Tavaszi félév Őszi félév
Népesség- és Településföldrajz I. (előadás)

Tematika, ajánlott irodalom és vizsgakövetelmény

Bevezetés

Demográfia fogalma, módszerei, forrásai

A Föld népessége

Természetes népmozgalom

A népesség nem és kor szerint

A népesség családi állapota

A népesség kulturális helyzete, állampolgársága, nyelvi, etnikai és vallási összetétele

A népesség gazdasági aktivitása és foglalkozási szerkezete, és életszínvonala

A népesség térbeli eloszlása

A vándorlás, elemei és osztályozása

Magyarországi belső vándorlás

Fogalmak (Népesség- és településföldrajz I. tárgyból)

 

 

 

 

 

Földrajzi kutatás módszertana II.

Tematika

Kutatási vázlat elkészítése

Formai követelmények diplomamunka megírásához

Absztrakt minta

Absztrakt egy témára rosszul és jól

Tanulmány minta

Előadás minta

Hasznos dokumentumok

Diplomamunkák

 

Kérdőívek:

Cserehát lakossági

Cserehát polgármester

Galyaság lakossági

Galyaság polgármester

Galyaság idegen

Határvidék lakossági

Határvidék polgármester

Pécel infrastruktúrális beruházás

Bodrogköz

Népességföldrajz gyakorlat

A gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

 

 

 

 

Földrajzi kutatásmódszertana III.

Beadandó feladat

spss gyak

spss adattábla

grapher gyak

Földrajzi kutatás módszertana I.

 

A gyakorlati jegyek megszerzésének feltételei

módszertan előadás1

módszertan előadás2

módszertan előadás3

modszerek_kutatas-terve

Kérdőívszerkesztés szabályai

Interjú, kísérlet

Kísérlet mindkét csoport (jelenleg nem elérhető)

Mintavételezés

Kísérlet kísérleti csoport (jelenleg nem elérhető)

Hallgatói "okosságok"

ZH témakörök

Cédula minták

 

Nemzetközi migráció

Tematika és a gyakorlati jegy megszerzésének feltételei

NM előadás1- EU nemzetközi migrációja és az EU bevándorlási politikája

NM előadás 2 - A kibocsájtó országok

NM előadás 3 - A befogadó országok

NM előadás 4 - A bevándorlók beilleszkedési modelljei

Zelinsky-Lee_Heterolocalism

 

 

 

 

Globális társadalomföldrajzi problémák

Tematika és az aláírás feltételei

Élelmezési problémák

Élelmezési gondok. (Gyulai Iván előadása)

 Társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségek. Szegénység.

Globalizáció

Népesedési gondok

Térképek

 

 

 

 

 

A társadalomföldrajz aktuális kérdései

Tematika és vizsgakövetelmény

 

 

 

 

 

 

 

Szociálgeográfia

 

 

Tematika és az aláírás feltételei

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hallgatói "okosságok"

 

Határok a térben

Beadandó dolgozat: szlovák-magyar határvidék kirándulás helyett
Beadandó dolgozat: Befogadó Állomás látogatás helyett

A határvidékek modelljei

A határok alakulásai: http://dl.dropbox.com/u/50764573/Hat%C3%A1rok1.pptx

Terek1

Terek2

Útmutató a ZH-hoz

Szociológia

Bevezetés: tematika és követelmények

Szociológia1

Szociológia2

Szociológia3

Szociológia4

Szociológia5

Szociológia6