CEDR-Magyar Agrárjogi Egyesület

 

 

A CEDR-Magyar Agrárjogi Egyesület szervezete

 

Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló KÖZGYŰLÉS, amelyet évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. Az Egyesület operatív vezető szerve a hét tagú ELNÖKSÉG, amelynek tagjai az EGYESÜLET ELNÖKE valamint a hat ELNÖKHELYETTES. Az Elnökség elnöki feladatait az Egyesület Elnöke látja el. Az Egyesület Elnöke jogosult az Egyesület szervezetének képviseletére, egyúttal önálló cégjegyzési joga van. Az Egyesület iratait, bevételi és kiadási bizonylatait a TITKÁR kezeli, akit az Elnökség egyéb feladatok ellátásával is megbízhat. Az Egyesület tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a közhasznú tevékenység felügyelete a FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG feladata.

 

Az Egyesület tisztségviselői:

 

Egyesület Elnöke: Dr. Csák Csilla

 

Egyesület Elnökhelyettesei: Dr. Benkő András, Dr. Fodor László, Dr. Horváth Szilvia,

Dr. Prugberger Tamás, Dr. Tanka Endre, Dr. Vass János.

 

Egyesület Felügyelő Bizottságának tagjai: Dr. Bobvos Pál, Dr. Kurucz Mihály (FB elnöke),

Dr. Olajos István

 

Egyesület Titkára: Dr. Szilágyi János Ede

 

 

 

Magunkról
Tagság
Szervezet
Nemzetközi CEDR
Közhasznúsági Jelentések
AGRÁRJOG c. periodika
Elérhetoségek
Hírek