Önéletrajz

   Europass

Önéletrajz

 
  személyi adatok  
  Név   Dr. Bikics Gabriella Anna
  Cím   Miskolci Egyetem A/6 25-ös szoba
  Telefon   00 36 46 363 865
  Fax   00 36 46 363 865
  E-mail   bikicsg@gmail.com
  Születési év   1960
  Szakmai tapasztalat  
  Időtartam    2004-től
  Beosztás   egyetemi docens
  Főbb tevékenységek   szakfelelős, a német nyelvi kommunikációs tárgyak és a német szakmódszertani tárgyak oktatója a következő képzésekben: BA, MA, osztatlan tanárképzés
       
  Időtartam   1994-2004
  Beosztás

Főbb tevékenységek

  egyetemi adjunktus

a német nyelvi kommunikációs tárgyak és a német szakmódszertani tárgyak oktatója a következő képzésekben: hároméves  képzés: német nyelvtanár, négyéves  képzés: német nyelv- és irodalom szakos tanár

       
  Időtartam   1988-1994
  Beosztás   középiskolai tanár: Avasi Gimnázium, Miskolc
  Főbb tevékenységek   munkaközösség vezető, mentortanár, osztályfőnök, a német két tannyelvű oktatás felelőse, a magyar nyelv és irodalom, valamint a német nyelv tárgyak oktatója a német két tannyelvű és a német speciális tantervű osztályokban
       
  Időtartam   1984-1988
  Beosztás   középiskolai tanár, Herman Ottó Gimnázium, Miskolc
  Főbb tevékenységek

 

  mentortanár, osztályfőnök, a magyar nyelv és irodalom, valamint a német nyelv tárgyak oktatója a német speciális és általános tantervű osztályokban

 

  Időtartam   1983-1984
  Beosztás   középiskolai tanár, Váci Úti Közgazdasági Szakközépiskola, Budapest
  Főbb tevékenységek   a magyar nyelv és irodalom, valamint a német nyelv tárgyak oktatója a német speciális és általános tantervű osztályokban
  tanulmányok  
    2004: A neveléstudományok doktora

(A disszertáció címe: Tanítási képességek fejlesztése német és magyar tanárjelöltek gyakorlati képzésében)

Neveléstudomány

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Neveléstudományi Doktoriskolája

PhD

    1983: Magyar nyelv és irodalom –német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen

Mester (Tanárszak)

   kutatási területek   Némettanárképzés, némettanár-továbbképzés: szakmódszertani szempontok

Összehasonlító pedagógia

Német szakmódszertan

  tudományos tevékenység (tagság, kapcsolatok, ösztöndíjak)   Tagság:

2002 : A Miskolci Magyar-Német Baráti Kör tagja

2010 : elnök

 

Egyéb tevékenység:

Tankönyvszakértő : Német tankönyvek szakmai bírálata

Tempus-szakértő : magyarországi némettanárok ösztöndíjkérelmeinek bírálata

Érettségi elnök

 

Ösztöndíjak:

2010 : Mannheim, Goethe Intézet

Projektek a felnőttképzésben (120 óra)

2005 : Mannheim, Drezda, Goethe Intézet

Országismeret (160 óra)

2000 : München :Goethe Intézet

Tanártovábbképzés – Szervezés és vezetés (80 óra)

1995 : Jena, Friedrich Schiller Egyetem

Országismeret és Szakmódszertan (120 óra)

1995 : Tübingen, Tanárképző Intézet, hospitálások

1994 : München : Goethe Intézet

Tanuláspszichológia, Kurzusdidaktika, Tanárképzés (80 óra)

1994 : Prien, Goethe Intézet (80 óra)

Weingarten, Tanárképző Főiskola (80 óra)

Mentortanár-továbbképzés

 

 

 tudományos előadások,

publikációk

 

 

  Konferencia-előadások:

 

2011. 4. International Conference for Theory and Practice in Education, A Neveléstudományi Társaság 4. Nemzetközi Konferenciája (Budapest, Pető Intézet) Interkulturelles Lernen im Projektseminar

2011. Taní-tani IV. Neveléstudományi Konferencia (Tanárképző Intézet, Miskolc). Interkulturelles Projektlernen in einer internationalen Lehrer-Fortbildung

2010. II. Germanisztikai Konferencia (Miskolc)

Deutschlehrer-Master an der Universität Miskolc – erste Erfahrungen

2010. Neveléstudományi Társaság Konferenciája, (Békéscsaba)

Deutschlehrer-Master an der Universität Miskolc – erste Erfahrungen

2009. Neveléstudományi Társaság Konferenciája, Pető Intézet. (Budapest) Deutsche Reformpädagogische Konzepte –Jena Plan und Waldorf.

