Önéletrajz

   

 Europass

Önéletrajz

 
  személyi adatok  
  Név   Kegyesné Dr. Szekeres Erika
  Cím   Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézet Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék, 3515 Miskolc-Egyetemváros, A6. fsz.28.
  Telefon   06-46-363-865
  Fax   06-46-363-865
  E-mail   kegyeserika@gmail.com
  Születési év   1967
  Szakmai tapasztalat  
  Időtartam   2006. február 15-től

Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézet Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

  Beosztás   egyetemi docens, intézeti tanszékvezető
  Főbb tevékenységek   oktatás germanisztika alapszakon, némettanárképzésben, gazdasági idegen nyelvi menedzser és idegen nyelvi kommunikátor felsőfokú szakképzésben, részvétel akkreditációs anyagok előkészítésében, oktatásszervezés, szakdolgozatok és tudományos diákköri dolgozatok konzultálása és opponálása, a szakot érintő tanulmányi és tudományos tevékenység koordinálása, pályázatírás, konferenciaszervezés és szakfelelősi teendők ellátása a felsőfokú szakképzésben

Fontosabb oktatott szaktárgyak: alkalmazott nyelvészet, szövegnyelvészet, szöveggrammatika, germán nyelvek és kultúrák, retorika és stilisztika, gender-tanulmányok, szociolingvisztika és nyelvpolitika

       
  Időtartam   2006-2002

Miskolci Egyetem Modern Filológiai Intézet Német Nyelv- és Irodalomtudományi Intézeti Tanszék

  Beosztás   adjunktus
  Főbb tevékenységek   szemináriumok tartása a német nyelv és irodalom szakos képzésben, tudományos diákköri szervező munka, konferenciaszervezés és konferenciakötetetek szerkesztése

Fontosabb oktatott szaktárgyak: nyelvpolitika, grammatika, szövegnyelvészet, nyelvtörténet, sajtónyelv

       
  Időtartam   2002-1997

Miskolci Egyetem Német Nyelvészeti Tanszék

  Beosztás   tanársegéd
  Főbb tevékenységek   oktatói tevékenység, német nyelvészeti szaktárgyak oktatása a német szakos képzésben és a nyelvtanárképzésben, szociolingvisztikai szemináriumok és szaknyelvi szemináriumok tartása (gazdasági német, logisztika, műszaki német)

Fontosabb oktatott szaktárgyak: nyelvtörténet, szociolingvisztika, sajtónyelv, alkalmazott nyelvészet, szociolingvisztika, nyelvpolitika

       
  Időtartam   1997-1993

Miskolci Egyetem Idegen Nyelvi Oktatási Központ

  Beosztás   nyelvtanár
  Főbb tevékenységek   általános és szaknyelvi órák tartása kezdő és haladó nyelvi szinten, szakfordítói tárgyak oktatása (műszaki szakfordítók számára)
       
  tanulmányok  
    1985–1989  Nyíregyházi Főiskola, magyar-német szakos általános iskolai tanár

1993–1995  Debreceni Egyetem, német nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

1995–1996 Weiterbildungszentrale Ungarn, Zertifikat für Landeskunde-Dozenten der Schweiz

1997– 1998 OPTK-Hochschule Kassel, Zertifikat für Methodik und Didaktik

1999–2002 Pécsi Egyetem, PhD tanulmányok (Nyelvtudományi Doktori Iskola Alkalmazott Nyelvészeti alprogram)

2006 Doktori fokozat szerzése, az értekezés címe: Magyar anyanyelvű nők és férfiak nemileg specifikus/preferenciális nyelvhasználata (summa cum laude)

2011 Pécsi Egyetem, Fordítástudományi Központ, Zertifikat für Terminologiemanagement

   kutatási területek   alkalmazott nyelvészet, szociolingvisztika, szeterotípia-kutatás, gender-kutatások, szaknyelv és szaknyelvoktatás

 

  tudományos tevékenység (tagság, kapcsolatok, ösztöndíjak)   Tagság:

Magyarországi Alkalmazott Nyelvészek Egyesülete

Magyar Germanisták Társasága

Nyelvtanárok Egyesülete

Neveléstudományi Társaság

Goethe Társaság

Szemiotikai Társaság

Hungarológiai Társaság

MTA-Miskolci Akadémiai Bizottság/Nyelv- és Irodalomtudományi Szakbizottság

MTA Köztestületi tag

Gender az irodalomban és a nyelvben kutatócsoport vezetője

Miskolci Magyar-Német Baráti Kör alelnöke

Terminológiai kutatócsoport tagja

Metainformációs kutatócsoport tagja

 

Egyéb tevékenység:

Tanulmányok és kutatási beszámolók írás hazai és nemzetközi kötetekben, szakfordítások készítése és lektorálása, hazai és nemzetközi konferenciákon előadások tartása, tudományos publikációk szerkesztése, lektorálás hazai és külföldi tudományos folyóiratokban, szerkesztőbizottsági tagság tudományos folyóiratokban, tudományszervezési tevékenység, részvétel tananyagok kidolgozásában, konferenciaszervezés, rendszeres részvétel hazai és külföldi továbbképzéseken, PhD-dolgozatok opponálása, részvétel szaknyelvi oktatási tananyagok összeállításban a logisztikai szaknyelv oktatói és tanulói számára.

