CEDR-Magyar Agrárjogi Egyesület

 

 

A CEDR-Magyar Agrárjogi Egyesület tagsága

 

 

Az Egyesület tagja lehet az agrárjog, vagy valamely az agrárjoghoz közvetlenül kötődő tudományterület elméleti vagy gyakorlati kérdéseivel foglalkozó természetes személy vagy e tevékenység eredményeit saját működése során felhasználó szervezet, aki a jelen Alapszabályban foglalt egyesületi célokat elfogadja, és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja. A felvételt kérőnek kérelmében nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri, és az Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára nézve kötelezőnek fogadja el.

A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő elfogadásával jön létre.

 

 

 

Magunkról
Tagság
Szervezet
Nemzetközi CEDR
Közhasznúsági Jelentések
AGRÁRJOG c. periodika
Elérhetoségek
Hírek