BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI ÉS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOGI INTÉZETI TANSZÉK

 

BÜNTETŐ ELJÁRÁSJOGI ÉS BÜNTETÉS-VÉGREHAJTÁSI JOGI INTÉZETI TANSZÉK

A büntető eljárási jog oktatása a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán 1984-ben kezdődött, de tanszéki keretek között 1995 óta folyik.

A Büntető Eljárásjogi és Büntetés-végrehajtási Jogi Tanszék a Bűnügyi Tudományok Tanszék intézetté alakulásával egyidőben, 1995. július 1-jén jött létre

A tanszék által a nappali és levelező tagozatos jogászképzésben oktatott kötelező tantárgyak a Büntető eljárási jog, a  Büntetés-végrehajtási jog és a Kriminalisztika.

A Büntető eljárási jog tárgy keretében a hallgatók megismerkednek a büntetőeljárás történetével, a különböző eljárási rendszerekkel, a külföldi büntetőeljárások főbb jellemzőivel, a büntetőeljárás szabályaival, intézményeivel, a jogalkalmazás, a rendőri, ügyészi, bírói munka alapkérdéseivel. A gyakorlati szemináriumok keretében tárgyalásokat látogatnak, "mintatárgyalásokat" tartanak. 

A Büntetés-végrehajtási jog tárgy keretében az előadások funkciója a büntetés-végrehajtási jog történetének, alapintézményeinek, a büntetés-végrehajtás működésének jogi és szociológiai vonatkozású bemutatása. Minden évben szervezünk börtönlátogatást is.

A Kriminalisztika tárgy keretében a bűncselekmények felderítésének technikai, gyakorlati, módszertani kérdései kerülnek feldolgozásra.

A tanszék e tantárgyak mellett számos szabadon választható tárgyat is kínál az érdeklődő hallgatók számára, melyek oktatásában a gyakorlati területen működő jogászok is aktívan részt vesznek. Ezen tárgyak keretében az érdeklődő hallgatók a különleges nyomozási eszközökről, az Európai Unión belüli büntetőjogi együttműködésről, az orvosszakértő bizonyításbeli szerepéről, az ügyészi nyomozásról, az ügyész büntetőeljárásban játszott szerepéről, a fiatalkorúak eljárásában teljesítendő ügyészi feladatokról, illetve igazságügyi orvostanból szerezhetnek bővebb ismereteket, valamint a retorikai képességüket fejleszthetik.

1998 óta folyik jogi karon a tanszék koordinálásában az ún. jogklinikai képzés, amelynek során a hallgatók élő ügyeken ügyvédek és oktatók elméleti és gyakorlati segítsége mellett a jogszabály adta lehetőségek keretei között közreműködnek büntetőügyek intézésében.

Rendszeresen rendez a tanszék perbeszédversenyt is, amelynek kiemelkedő szereplői országos megmérettetésen is részt vehetnek. 

A jogászképzés mellett a tanszék a jogi asszisztens képzésben is oktat Büntető eljárásjogot, az igazságügyi ügyintéző és az igazságügyi igazgatási alapszakos képzésben pedig e mellett az "Ügyészségi szervezet és igazgatás", "Büntető ügyvitel" és "Büntető határozatok szerkesztése gyakorlat" elnevezésű tantárgyakat is.

A tanszéken folyó kutatómunka többek között a következő területekre terjed ki: 
- összehasonlító büntető eljárási jog, 
- büntetőjogi együttműködés az Európai Unióban, különös tekintettel a rendőrségi együttműködésre; 
- a büntető igazságszolgáltatás hatékonysága; 
- a nyomozás szerepe a büntetőeljárásban; 
- alkotmányos elvek a büntetőeljárásban; 
- a személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedések; 
- titkos nyomozási eszközök; 
- tanúvédelem.

A tanszéken dolgozók és beosztásuk: Dr. Farkas Ákos tanszékvezető egyetemi tanár, Jámborné Dr. Róth Erika egyetemi docens, dr. Nagy Anita egyetemi docens, valamint dr. Jánosi Andrea egyetemi tanársegéd. 

 

 

 

VISSZA A TANSZÉKI HONLAPRA

VISSZA A KARI HONLAPRA

VISSZA AZ EGYETEMI HONLAPRA