Önéletrajz

 

 Europass

Önéletrajz

 
Személyi adatok  
Név   Bazsóné dr. Sőrés Marianna
Cím   Miskolci Egyetem, Modern Filológiai Intézet, Német Nyelv és Irodalom Tanszék

A/6. épület, 29-es szoba

Telefon   +36 – 46 – 65111/2148
Fax   +36 – 46 – 363865
E-mail   soresm69@gmail.com
Születési év   1969
Szakmai tapasztalat  
Időtartam   2012. szeptember-

Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézet, Német Nyelv és Irodalom Tanszék

Beosztás   egyetemi adjunktus
Főbb tevékenységek   irodalom- és kultúratudományi előadások és szemináriumok tartása, valamint a BA és MA és az FSZ képzésben német nyelvészeti és kultúratudományi órák tartása
     
Időtartam   2011. szeptember-2012. június

Kölcsey Ferenc Gimnázium Nyíregyháza

Beosztás   német nyelvtanár
Főbb tevékenységek   oktatás
     
Időtartam   1993. augusztus 15. – 2012. január 15.

Nyíregyházi Főiskola, Német Nyelv és Irodalom Tanszék

Beosztás   főiskolai docens
Főbb tevékenységek   oktatás, oktatásszervezés, tudományos munka
     
Időtartam   1992-1993

Sipkay Barna Vendéglátóipari Szakközépiskola Nyíregyháza

Beosztás   német nyelvtanár
Főbb tevékenységek   oktatás a nulladik éves képzésben
     
tanulmányok

 

    1987-1992 Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen (ma: Debreceni Egyetem) Bölcsészettudományi Kar, orosz-német szak

Diploma: orosz-német szakos középiskolai tanár

    2004 A PhD cím megszerzése a Debreceni Egyetem doktori iskolájában irodalomtudomány szakterületen
    Disszertáció címe: Canettis Bestimmung des Dichters. Elias Canettis poetische Auffassung im Spiegel seiner Autobiographie
   kutatási területek   Elias Canettis életműve, önéletrajzkutatás, 20. századi német irodalom

 

  tudományos tevékenység (tagság, kapcsolatok, ösztöndíjak)   Tagság:

Magyar Germanisták Társasága

MTA-Miskolci Akadémiai Bizottság/Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság/Gender az irodalomban és a nyelvben kutatócsoport tagja

 

Egyéb tevékenység:

Leseklub Austria olvasóklub vezetése a Miskolci Egyetemen

Nyelvvizsgáztatás – Goethe Zertifikat B2, C1

Társszerző a Német Tanári Kincsestár tanári kézikönyvében, Raabe Kiadó

 

Ösztöndíjak:

1993  Pedagógiai továbbképzés a Bécsi Egyetem Pedagógiai Intézetének szervezésében (Wien, Gmunden)

03.10.1994 -15.10.1994 Továbbképzés némettanárok számára a Berlini Goethe-Intézet szervezésében

02.02.1995 – 01. 03.1995 Kutatói ösztöndíj a Jénai Friedrich-Schiller-Egyetemen

1997  Zsidó női irodalom – irodalmi szeminárium az Internationales Haus Sonnenberg szervezésében (St. Andreasberg)

 

   tudományos előadások,

publikációk

 

 

  Konferencia-előadások:

2006   Elias Canettis poetische Auffassung in den Künstlerportraits seiner Autobiographie – Tagung für Nachwuchsgermanisten, Universität Debrecen

2007 Der Brief als Erinnerungsform – Germanistentagung “Germanistik ohne Grenzen”: Oradea,

2011 Kann man Bilder lesen? Besuch in der Bildergalerie von Elias Canetti – Internationale Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium.

2012 Krisenhafte Autobiographie. – Krisen als Wendepunkte in der Germanistik. V. In Internationale Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium.

2013 Átváltozóművész. Elias Canetti identitáskeresése önéletrajzi műveiben. – Az identitás metamorfózisa az irodalomban. Nemzetközi tudományos konferencia, Beszetercebánya Bél Mátyás Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Hungarisztika  Tanszék

2013 Die heilende Kraft des Wortes. Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Ostmitteleuropas. Internationale Konferenz der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik und des Lehrstuhls für Deutsche Sprache und Literatur der Károli-Gáspár-Universität

2015 Typisierung von Frauen in den Werken von Elias und Veza Canetti. Eger,

Eszterházy Károly Főiskola, Jubiläumskonferenz: Tradition und Zukunft germanistischer Forschung und Lehre

2015 Canetti nőalakjai.  Miskolci Egyetem: „Interkulturalitás, interkulturális kommunikáció és nyelvoktatás” című tudományos konferenciája

2016 Literatur im Fremdsprachenunterricht. Jahrestagung der Gesellschaft ungarischer Germanisten an der Károly-Eszterházy-Hochschule Eger

2016 Irodalom és nyelvoktatás. Miskolci Egyetem, MANYE

 

Publikációk :

 

Önálló kötetek :

Bazsóné dr. Sőrés Marianna-Kiss Judit-Papp László-Vincze Katalin: Lesen B2. Segédkönyv német írásbeli nyelvvizsgák olvasott szövegértését ellenőrző feladataihoz. Nyíregyháza: Bessenyei Kiadó, 2008

 

Tanulmányok :

Balogh, István – Sõrés, Marianna: “Bilingvizmus és mûfordítás (Gondolatok Cs. Ajtmatov újabb mûveirõl és mûfordításukról)” – In: Slavica Tergestina 5. Padova Universita degli Studi di Trieste Scuola Superiore di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 1997. S.99-103.

