Önéletrajz

 

 Europass

Önéletrajz

 
személyi adatok  
Név   DR. KRISTON RENÁTA (PhD)
Cím   MISKOLCI EGYETEM – MODERN FILOLÓGIAI INTÉZET, NÉMET NYELV- ÉS IRODALOMTUDOMÁNYI TANSZÉK, A/6. FSZT. 28.
Telefon   +36-46-565-111
Fax   +36-46-363-865
E-mail   renata.kriston@yahoo.com
Születési év   1977
Szakmai tapasztalat  
Időtartam   2011. augusztus 1-től

Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézet / Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, Miskolc

Beosztás   egyetemi adjunktus
Főbb tevékenységek   Német nyelvészeti tárgyak oktatása germanisztika BA, némettanár MA, fordítói MA és gazdasági idegen nyelvi levelező képzéseken

Leggyakrabban oktatott tárgyak: lexikológia, morfológia, szociolingvisztika, kontrasztív nyelvészet, német-magyar fordítástechnika

     
Időtartam   2010. szeptember 1 – 2011. július 31.

Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézet / Német Nyelv- és Irodalomtudományi Tanszék, Miskolc

Beosztás   egyetemi tanársegéd
Főbb tevékenységek   Német nyelvészeti tárgyak oktatása germanisztika BA, némettanár MA, fordítói MA és gazdasági idegen nyelvi levelező képzéseken

Leggyakrabban oktatott tárgyak: lexikológia, morfológia, szociolingvisztika, kontrasztív nyelvészet, német-magyar fordítástechnika

 

     
Időtartam   2009. szeptember 1 – 2009. december 31.

Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest

Beosztás   főiskolai tanársegéd
Főbb tevékenységek   Német nyelvi tárgyak oktatása turizmus BA nappali és levelező képzéseken
    Leggyakrabban oktatott tárgyak: német gazdasági szaknyelv (turizmus, vendéglátás)
     

 

  Időtartam   2006. szeptember 1. – 2007. május 31.

Pannon Egyetem Nagykanizsai Kampusz, Nagykanizsa

  Beosztás   óraadó tanár
  Főbb tevékenységek

 

  Német nyelvi tárgyak oktatása turizmus BA nappali és logisztikai menedszer képzéseken

Leggyakrabban oktatott tárgyak: német gazdasági szaknyelv (turizmus)

  Időtartam   2002. szeptember 1 – 2005. május 31.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Germanisztikai Intézet, Budapest

  Beosztás   állami ösztöndíjas doktorandusz
  Főbb tevékenységek   Német nyelvészeti tárgyak oktatása germanisztika nyelvtanári és bölcsész, illetve német kiegészítő képzéseken
      Leggyakrabban oktatott tárgyak: lexikológia, lexikográfia
  Időtartam   1999. szeptember 1 – 2001. május 31.

Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest

  Beosztás   óraadó tanár
  Főbb tevékenységek   Magyar nyelvészeti tárgyak oktatása tanár szakos hallgatóknak

Leggyakrabban oktatott tárgyak: magyar helyesírás, nyelvművelés

  tanulmányok  
    2012 Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest

TELC tanfolyamvezető- és vizsgáztató képzés

    2012 European Certification and Qualification Association, Pécs

terminológiai menedzser

2009 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Germanisztikai Intézet

PhD-fokozat, nyelvtudományok/germanisztika

2002– 2005 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Germanisztikai Intézet, Budapest

állami ösztöndíjas doktorandusz, nyelvtudományok/germanisztika

    2001-2004 Budapesti Gazdasági Főiskola, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Kar, Budapest
    idegenforgalmi és szálloda szakos közgazdász

1999-2002 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Germanisztikai Intézet, Budapest

német nyelv és irodalom szakos bölcsész

1995-1999 Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar, Budapest

német nyelv és irodalom és magyar nyelv és irodalom szakos tanár

 

  kutatási területek   lexikológia (szaknyelvkutatás: sportnyelv, turisztikai szaknyelv, logisztikai szaknyelv

lexikográfia (szótárszerkesztés: általános kétnyelvű szótárak német/osztrák-magyar viszonylatban, szakszótárak (logisztika), tanulói szakszótárak (turizmus, logisztika)

 

       


tudományos tevékenység (tagság, kapcsolatok, ösztöndíjak)   Tagság:

Márton Áron a Doktoranduszokért Alapítvány, tag

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Gazdasági Bizottság, tag

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar, Szaknyelvi és terminológiai kutatócsoport, elnök

 

Díjak:

