konferencia, kerekasztal

 

Miskolc, 2006. november 10.

 

 

Részletes program

 

9:50

Megnyitó, Dr. Bőhm József dékán

Köszöntő, Dr. Dobos Endre

10:00

Jordán Győző – Csillag Gábor – Sebe Krisztina

Digitális Terepmodell Analízis: Alapok, Numerikus Eljárások és Néhány Alkalmazás

10:30

Szabó Gergely

Eltérő alapú DEM-ekből származtatott kvantitatív geomorfológiai térképek
pontosságának vizsgálata

11:00

Tamás János

Domborzatjavítási eljárások alföldi extrém sík területeken

11:30

Demeter Gábor – Szabó Szilárd – Szalai Katalin – Püspöki Zoltán

Statisztikai lejtőprofil és a digitális magasságmodell-felbontás kapcsolatának vizsgálata

12:00

Radics Kornélia – Bartholy Judit

Természetes felszínek áramlásmódosító hatásának becslése

12:30

Dobos Endre

A potenciális felszíntagoltsági mutató származtatása és használata

13:00

Ebéd

14:00

Szabó Szilárd – Pataki Dávid – Csorba Péter

A Mádi-medence erózióérzékenysége

14:30

Rotárné Szalkai Ágnes – Róth László

Domborzatmodellezés a vízföldtani kutatásokban

15:00

Telbisz Tamás – Karátson Dávid

A St. Francisco vulkán morfometriai elemzése nagy felbontású (10 m) DDM alapján

15:30

Németh Ákos – Nagy Dániel – Szalai Sándor – Debreceni Péter

A digitális domborzatmodellek szerepe az erdőtűz-kockázat vizsgálatában

16:00

Holndonner Péter

A domborzat szerepének vizsgálata, a völgyi árvizek kialakulásában;
digitális domborzatmodell felhasználásával

16:30

Hegedűs András

Segíthet-e a domborzatmodell a kistájak elhatárolásában, a tájbeosztásban
(az Ózd–Pétervásárai-dombság példáján)

17:00

Konferencia zárás