1A tábori lelkészekre vonatkozóan ld. pl.: A magyar hadsereg tábori lelkészi hierarchiája 1848-49-ben. In: Hadtörténelmi Közlemények, 1995. 4. sz. 98-101. p.; „A honszeretet szent tüzétõl áthatva siettek vitéz seregeink zászlói alá…" - honvéd lelkészek 1848-49-ben. In: Horváth László (szerk.): Egy küzdelmes év katonái. Mátrai tanulmányok. Gyöngyös, 1998. 63-82. p.; Megtorlás az 1848/49-es magyar hadsereg tábori lelkészei ellen. In: Hegedûs András - Bárdos István (szerk.): Egyház és politika a XIX. századi Magyarországon. Esztergom, 1999. 93-115. p. Zakarnak az egyes tábori lelkészekre vonatkozó életrajzi írásai közül: Gasparich Kilit. In: Pannon Tükör, 1998. 2. sz. 76-81. p.; Tábori rabbik 1848-49-ben. In: Múlt és Jövõ, 1998. 1. sz. 59-87. p.; Isten, haza, szabadság. Szabó Richárd kiskundorozsmai segédlelkész 1848-49-ben. In: Döbör András et. al. (szerk.): Katonák, papok, polgárok 1848/49-ben. Szeged, 1999. (Belvedere Meridionale kiskönyvtár, 12.) 19-30. p.; Molnár János Székesfehérvár-belvárosi káplán 1848-49-ben. In: Hudi József - Tóth G. Péter (szerk.): Emlékezet, kultusz, történelem. Tanulmányok az 1848/1849-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulója alkalmából. Veszprém, 1999. 221-233. p.; Vallás és nevelés… - Fazekas Rajmund ferences atya. Egy elfeledett gyöngyösi ferences huszár: Pap Melkizedek. In: A gyöngyösi Berze Nagy János Gimnázium és Szakiskola 365 éve. Centenáriumi emlékkönyv. Gyöngyös, 1999.150-159. p. stb.


2Ambrus József: Az 1848 és 1849-ik évi szabadságharczban részt vett római és görög katolikus paphonvédek albuma. Nagykikinda, 1892.


3Meszlényi Antal: A magyar katholikus egyház és az állam 1848/49-ben. Bp., 1928. (Szent István könyvek, 58.)


4Meszlényi ezt - amúgy is több helyen inkább az egyház érdekeit védõ publicisztikai megfogalmazásai mellett - egyértelmûvé is tette. Uo. 48. p.


5E téren meghatározó jelentõségû lett: Andics Erzsébet: Az egyházi reakció 1848-1849-ben. Bp., 1949.


6Hermann Egyed: A katolikus egyház története Magyarországon 1914-ig. München, 1973. (Dissertationes Hungaricae ex Historia Ecclesiae, I.) (2. kiad.)


7Borovi József: A magyar tábori lelkészet története. Bp., 1992. 60-81. p.


8Vö. Hermann, i.m. 425. p.