2013 – MTA MAB fiatal kutatói tudományos díj

2010 – Pro Doctorandis-díj „Doktori képzésben részt vevő azon személyek, akik kiemelkedően sokat tettek a doktori képzés fejlesztésért és a doktoranduszok érdekeinek képviseletéért” kategória

1999 – Karácsony Sándor-díj, bronz fokozat

1998 – Nagy J. Béla Országos Helyesírási Verseny, 4. helyezés

 

Ösztöndíjak:

2013. október 1 december 31. Németország, Magdeburg – Campus Hungary Kutatói Ösztöndíj

2012. május 1 – 2012. augusztus 31. Ausztria, Bécs – Ernst Mach Kutatói Ösztöndíj

2011. október 1 – 2011. október 31. Ausztria, Bécs – Osztrák-Magyar Akció Alapítvány kutatói ösztöndíja

 

2006. november 1 – 2006. november 30. Ausztria, Graz – Osztrák-Magyar Akció Alapítvány kutatói ösztöndíja

2005. október 1 – 2006. január 31. Ausztria, Bécs – Ernst Mach Kutatói Ösztöndíj

tudományos előadások,

            publikációk

 

  Konferencia-előadások:

Kriston R.: Das Lerner-Fachwörterbuch. Die Kombination vom Lerner- und Fachwörterbuch. III. Nemzetközi Germanisztikai Konferencia, Miskolc, 2010. október 29.

 

Kriston R.: Zweisprachige Wörterbücher im Unterricht. 4th International Conference for Theory and Practice in Education, Nemzetközi Pető András Intézet, Budapest, 2011. június 11.

 

Kriston R.: Die Sprache der Logistik im Deutschen – eine Analyse unter Einbeziehung von lexikologischen Aspekten, IV. Nemzetközi Germanisztikai Konferencia, Miskolc, 2011. november 18.

 

Kriston R.: Egy készülő többnyelvű logisztikai tanulói szakszótárról. MicroCAD Nemzetközi Tudományos Konferencia, Miskolc, 2012. március 30.

 

Kriston R.: Szaknyelvi kommunikáció és a szaknyelvtanítás lehetőségei a logisztikában. Mechatronikai és Logisztikai Disszeminációs Konferencia, 2012. május 25.

 

Kriston R.: A német logisztikai szaknyelv felépítése. Mechatronikai és Logisztikai Disszeminációs Konferencia, 2012. május 25.

 

Kriston R.: Hagyományos szakszótár és a tanulói szakszótár közötti különbség bemutatása egy készülő logisztikai szótár példáján keresztül. Logisztikai, Informatikai és Mechatronikai Tudományos Fórum, Budapest, 2012. december 11.

 

Publikációk:

 

Kriston R.: A ’Német–magyar, magyar–német tanulószótár’ célkitűzése és felépítése. In: Deutsch revital. Pädagogische Zeitschrift für das ungarndeutsche Bildungswesen. 2005. 2. évf. 2. szám

 

Kriston R.: A német nyelvjárási szótárról. In: DUfU (Deutschunterricht für Ungarn). 2005. 1. szám (német nyelven)

 

Kriston R.: Egy háromnyelvű, német­–magyar–angol turisztikai tanulói szakszótár koncepciójának a bemutatása – Javaslatok új szakszótárak koncepciójának kidolgozásához (doktori disszertáció, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Bölcsészettudományi Kar, Budapest 2009.)

 

Kriston R.: Das Lerner-Fachwörterbuch. Die Kombination vom Lerner- und Fachwörterbuch. In: Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 16. évf. fasc. 3 / 2011.  (ISSN: 1219-543X). Beiträge der III. Germanistischen Konferenz. Verortungen und Verknüpfungen in der Germanistik, in der Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaft, Universität, Miskolc, 2010. 373-377.

 

Kriston R. : Egy készülő többnyelvű logisztikai tanulói szakszótárról. In: MicroCAD Nemzetközi Tudományos Konferencia, CD-kiadvány, 2011. ISBN-szám: 978-963-661-773-8

 

Kegyes E. / Kriston R.: A német logisztikai szaknyelv felépítése. In: GÉP, a Gépipari Tudományos Egyesület műszaki folyóirata. LXIII. évfolyam, 2012/4. szám (ISSN-szám: 0016-8572)

 

Kegyes E. / Kriston R.: Szaknyelvi kommunikáció és a szaknyelvtanítás lehetőségei a logisztikában. In: GÉP, a Gépipari Tudományos Egyesület műszaki folyóirata. LXIII. évfolyam, 2012/4. szám (ISSN-szám: 0016-8572)

 

