P U B L I C A T I O N E S
 UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS
 SECTIO PHILOSOPHICA
 
 HU ISSN 1219-543X
 
 2008 – TOMUS XIII. – FASCICULUS 1. Tanulmányok Kelemen Didák tiszteletére. A 2008. április 17–18-án megrendezett konferencia előadásai.
>
 T A R T A L O M J E G Y Z É K letöltés
 
 Tasi Réka: Az affektusok retorikája és Kelemen Didák prédikációi9letöltés
 Maczák Ibolya: Úrnapi tanítások (Kelemen Didák prédikációi az Oltáriszentségről)19letöltés
 Kecskeméti Gábor: Rettenetes utolsó szempillantás31letöltés
 Kernács Dorottya: Kelemen Didák műveinek helye a 18. századi kassai jezsuita könyvkiadásban41letöltés
 Horváth Zita: Magyarország Kelemen Didák korában (1683-1744)59letöltés
 Gyulai Éva: Kegyúr és káplán – Károlyi Sándor gróf és Kelemen Didák minorita missziója71letöltés
 Ö. Kovács József: Az erőszak történelmi értelmezéséről97letöltés
 Csíki Tamás: Mítoszteremtés – történetírói módra: Takáts Sándor és Ballagi Aladár Kelemen Didák-képe109letöltés
 Pál József: Témák, motívumok, módszerek Kelemen Didák Buza fejek című prédikáció-gyűjteményében119letöltés
 Mercs István: A Pázmány-szövegek egyik felhasználási lehetősége Kelemen Didák és Bernárd Pál munkáiban127letöltés
 Szigeti Jenő: Imádságos könyvek – ponyván141letöltés
 Lengyelné Csőry Barbara: A csodatételek elbeszélésének narratív tipológiája egy korai Kelemen Didák-életrajzban155letöltés
 Boda László: Ki a boldog, ki a szent?159letöltés
 Fr. Bogdan Adamczyk OFM Conv.: Az oltár teológiája P. Kelemen Didák miskolci beszédének fényében165letöltés
 Dobos Marianne: Dünamisz azaz a szeretet „hatalom nélküli” hatalma Kelemen Didák atya életében171letöltés
 Lubinszki Mária: A „jóság fenomenológiája” – Reflexiók Kelemen Didák munkásságához183letöltés
 Szatlóczkyné Gajdóczki Zsuzsanna: Pax et Bonum. A szó és a tett ekvivalenciája – A Logosz – Ember – Kelemen Didák Páter emlékére187letöltés
 Siposné Majtényi Andrea: „Kelemen Didák azaz ne mondd, tedd”197letöltés
 Horváth János: A minoriták jelenléte Nyírbátorban201letöltés
 Németh Gergely: A Fráter György Katolikus Gimnázium története207letöltés
 Felszeghi Sára: “...ő felkereste a baj fészkeit...” Kelemen Didák a pestis idején213letöltés
 
 Szemle
 
 Kecskeméti Gábor: „A böcsületre kihaladott ékes és mesterséges szóllás, írás”. A magyarországi retorikai hagyomány a 16–17. század fordulóján. – Tasi Réka (Recenzió)229letöltés
 Szerzőinknek235letöltés