Miskolci Egyetem                                                                Érvényes: 2003. szeptember 1-től

Állam- és Jogtudományi Kar                                               Módosítva: 2005,. szept. 1-től

Érvényes: a 2005/2006-ban kezdett évfolyamra

 

 

                                                                       Kredit alapú MINTATANTERV

                                                                       (igazságügyi ügyintéző szak)

 

Ssz

tárgykód

Tárgy megnevezése

félév

Órasz.

Számon kérés

Kredit érték

Előtanulmányi kötelezettség

 

1.

GTKG102IÜ1

Közgazdaságtan *

1

17

k

4

 

2.

BTMAT101IÜ1

Magyar nyelvtan *

1

10

b

3

 

3.

AJJOE103IÜ1

Szociológia *

1

10

b

3

 

4.

AJJOE104IÜ1

Jogi alaptan *

1

15

k

3

 

5.

AJJOT155IÜ1

Magyar igazságszolgáltatás története

1

15

k

3

 

6.

GTÜSE106IÜ1

Statisztika

1

20

k

5

 

7.

GTÜSE107IÜ1

Statisztika gyakorlat

1

20

gy

2

 

8.

MESZK108IÜ1

Számítástechnika I.

1

20

gy

2

 

9.

 

Szabadon választott tárgy I.

1

4

b

2

 

9.

AJJOE159IÜ2

Kommunikáció *

2

10

b

2

 

10.

AJDHV160IÜ2

Pszichológia *

2

10

k

2

 

11.

AJBUE161IÜ2

Viselkedéskultúra *

2

10

b

2

 

12.

AJALK112IÜ2

Alkotmányjog *

2

14

k

4

 

13.

AJJOE154IÜ2

Jogi alaptan 2. *

2

15

k

3

AJJOE104IÜ1 ®

(Jogi alaptan I.)

14.

AJPJT117IÜ2

Polgári jog I.

2

14

k

3

 

14.

AJPOE113IÜ2

Bírósági szervezet és igazgatás 1

2

6

k

3

 

15.

AJKOI114IÜ2

Jogi informatika

2

15

k

3

 

17.

MESZK108IÜ2

Számítástechnika gyakorlat 2.

2

20

gy

2

MESZK108IÜ1

Szám.techn.1.

18.

 

Szabadon választott tárgy

2x2

2x4

2xb

2x2

 

18.

AJBKR115IÜ3

Büntetőjog 1

3

12

k

3

 

19.

AJKOI116IÜ3

Közigazgatási jog 1

3

12

k

3

AJALK112IÜ2

Alkotmányjog

20.

AJPJT117IÜ3

Polgári jog 2

3

20

k

3

AJPJT117IÜ2

Polgári jog 1.

21.

AJPOE113IÜ3

Bírósági szervezet és igazgatás 2

3

6

k

3

AJPOE112IÜ2

Bír.szerv. és igazgatás 1

22.

AJBUE158IÜ3

Büntető eljárásjog 1

3

18

k

4

 

23.

AJKER125IÜ3

Cégjog

3

20

b

3

 

24.

AJPOE150IÜ3

Polgári eljárásjog 1

3

18

k

4

 

25.

AJBUE121IÜ3

Büntető határozatok szerkesztése 1

3

10

gy

2

 

26.

AJPOE122IÜ3

Polgári bírósági ügyvitel

3

12

gy

2

 

27

 

Szabadon választott tárgy

3

4

b

2

 

27.

AJBKR115IÜ4

Büntetőjog 2

4

12

k

3

AJBKR115IÜ3

Büntetőjog 1

28.

AJEUN123OÜ4

Európajog

4

16

k

4

 

29.

AJKOI516IÜ4

Közigazgatási jog 2

4

12

K

3

AJKOI116IÜ3

Közigazg.jog 1

30.

AJPEN124IÜ4

Pénzügyi jog 1

4

18

K

4

 

31.

AJPJT119IÜ4

Ingatlannyilvántartási jog

4

16

K

3

AJPJT117IÜ3

Polgári jog 2.

32.

AJBUE158IÜ4

Büntető eljárásjog 2

4

18

K

5

AJBUE118IÜ3

Bünt.elj.jog 1

33.

AJPOE150IÜ4

Polgári eljárásjog 2.

4

18

av

5

AJPOE120IÜ3

Polg.elj.jog 1.

34.

AJBUE121IÜ4

Büntető határozatok szerkesztése 2

4

10

gy

2

AJBUE121IÜ3

Bünt.hat.szerk.1

35

 

Szabadon választott tárgy

4

4

B

2

 

35.

AJPJT126IÜ5

Családjog

5

16

k

4

 

36.

AJAMU127IÜ5

Munkajog

5

24

k

4

 

37.

AJPOE128IÜ5

Bírósági ügyvitel 1

5

12

k

3

 

38.

AJPOE129IÜ5

Bírósági végrehajtás

5

24

k

5

 

39.

AJBUE130IÜ5

Büntetésvégrehajtási jog

5

12

k

3

 

40.

AJBUE131IÜ5

Ügyészségi szervezet és igazgatás 1

5

12

k

3

 

41.

AJPOE132IÜ5

Ügyvédi és közjegyzői jog

5

22

k

5

 

42.

AJBUE133IÜ5

Büntető ügyvitel 1

5

12

gy

2

 

43.

AJKER134IÜ5

Cégeljárás, cégszerkesztés 1

5

6

gy

2

 

44.

AJPOE135IÜ5

Polgári határozatok szerkesztése 1

5

9

gy

2

 

45.

 

Szakdolgozat konzultáció

5

37

 

 

 

46.

AJPOE128IÜ6

Bírósági ügyvitel 2

6

12

K

3

AJPOE128IÜ5

Bírósági ügyv. 1.

47.

AJBUE131IÜ6

Ügyészségi szervezet és igazgatás 2

6

12

K

3

AJBUE131IÜ5

Ügyészs.szerv. és igazg. 1.

48.

AJBUE133IÜ6

Büntető ügyvitel 2

6

12

gy

2

AJBUE133IÜ5

Bünt. Ügyv. 1.

49.

AJPOE135IÜ6

Polgári határozatok szerkesztése 2

6

9

gy

2

AJPOE135IÜ5

Polg.hat.szerk.1

50.

AJKER134IÜ6

Cégeljárás, cégszerkesztés 2

6

6

gy

2

AJPOE134IÜ5

51.

AJDHV136IÜ6

Záróvizsga felkészítő

42

 

 

 

 

 

 

Szakdolgozat

 

 

 

20

 

 

 

A hallgatóknak tanulmányaik során egy hetes ügyviteli szakmai gyakorlatot kell teljesíteni – az erre vonatkozó szabályzat alapján.

 

Záróvizsga tárgyai:                   Alkotmányjog

                                               Büntetőjog

                                               Polgári jog

                                               Bírósági és ügyészségi ügyvitel

 

Az oklevél minősítése:              a záróvizsga + szakdolgozat számtani átlagából és a  szakmai szakmai törzsanyag számtani átlagából számított átlag