Kriston R.: The presentation of a planned trilingual logistics terminology dictionary for learners. In: Advanced Logistic Systems Vol. 6. No. 1. (2012)

 

Kriston R.: Hagyományos szakszótár és a tanulói szakszótár közötti különbség bemutatása egy készülő logisztikai szótár példáján keresztül. In: GÉP, a Gépipari Tudományos Egyesület műszaki folyóirata. LXIV. évfolyam, 2013/1. szám (ISSN-szám: 0016-8572)

 

A német–magyar–angol tanulói szakszótár koncepciójának a bemutatása In: Logisztika, szaknyelv és szaknyelvoktatás. (monográfia) 121-134. Miskolci Egyetem 2012. (megjelenés alatt)

A német logisztikai szaknyelv jellemzése a logisztikai szaktárgyi és szaknyelvi tanításának szempontjából: egy tanulói szótár és munkafüzet koncepciója (társszerző: Kegyes Erika) In: Logisztika, szaknyelv és szaknyelvoktatás. (monográfia) 149-165. Miskolci Egyetem 2012.

 

 

 

 

  Önálló kötetek:

Kriston R./ Laczkovich J. / Tarnai B.: Foglalkoztatás és szakképzés magyar–német szójegyzék, Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 2000.

 

Kriston R./ Laczkovich J. / Tarnai B.: Foglalkoztatás és szakképzés német–magyar szójegyzék (Nemzeti Szakképzési Intézet, Budapest, 2000.

 

Kriston R.: Német–magyar, magyar–német kisszótár, Grimm Kiadó, Szeged, 2006.

 

Illésné Kovács M.; Kegyesné Szekeres E.; Kriston R. (szerk.): Logisztika, szaknyelv és szaknyelvoktatás. Miskolci Egyetem, Miskolc 2012.

 

Projektrészvétel:

2011-2013 tudományos munkatárs: „A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein (TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001), Tudományos Műhely: Logisztikai rendszerek hatékonyságnövelési eljárásainak, módszereinek kutatása; téma: Magyar nyelvű logisztikai szaknyelvi kommunikáció feltárása, valamint a logisztika szaknyelvéhez kapcsolódó terminológiai fejlődés kutatása

2012-2013 projektvezető; téma: Egy osztrák-magyar kéziszótár koncepciójának a kidolgozása; támogató: Osztrák-Magyar Akció Alapítvány

 

Szótárszerkesztés:

Magyar–német kéziszótár (Grimm Kiadó, Szeged 2002, főszerkesztő: Hessky Regina)

 

Német–magyar, magyar–német tanulószótár (Grimm Kiadó, Szeged 2005, szerkesztők: Hessky Regina, Iker Bertalan)

 

Egyéb szerkesztés:

Acta Doctorandorum 2010/2. szám, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest 2010.

 

szerkesztőbizottsági tag – e-tudomany.hu (2006-2009)

 

Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 15. évf. fasc. 3. / 2010. (ISSN: 1219-543X). Beiträge der II. Germanistischen Konferenz Interdisziplinarität in der Germanistik: Annäherungen in der Literatur-, Sprach und Kulturwissenschaft Universität Miskolc 2009.

 

Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Philosophica, 16. évf. fasc. 3 / 2011.  (ISSN: 1219-543X). Beiträge der III. Germanistischen Konferenz. Verortungen und Verknüpfungen in der Germanistik, in der Literatur-, Sprach- und Kulturwissenschaft, Universität Miskolc 2010.

 

Illésné Kovács M.; Kegyesné Szekeres E.; Kriston R. (szerk.): Logisztika, szaknyelv és szaknyelvoktatás. Miskolci Egyetem, Miskolc 2012.

 

Recenziók:

Pomázi Gyöngyi: Magyar–német kisszótár (recenzió). In: Alkalmazott nyelvészeti közlemények (ISSN-szám: 1788-9979), Miskolc, 2011. VI. évfolyam, 1. szám 270-272.

 

Fordítás:

Budapesti Gazdasági Főiskola ’Szemelvények a nemzetközi idegenforgalmi szaksajtóból’ című kiadvány számára (környezetvédelmi, gazdasági tematikájú szakcikkek fordítása)

 

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet – EU-s szakcikkek fordítása

 

Bírálói tevékenység:

MTA Szótári Munkabizottság Kiváló Magyar Szótár Díj 2010. (írásos bírálat készítése)

 

Megjelenés alatt:

Német–magyar, magyar-német logisztikai szakszótár, Grimm Kiadó, Szeged

Osztrák–magyar kéziszótár, Grimm Kiadó, Szeged

 

Comments are closed