2009. II. Germanisztikai Konferencia, Miskolci Egyetem (Miskolc). Interdisziplinarität in den DaF Lehrwerken

2008. I. Germanisztikai Konferencia, Miskolci Egyetem. (Miskolc)

Interkultureller Dialog in der Fachsprache. Vergleich der deutschen Lehrbücher Dialog. Beruf und Unternehmen Deutsch.

2008. Technische Universität, Kassa (Szlovákia) Fremdsprachen – lebenslange Herausforderung. Bewertungskriterien moderner kommunikativer Lehrbücher

2008. 1. International Conference for Theory and Practice in Education Kodolányi János Főiskola, Fürstenfeld (Ausztria). Praxisbezogenheit vor und nach Bologna

2008. Projektpedagógiai Társaság, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Szolnok. XI. Országos Projektpedagógai Konferencia / IV. Nemzetközi Projektkonferencia. A projektmódszer a felsőoktatásban – egy BA specializáció első tapasztalatai

2008. Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet, Miskolc. Taní-tani I. Neveléstudományi Konferencia. A projektmódszer a felsőoktatásban – egy BA specializáció első tapasztalatai.

2008. B-A-Z Megyei Pedagógiai szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, Miskolc, Suli-buli Tankönyv-, taneszköz kiállítás és vásár. Mitől jó egy tankönyv? Tanítható, tanulható tankönyvek. A tankönyvvé nyilvánítás szempontrendszere

2007. Tanárképzők Akadémiája, Balatonalmádi. Az átalakuló német tanárképzés és az iskolai gyakorlat.

2006. B-A-Z Megyei Pedagógiai szakmai, Szakszolgálati és Közművelődési Intézet, Miskolc, Tankönyv-, taneszköz kiállítás és vásár, Miskolc, Hogyan lesz egy nyelvkönyvből tankönyv? A tankönyvvé nyilvánítás kritériumai.

2006. XVI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Gödöllő. Hogyan lesz egy nyelvkönyvből tankönyv? A tankönyvvé nyilvánítás kritériumai.

2006. Projektpedagógiai Társaság, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét. A projektmunka lehetőségei egy német középiskolában hospitálási tapasztalatok alapján.

2005. XV. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Miskolc. Munkaformák az idegennyelv szakos tanárjelöltek gyakorlati képzésében

2004. IV. Országos Pedagógiai Konferencia, Magyar Tudományos Akadémia, Budapest. Oktatók és mentorok véleménye a tanárjelöltek gyakorlati képzéséről

2001. XI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Pécs. Az iskolai gyakorlat modelljei.

2000.II. PhD. Konferencia Miskolc, Akadémiai Székház. Tanítási módszerek és szervezési eljárások a gyakorlati nyelvtanárképzésben.

2000. PhD Konferencia Budapest, ELTE. Új utak a német tanárképzésben.

2000. Pedagógusjelöltek gyakorlati képzése konferencia, Veszprém, Veszprémi Egyetem. A felsőoktatási intézmény és a gyakorlóiskola közti kapcsolattartás módjai és formái.

2000. Módszertani Konferencia Budapest, ELTE Tanárképző Főiskola. A tanítási gyakorlat modelljei a nyelvtanárképzésben.

2000.Pedagógiai Doktori Iskolák I. Országos Konferenciája. Budapest, ELTE

Eltérő tanítási gyakorlati modellek összehasonlítása.

2000. X. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Székesfehérvár, KJF.

A csoportmunka szerepe a kommunikatív nyelvoktatásban.

1999. I. PhD Konferencia Miskolc, Akadémiai Székház. Szervezési formák a kommunikatív nyelvoktatásban és a nyelvtanárképzésben.

