MultiScience - XXXI. microCAD
Nemzetközi Multidiszciplináris Tudományos Konferencia

A konferencia időpontja: 2017. április 20-21.
helye: Miskolci Egyetem

 


A konferencia célja: a Miskolci Egyetem akkreditált tudomány területein tevékenykedő hazai és külföldi kutatóknak, szakembereknek és PhD hallgatóknak lehetőséget biztosítani kutatási eredményeik bemutatására, az eredmények megvitatására, új szakmai és emberi kapcsolatok kiépítésére. A konferenciának külön célja a Miskolci Egyetemen teljesült és jelenleg is folyó TÁMOP projektek tudományos műhelyeiben elért kutatási eredmények ismertetése, széleskörű bemutatása és terjesztése.

A konferencia 2017. április 20-án 10.00 órakor plenáris előadásokkal kezdődik, majd az alábbi szimpóziumokban folytatja munkáját.

Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Szimpózium
Szakmai területek: Műszaki földtudományok, Környezet- és energiagazdálkodás

Alkalmazott Anyagtudomány és Nanotechnológia Szimpózium
Szakmai területek: Fémes és nemfémes anyagok előállítása, feldolgozása, Alkalmazott anyagtudomány

Logisztika, Informatika, Mechatronika Szimpózium

Szakmai területek: Matematika és számítástudomány, Fizika és oktatása, Automatizálás és telekommunikáció, Elektrotechnika és elektronika, Alkalmazott informatika, Anyagáramlási rendszerek, Logisztikai informatika és szaknyelv.

 

Innovatív Járműipari, Gépészeti és Energetikai Tervezés és Technológiák Szimpózium

Szakmai területek: Gép- és szerkezettervezés, Gépgyártástechnológia és gyártórendszerek,Mechanikai technológiák, Áramlás- és hőtechnika, Alkalmazott mechanika, Vegyipari gépek és technológiák


Állam- és Jogtudományi Szimpózium
Szakmai területek: Állam- és jogtudomány

Az Innovatív Termelés–Szolgáltatás és Intézményi Működés Kihívásai az Információs Társadalomban Szimpózium
Szakmai területek: Gazdasági kihívások a XXI. században

Bölcsészet- és Társadalomtudományi Szimpózium
Szakmai területek: Bölcsészet- és társadalomtudomány

Egészség- és Orvostudományi Szimpózium
Szakmai területek: Egészség- és orvostudomány


Az előadások időtartama: max. 20 perc.
A konferencia nyelve: angol (Magyar nyelvű előadás esetén angol nyelvű kivetítést kérünk.)
Előadói jelentkezés és az előadás anyagának megküldési határideje: 2017. február 10.

A konferencia előadásanyagai szakmai lektorálás eredményeként kerülnek elbírálásra/elfogadásra, ezért kérjük a beküldési határidő pontos betartását.


Az előadások kéziratait CD-n jelentetjük meg. A kéziratra vonatkozó formai követelmény a konferencia weboldaláról letölthető. Az előadás nyomdakész kéziratának terjedelme max. 8 db A4 oldal, melyet kérünk beküldeni kinyomtatva 1 példányban és elektronikusan feltölteni (kizárólag PDF formátumban) a www.tuko.hu/microcad_upload.php oldalra. Csak az így beküldött anyagokat tudjuk elfogadni.

A konferenciára kizárólag szóbeli előadással lehet jelentkezni.

A konferencia részvételi díja minden hazai előadó számára 20.000,- Ft + ÁFA, mely a regisztrációs díjat, a CD-kiadvány költségét és a plenáris ülés utáni szakember-találkozó költségét tartalmazza.

Egy előadó legfeljebb 2 előadással jelentkezhet be, ebben az esetben a regisztrációs díj 30.000,- Ft + ÁFA.

A konferencia programjába kerülés feltételei:
– Az INTERNET-en történő on-line bejelentkezés (www.uni-miskolc.hu/~microcad) és az előadás anyagának a megadott formátumban történő egyidejű megküldése, illetve feltöltése.
– Az előadás szakmai lektorálást követő elfogadása.
– A részvételi díj átutalása.

A regisztrációs díjat kérjük átutalni a jelentkezésre adott visszajelzésünket követően a következő számlaszámra:

Miskolci Egyetem 10027006-01426672-00000000 (Hivatkozás: microCAD +résztvevő neve)

Fakultatív program
– A külföldi vendégek tiszteletére 2017. április 20-án 19:00 órától szakember-találkozót szervezünk, melyre magyar résztvevők is jelentkezhetnek.
Részvételi díj: 6.000,- Ft + ÁFA.

Szálláshelyek:
Miskolc-Tapolcán (az egyetemtől kb. 2,5 km-re) lévő különböző kategóriájú szállodákban tudunk ajánlani szállást, amelyről az előadások visszaigazolásában adunk részletes információt.

Határidők:
– Előadói jelentkezések, előadás anyagának megküldése: 2017. február 10.
– Értesítés az előadás elfogadásáról: 2017. március 10.
– Regisztrációs díj átutalása: 2017. április 7.
– Programfüzet INTERNET-re tétele: 2017. április 14.


Helyszíni regisztráció: 2017. április 19-20-21.

A konferenciára előadóként történő jelentkezését a www.uni-miskolc.hu/~microcad weboldalon teheti meg. Ezzel egy időben kérjük előadásának nyomtatott anyagát a szervező bizottság címére megküldeni.

Miskolci Egyetem Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárság
3515. Miskolc-Egyetemváros
(E-mail: microcad@uni-miskolc.hu)
 


Miskolc, 2016. december 20.

 

 

 

 

Prof. Dr. Kékesi Tamás
a Tudományos Bizottság elnöke