 

Ösztöndíjak, továbbképzések:

1995 – 1996 Weiterbildungszentrale Ungarn, Zertifikat für Landeskunde- Dozenten der Schweiz

1997 – 1998 OPTK-Hochschule Kassel, Zertifikat für Methodik und Didaktik

1994. Rothenburg, Sommeruniversität, DAAD

1995. Dresden, Technische Universität, Fortbildung für Fachsprachen, DAAD

1996. Salzburg, Volkshochschule, Lehrerfortbildung, ÖAD

1997. Berlin, Goethe Institut, Fortbildung für Methodik.

1998. Magdeburg, Otto von Guericke Universität, Fortbildung Fachsprachen, DAAD

1999. Göttingen, Volkshochschule, Märchenseminar

1999. Wien. TEA – Konferenz für Deutschlehrer

2001, 2003,2005. Freiburg, Albert–Ludwigs–Universität, Deutsches Seminar. Erasmus oktatói mobilitás

2009. Düsseldorf, Kompetenzzentrum für Fachsprache Wirtschaft

2010. Wien, kutatói ösztöndíj, Collegium Hungaricum (1 hónap)

2012. München, kutatói ösztöndíj, Katholischer Akademischer Austauschdienst (4 hónap)

2012. Hildesheim, FaDaF-Tagung und Fortbildung

2012-2013. Hildesheim, vendégoktatás és kutatás, Stiftungsuniversität Hildesheim, DAAD, Institut für Interkulturelle Kommunikation (3 hónap)

2013. Hannover, Leibniz Universität, Campus-Hungary, szaknyelvi kutatás (1 hónap)

 

 

       
   tudományos előadások,

publikációk

 

 

  Konferencia-előadások (válogatás):

Magyar nyelven:

2000 Feminizmus és nyelvészet, hozamok és veszteségek. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Tanárképző Főiskolai Kar, Angol Tanszék, Budapest. « Gender az oktatásban » tudományos kollokvium

2003 Verbális agresszió ma Magyarországon. Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem, Budapest, Társadalmi Nem és Kultúrakutató Központ:

2004 Nyelvészeti gender-kutatás: Hagyományok és új irányok. Miskolci Egyetem, Miskolc, Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Miskolc. A MAB Területi Munkabizottságának Nyelvészeti Munkabizottság tudományos ülése.

2004 Magyar anyanyelvű férfiak és nők nyelvhasználati preferenciái spontán beszédprodukcióban. ELTE, Budapest, Magyar Alkalmazott Nyelvészek Egyesületének munkabizottsági ülése, « Gender Studies – magyarul » címmel.

2005 A nő és asszony lexémáink lexiko-pragmatikai vizsgálata. Szegedi Tudományegyetem, Angol Amerikai Intézet, Szeged, « A nő a magyar nyelvben » c. konferencia.

2005 Feminista nyelvészet: kutatás és oktatás. Miskolci Egyetem, Társadalmi Nemek és Esélyegyenlőség Kutatóközpont, Miskolc.

2005 A verbális agresszió és a nők. Eötvös Loránd Tudományegyetem, Magyar Nyelvi Tanszék, Budapest.

2006 Gendernyelvészet és terminológiai problémák. Miskolci Egyetem, a Magyar Akadémiai Bizottság Területi Munkabizottsága Nyelvészeti Munkabizottságának ülése, Miskolc.

2006. Az elbeszélő női szubjektum. Debreceni Egyetem, Angol-Amerikai Intézet, Debrecen, « A nő mint szubjektum » c. konferencia.

2006 A Gender Mainstreaming retorikája. Szent István Egyetem, XVI. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Kongresszus, Gödöllő.

2007 Női szövegek, identitás és fordítás. Szegedi Egyetem, Szeged, III. Gender-Konferencia.

2008 Interkulturalitás és gender, avagy a két kultúra elméletének hasztalansága. Miskolci Egyetem, Miskolc, Modern Filológiai Intézet, « Interkulturalitás az irodalomban és a nyelvészetben » c. konferencia.

2009 A meggyőzés stratégiái férfi és női beszélők monologikus megnyilatkozásaiban. Miskolci Egyetem, Miskolc, Modern Filológiai Intézet, « Meggyőzés és manipuláció » c. konferencia.

2012 Névadási stratégiák az online kommunikációban. Besztercebánya. Magyar Nyelvi Intézet.

2013 A Jüdischer Frauenbund nőképe. Miskolci Egyetem, Történettudományi Intézet.

2013 A tandem-tanulás és motiváció a magyar mint idegen nyelvi programokban. Miskolci Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Intézet.