1999. IX. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Veszprém, VE. Interkulturális szemlélet a német nyelvoktatásban

1998. VIII. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Szombathely, BDTF

Új kísérletek és tapasztalatok a Miskolci Egyetem német nyelvtanárképzésében

1996. VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia, Nyíregyháza, BGYTF

Elmélet és gyakorlat a német szakos tanárjelöltek módszertani felkészítésében.

 

 

Publikációk :

 

Tanulmányok :

 

Bikics Gabriella 2013.Tanártovábbképzés Németországban. In : Falus Iván (szerk.) : Pedagógus-továbbképzés. Nemzetközi áttekintés. Eger: Líceum Kiadó,  251-312.

Bikics Gabriella 2011. A tankönyvbírálat szempontjainak megvalósulása Kocsány Piroska és Liksay Mária Pass auf ! 4 Neu tankönyvében. In : Iványi Zsuzsanna és Pető Gergely (szerk.) : A szaván fogott gondolat. Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. Debrecen : II. Printart-Press Kft., 52-65.

Bikics Gabriella 2011. Sztenderdek és pályaalkalmasság a németországi tanárképzésben. In : Falus Iván (szerk.) : Tanári pályaalkalmasság –kompetenciák –sztenderdek nemzetközi áttekintés. Eger : Eszterházy Károly Főiskola, 181-206.o.

Bikics Gabriella 2009. Interkulturalitás a német nyelvkönyvekben. In.: Kegyesné Szekeres Erika –Csetneki Sándorné – Bodnár Ildikó (szerk.) Az interkulturalitás aspektusa. Miskolc : Miskolci Egyetem, 59-64.

Bikics Gabriella 2009. Interkultureller Dialog in der Fachsprache. Vergleich der deutschen Lehrbücher Dialog. Beruf und Unternehmen Deutsch. In.: Horváth Zita (Hg.): Publikationes Universitatis Miskolciensis. Miskolc. 359-364.

Bikics Gabriella 2009. A projektmunka a felsőoktatásban – Egy BA specializáció első tapasztalatai. In. Hegedűs Gábor (szerk.): Gondolatok a fenntarthatóság pedagógiájáról. Projektpedagógia –Projektmódszer XI.Kecskemét:  Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, 30-36.

Bikics Gabriella 2008. Bewertungskriterien moderner deutscher Lehrbücher In : Paplovova- Mihokova (Hg.): Fremdsprachen – lebenslange Herausforderung. CD. formátum. 14-19.

Bikics Gabriella 2008. A tanárképzés Németországban és Magyarországon. In: Óhidy Andrea, Terhart Ewald, Zsolnay József. (szerk.): Tanárkép és tanárképzés. A tanárképzés perspektívái Németországban és Magyarországon. Pápa : Pannon Egyetem BTK. 107-118.

Bikics Gabriella 2007. Az átalakuló német tanárképzés és az iskolai gyakorlat. Pedagógusképzés. 2007/4. sz. 135-148.

Bikics Gabriella 2007. Tanárkép és tanárképzés. A tanárképzés gyakorlata és kilátásai Németországban és Magyarországon. Pedagógusképzés, 2007/4. sz. 161-162.

Bikics Gabriella 2007. Lehrer(aus)bildung in Deutschland und in Ungarn. In: Óhidy, Andrea, Terhart, Ewald, Zsolnay, József. (Hg.): Lehrerbild und Lehrerbildung. Praxis und Perspektiven der Lehrerausbildung in Deutschland und in Ungarn. Wiesbaden : VS Verlag für Sozialwissenschaften, 115-127.

Bikics Gabriella 2005. Régi királyi székhelyek – modern városok. Nemzetközi tanártovábbképzés Németországban. Pedagógusképzés. 2005/4.sz. 97-107.

Bikics Gabriella 2005. Német nyelvtanárok nemzetközi továbbképzése. NyelvInfo – A nyelvtanárok lapja. 2005/4. sz. 24.-30.

Bikics Gabriella 2004. Oktatók és mentorok véleménye a tanárjelöltek gyakorlati képzéséről. In: Lehmann Magdolna és Nikolov Marianne (szerk.): Tanulás, kommunikáció, nevelés. A IV. Országos Neveléstudományi Konferencia tartalmi összefoglalói. Pécs : Agora,  284.

