CEEPUS pályázat Bécsbe

Pályázható egy hallgatói (akinek van 2 lezárt féléve) hely  négy hónapra a Bécsi Egyetem Fordítástudományi Központjában.

A pályázatot a mellékelt útmutatónak megfelelően kell benyújtani.

Határidő: június 15.

Leírás alább, bővebb információért Farkasné Puklus Mártához (forditlak@upcmail.hu)  forduljanak.

 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS    A 2017/18. TANÉVRE

CEEPUS PROGRAM (CENTRAL EUROPEAN EXCHANGE PROGRAMME FOR UNIVERSITY STUDIES)

 

keretén belül több hálózati projekt is működik az egyetemen, amelyek a Gépészmérnöki és Informatikai Kar, a Gazdaságtudományi Kar, a Műszaki Anyagtudományi Kar, a Műszaki Földtudományi Kar és a BTK Modern Filológiai Intézet oktatói és hallgatói részére kínálnak 1-4 hónapos ösztöndíj lehetőségeket  közép- és délkelet-európai partneregyetemeken.

 

Csak arra az egyetemre lehet esélyesként pályázni a hálózaton belül, ahová a Miskolci Egyetem fogadási helyet kapott. A más egyetemre benyújtott pályázat elfogadása bizonytalan.

 

A CEEPUS program általános ismertetője és a pályázati felhívás megtalálható a

http://www.meph.uni-miskolc.hu/ceepus.html

http://www.tka.hu/palyazatok/114/ceepus

 

web lapokon.

A programról általános információ kérhető a Tudományos és Nemzetközi Rektorhelyettesi Titkárságon  (intézményi Ceepus koordinátor: Szőke Edit, A/4 ép. I. em. 108.szoba, tel. 46-565111/2276 mellék,  rekszoke@uni-miskolc.hu  ).

 

Az egyéni mobilitási ösztöndíj pályázat beadási határideje hallgatók és oktatók részére:

 2017. június 15. (őszi félévre)

2017. október 31. (tavaszi félévre)

A pályázatokat a Központi CEEPUS Iroda honlapján

http://www.ceepus.info

 

kell  kizárólag  on-line feltöltéssel beadni.

 

Lehetőség van hálózaton belüli vagy azon kívüli freemover pályázat beadására a tavaszi félévre, ennek határideje:

 

Minden év  november 30.

 

Freemover-ként kiutazás csak a 2. félévben lehetséges. A pályázathoz csak a hallgatóknak mellékelni kell a Letter of Acceptance (fogadó egyetemtől) és a Letter of Recommendation (küldő egyetemtől) dokumentumokat.

A freemover pályázatokat is a http://www.ceepus.info honlapon a mellékletek feltöltésével kell on-line beadni.

 

AZ EGYÉNI MOBILITÁSI  PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA A KÖZPONTI CEEPUS IRODA HONLAPJÁN 2 LÉPCSŐBEN TÖRTÉNIK:

–          REGISZTRÁCIÓ

–          A KAPOTT JELSZÓ BIRTOKÁBAN A PÁLYÁZAT FELTÖLTÉSE

A pályázat elfogadásáról a pályázók értesítést kapnak a fogadó ország CEEPUS Nemzeti Irodájától (Letter of Award )  július folyamán. Az elektronikus rendszerben folyamatosan nyomon követhető, hogy a pályázat elbírálása melyik szakaszban tart. Ha a fogadó ország Ceepus Nemzeti Irodája jóváhagyta a pályázatot, a nyertes pályázónak ugyanebben a rendszerben el kell fogadnia a program feltételeit, ezáltal kerül pályázata az „Accepted by Applicant” státuszba. Nagyon fontos, hogy ezt minden pályázó megtegye, ez alapfeltétele később az ösztöndíj kifizetésének. Az ösztöndíjat a fogadó egyetem fizeti.

 

A hálózatokon belüli konkrét pályázati lehetőségekről és a külföldi partneregyetemekről az alábbi hálózati koordinátorok adnak felvilágosítást:

Hálózat száma Koordinátor Tanszék
AT-119

 

Farkasné Puklus Márta  (Modern Filológiai Intézet)            (46) 565-111/13-88    farkasne.puklusmarta@uni-miskolc.hu   vagy    forditlak@chello.hu

 

Pályázati feltételek

Comments are closed