15-51.

 

11.  1994. Két óceán között – az Amerikai Egyesült Államok vázlatos földrajza. Amerikai

      Egyesült Államok. Bp. Panoráma, 21-49.

 

12.  1995. Lillafüredi Kalauz. Miskolc, Lillafüred Alapítvány, 20

 

13.  1995. A Guide to Lillafüred. Miskolc, the Lillafüred Foundation, 20

 

14.  1995. Führer durch Lillafüred. Miskolc, Stiftung Lillafüred, 20

 

15.  1996. Barlangok a művészetekben. Miskolc, Déli Hírlap, VII. 20. 8-9.

 

 

16.  1996. Üdvözlet a gömör-tornai szlovák-magyar világörökségnek. Miskolc, Déli Hírlap,

      IX. 13. 7. (Szlovákul is!)

 

17.  1999. Együttélés a tűzhányókkal. Magiszter, Etyek-Botpuszta, 18-19.

 

18.  2000. Mikoviny Sámuel. Miskolc, Déli Hírlap, X.

 

19.  2000. Tűzhányók, lávasivatagok, lávabarlangok. A földgömb XIII., 2., 56-63.

 

20.  2002. A Bükk-vidék földrajzának és történetének rövid ismertetése. A Bükk; Turistaatlasz

      és útikönyv, Cartographia Kft., Budapest, 3-17.


 


**Hsz.:= hivatkozások száma, vastag számjegyek idegennyelvű itthoni, vastag dőlt számjegyek idegen nyelvű külföldi kiadványban.

* Nyomtatásban csak részletei jelentek meg, később. Magas hivatkozási száma miatt azonban jegyzékben is érdemesnek vélem szerepeltetni.