Bikics Gabriella 2004. Tanítási képességek fejlesztése a nyelvszakos tanárjelölteknél. In: Dobos Csilla (szerk.): Miskolci Nyelvi Mozaik. Alkalmazott nyelvészeti és nyelvpedagógiai tanulmányok. Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 111-122.

Bikics Gabriella 2003. Tanítási képességek fejlesztése a német és a magyar tanárképzésben. Pedagógusképzés, 1-2.sz. 41-59.

Bikics Gabriella 2002. A módszertan és a tanítási gyakorlatok kapcsolata a nyelvtanárképzésben. In: Katona András ­– Ládi László – Széplaki György– Szombatiné Kovács Margit (szerk.): A tanári mesterség gyakorlata. Tanárképzés és tudomány. Budapest : Nemzeti Tankönyvkiadó – ELTE Tanárképző Főiskolai Kar, 135-140.2002.

Bikics Gabriella 2002. A tanítási gyakorlat modelljei a nyelvtanárképzésben. In: Géczi János (szerk.): Nyelvpedagógia. Iskolakultúra könyvek, 12. sz. Pécs. 153-158.

Bikics Gabriella 2001. Új utak a németországi pedagógusképzésben. Iskolakultúra könyvek, Pécs. 153-158.

Bikics Gabriella 1999.  Borosné Kézy Zsuzsa – Lannert István. Mit várnak a hallgatók az átalakuló felsőoktatástól az ezredforduló idején? Egy empirikus kutatás tapasztalatai. In: Bábosik István – Széchy Éva (szerk.): Új Pedagógiai Közlemények. Budapest: Eötvös Loránd Tudományegyetem. 3/46 – 52.

Bikics Gabriella 1999. Kocsa Zoltánné. Einsatzmöglichkeiten der suggestopädischen Tonkassetten im

alternativen Deutschunterricht. DUFU. Deutschunterricht für Ungarn, Ungarischer Deutschlehrerverband 3/36-41.

Bikics Gabriella 1999. Interkulturális szemlélet: A Stufen példája. NyelvInfo. A nyelvtanárok lapja. 3/12 – 16.

Bikics Gabriella 1999. Nemzetközi diákkapcsolatok hagyományai és lehetőségei német nyelven Borsod-Abaúj-Zemplén megye középiskoláiban. Miskolci Pedagógus. 2/25-34.

Bikics Gabriella 1998. Némettanár képzés Miskolcon. NyelvInfo. A nyelvtanárok lapja. 5/16-18.

Bikics Gabriella 1998. Új kísérletek és tapasztalatok a Miskolci Egyetem német nyelvtanárképzésében. In: Balaskó Mária – Kohn János (szerk.) A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke. A VIII. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai. Szombathely: BDTF. Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, 73-78.

Bikics Gabriella 1996. Elmélet és gyakorlat a német szakos tanárjelöltek módszertani felkészítésében. In: Székely Gábor (szerk.) Nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát medencében. A VI. Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásai. Nyíregyháza: BGYTF. 416-421.

Bikics Gabriella 1996. Kocsa Zoltánné – Siebert Alfons. Modell der methodisch-didaktischen Ausbildung von Deutschlehrerstudenten im dreijährigen Studium an der Miskolcer Universität. DUFU-Deutschunterricht für Ungarn, Ungarischer Deutschlehrerverband. 1/63-70.

Bikics Gabriella 1989. Erfahrungen mit dem Fernsehsprachkurs Willkommen in der DDR in der Deutschstunde. In: Dalmann, Sabine (Hg.) Germanistisches Jahrbuch DDR-UVR. 312-316.

Bikics Gabriella 1987. Einsatz der Lehrbücher I-IV in der Spezialklasse für Deutsch. Idegen nyelvek tanítása. A Művelődési Minisztérium Módszertani Folyóirata 3/ 8l-86.

 

 

Megjelenés alatt:

Az iskolák szakmai felügyelete Németországban. Hessen tartomány példája.

Tanulóból tanárrá válni. Kihívások, nehézségek és segítségnyújtási lehetőségek

a pedagógussá válás egyes szakaszainak kezdetén

A pedagógus gyakornoki időszak a német tanárképzésben

 

 

Comments are closed