A Földrajz-Geoinformatika Intézet munkatársai

Adminisztráció

Oroszné Gyopár Éva, igazgatási ügyintéző

Társadalomföldrajz Intézeti Tanszék

Dr. Balla Gergely, címzetes egyetemi docens

Dr. Elekes Tibor, egyetemi docens

Dr. Kocsis Károly, egyetemi tanár, intézetigazgató

Sansumné Dr. Molnár judit, címzetes egyetemi docens

Siskáné Dr. Szilasi Beáta, egyetemi docens, tanszékvezető

Szalontai Lajos, tanársegéd

Gál-Szabó Lajos, PhD hallgató

Természetföldrajz-Környezettan Intézeti Tanszék

Dr. Dobos Endre, egyetemi docens, tanszékvezető

Hegedűs András PhD, egyetemi docens

Dr. Hevesi Attila, professzor emeritus

Dr. Seres Anna, címzetes egyetemi docens

Dr. Sulyok Dénes, egyetemi magántanár

Técsy Zoltán, tanszéki mérnök

Vágó János PhD, egyetemi adjunktus