 

Az önéletrajz mint irodalmi forma. Elias Canetti önéletrajzi trilógiája. In: Nyíregyházi Főiskola Doktorandusz füzetek 1.  A nyelvészet és az irodalomtudomány új útjai, Hrsg.: Cs. Jónás Erzsébet, Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó 2000, S. 97-103.

 

Der Autobiograph als schreibender Mensch. Reflexionen über Elias Canettis Darstellungsstrategien. In: Nyíregyházi Főiskola Doktorandusz füzetek 2.  Bölcsészettudomány a millennium évében, Hrsg.: Cs. Jónás Erzsébet, Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó 2001. S.79-85.

 

Canettis Bestimmung des Dichters. Das Motiv „Tod“ In: Nyíregyházi Főiskola Doktorandusz füzetek 4.  Magyar tudományosság – Európai dimenziók, Hrsg.: Cs. Jónás Erzsébet, Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó 2004.  S.81-97.

 

Elias Canetti als Gesichtersammler. Darstellungsstrategien in der Autobiographie. In: Acta Germanistica Nyíregyhaziensia I. Hrsg.: László Barabás, Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó, 2006: 25-33.

 

Tiermotive bei Elias Canetti. In: Acta Germanistica Nyíregyhaziensia II. Hrsg.: László Barabás, Nyíregyháza: Bessenyei György Könyvkiadó, 2006. S.16-22.

 

Der Brief als Erinnerungsform, In: Germanistik ohne Grenzen: Studien aus dem Bereich der Germanistik: I. Internationale Germanistentagung “Germanistik ohne Grenzen”: Oradea, 15.-17. Februar 2007, Band 2. / herausgegeben von Szabolcs János-Szatmári. – Cluj-Napoca: Societatea Muzeului Ardelean; Oradea: Partium, 2007. S. 275-284

 

Elias Canettis poetische Auffassung in den Künstlerportraits seiner Autobiographie, In: „Neue Reflexionen der kulturwissenschaftlichen Literaturwissenschaft”. (Német filológiai tanulmányok = Arbeiten zur Deutschen Philologie) Gröller, Harald/ Horváth, Andrea/ Loosen, Gert (Hg.) Debrecen: Egyetemi Kiadó, 2007. S. 343-360.

 

Kann man Bilder lesen? Besuch in der Bildergalerie von Elias Canetti. In: Wissenschaften im Dialog: Studien aus dem Bereich Germanistik. Band 1. Hrsg. Szabolcs János-Szatmári. Cluj Napoca: Societatea Muzeului Ardelean; Oradea: Partium, 2008

 

„Ich beugte mich vor diesem reinsten aller Vorbilder” Elias Canetti über Franz Kafka, In: Arbeiten zur deutschen Philologie, Band XXIX. Hrsg.: Kálmán Kovács. Debrecen: Debreceni Egyetemi Kiadó 2012. S.29-35.

 

Nyelv, irodalom és interkulturalitás  Elias Canetti én-azonosság keresésében. In: Alkalmazott nyelvészeti Közlemények, VIII. évfolyam, 2. szám. Miskolc: Egyetemi Kiadó, 2013

 

Átváltozóművész: Elias Canetti identitáskeresése önéletrajzi műveiben

In: Frantisek Alabán (szerk.) Metamorfóza identity v literatúre a jazyku = Az identitás metamorfózisa irodalomban és nyelvben. Konferencia helye, ideje: Banská Bystrica, Szlovákia, 2013.05.22 Banská Bystrica: Vydavatelstvo Univerzity Mateja Bela – Belianum, 2013. pp. 60-69. Krisenhafte Autobiographie. In: János, Szabolcs/Nagy, Ágota (Hrsg.): Krisen als Wendepunkte. Beiträge der V. Internationalen Germanistentagung an der Christlichen Universität Partium, Oradea, 6.–8. September 2012. Frankfurt am Main [u.a.]: Peter Lang Verlag, 2015 (Großwardeiner Beiträge zur Germanistik, 3). S. 133-141

 

Die heilende Kraft des Wortes: Elias Canetti und Hanns-Josef Ortheil. In: Ernest W.B. Hess-Lüttich – Anita Czeglédy – Edit Kovács – Petra Szatmári – Emese Zakariás (Hrsg.): Wendepunkte in der Kultur und Geschichte Mitteleuropas. Frankfurt am Main u.a.: Peter Lang (= Cross Cultural Communication 28), 2015.

283-290.

 

Die Darstellung von Frauen in Elias Canettis Autobiographie. In: Zuzana Bohušová/ Alena Ďuricová (Hrsg.): Germanistik interdisziplinär. Beiträge der 22. Linguistik- und Literaturtage, Banská Bystrica/ Slowakei. Hamburg: Verlag Dr. Kovač, 2016. S. 65-75.

 

 

Comments are closed