P U B L I C A T I O N E S
 UNIVERSITATIS MISKOLCINENSIS
 SECTIO PHILOSOPHICA
 
 HU ISSN 1219-543X
 
 2008 – TOMUS XIII. – FASCICULUS 2. Tanulmányok Bocskai Istvánról. A 2006. április 22-én megrendezett konferencia előadásai.
 T A R T A L O M J E G Y Z É K letöltés
 
 Balogh Judit: A székely társadalom Bocskai István korában9letöltés
 Gyulai Éva: Bocskai-armálisok az Erdélyi Királyi Könyvekben21letöltés
 Horn Ildikó: Bocskai István a Báthoryak udvarában47letöltés
 Jeney-Tóth Annamária: Bocskai udvara 1605 augusztusában Kolozsváron. Esettanulmány a fejedelmi udvarról a kolozs-vári számadáskönyvek tükrében57letöltés
 Nagy Gábor: Lux veritatum. (Bocskai, szabadság, harc)73letöltés
 Papp Klára: Csáky István és a Bocskai felkelés111letöltés
 Péter Katalin: Illésházy Istvánról127letöltés
 Szabó András: Az ismeretlen kismarjai Bocskai család167letöltés
 
 Vita
 
 Pálffy Géza: Szabadságharc volt-e Bocskai István mozgalma?187letöltés
 Őze Sándor: Kétséges kétségek? Magyar romantika és Bocskai István? Válasz Pálffy Géza írására.205letöltés
 Pálffy Géza: A szelektív forráshasználat és a 19–20. századi függetlenségi szemlélet visszavetítésének veszélyei: válasz Őze Sándornak.227letöltés
 Őze Sándor: A fogalmi tisztázatlanság és a szemléleti kizárólagosság buktatói. Viszontválasz Pálffy Gézának.235letöltés
 
 Szemle
 
 Gál-Mlakár Zsófia: „Frigy és békesség legyen…”: A bécsi és a zsitvatoroki béke, Szerk.: PAPP Klára – JENEY-TÓTH Annamária, Bocskai-szabadságharc 400. évfordulója VIII, Debrecen, 2006, 320. Recenzió.245letöltés
  
 E számunk szerzőiletöltés