 

Német nyelven:

2004 Die Rezeption der feministischen Linguistik im ungarischen DaF-Unterricht. Szegedi Egyetem, Szeged, « Germanisten im Dialog », Germanistentagung.

2006 Genderbilder in studentischen Aufsätzen. Veszprémi Egyetem, Veszprém, Internationales Kolloquium für Phraseologieforschung:

2007  Gender und Hochschulkommunikation. Münsteri Egyetem, Münster, « Hochschule und Kommunikation » c. konferencia.

2007 Die Rolle der Frau im Ringkrieg. Bécs, Bécsi Egyetem, KOTS-Konferenz.

2008 Gender Studien vor und nach Bologna. Fürstenfeld,  I. Nemzetközi Pedagógiai Kongresszus.

2008 Fremdsprachen lernen, Fremdsprachenlehren und Gender. Kassa, Technische Universität.

2008 « Wo liegt eigentlich Liptowr ? «  Ein Projektbericht.Veszprém, Universität Veszprém, Sprachen und Minderheiten im Karpatenbecken.

2008 Die Gretchenfrage aus Gendersicht. Szeged, Universität Szeged, Internationale Goethe-Tagung.

2008 Fausta, Faustina und der weibliche Mephisto. Neue Ansätze in der Frauenforschung. Universität Miskolc, Miskolc, I. Germanistische Konferenz.

2008  Genoveva. Die Entwicklung eines Weiblichkeitsmodells am Beispiel der ungarischen Genoveva-Texte.  Eger, Hochschule Eger, « Simplizissimus, Melusine und Genoveva », Internationales Kolloquium.

2009 Frauen und Männer im Spiegel der Lehrbücher. Békéscsaba, Neveléstudományi Konferencia.

2010 Frauenrollen und Hosenrollen. Universität Miskolc, Miskolc, II. Germanistische Konferenz.

2010 Lehrertätigkeit und die Frage der Motivation. Freiburg, Universität Freiburg, FaDaF-Tagung.

2011 Motivation im fachsprachlichen Deutschunterricht. Budapest, III. Neveléstudományi Konferencia.

2012 Logistik und Germanistik. Universität Miskolc, Miskolc, II. Germanistische Konferenz.

2012 Bewerbungsschreiben als ein performativer Typ interkulturellen Unterschiedes. Hildesheim, FaDAF-Tagung.

2013 Historische Frauenzeitschriften unter dem Aspekt der Diskursanalyse. Hildesheim. Stiftungsuniversität Hildesheim. Linguistisches Forschungskolloquium.

 

Publikációk (válogatás):

 

Szerkesztett kötetek :

 

Kegyesné Sz. E. – Simigné F. S. (szerk.) 2006. Sokszínű nyelvészet II. Alkalmazott nyelvészeti gender-kutatások. Miskolc: Stúdium. pp. 225.

 

Bodnár I. – Kegyesné Sz. E. – Simigné F. S. (szerk.) 2008. „Női szóval – női szemmel.” Gender-kutatás az irodalomban és a nyelvészetben. Miskolc: Modern Filológiai Intézet. pp. 225.

 

Kegyes, E. (Hrsg.) (unter Mitarbeit von Ágnes Huszár) 2008. Genderbilder aus Ungarn. Hamburg: Kovac Verlag. pp. 294.

 

Juhász, V. – Kegyes, E. (Hg.) 2011. Társadalmi nem és nyelvhasználat. Szeged: Unipress. pp.453

 

Tanulmányok :

Magyar nyelven:

 

Kegyesné Sz. E. 2001. Metaforahasználat a szaknyelvekben. In: Kemény G. (szerk.): A metafora grammatikája és stilisztikája. Budapest: Tinta Könyvkiadó. 131-140.

 

Kegyesné Sz. E. 2001. A farmakoreklámról. In: Salánki Á. (szerk.): A reklámról – ma – Magyarországon. Budapest: Eötvös Kiadó. 9-19.

 

Kegyesné Sz. E. 2006. Társadalmi nem és nyelvhasználat: a magyar nyelvre vonatkozó kutatások rövid története. In: Kegyesné Sz. E. & Simigné F. S. (szerk.): Sokszínű nyelvészet II. Alkalmazott nyelvészeti gender-kutatások. Miskolc: Passzer. 61-80.

 

Kegyesné Sz. E. 2006. Nyelvi szexizmus és szexista nyelvhasználat a magyar nyelvben. In: Kegyesné Sz. E. & Simigné F. S. (szerk.): Sokszínű nyelvészet II. Alkalmazott nyelvészeti gender-kutatások. Miskolc: Passzer. 91-100.

 

Kegyesné Sz. E. 2006. Nem és nyelvészet. In: Pető Andrea (szerk.) : A társadalmi nemek oktatása Magyarországon. Budapest: Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlőségi Minisztérium. 50-57.

 

Kegyesné Sz. E. 2007. Gender markerek strukturalista és posztstrukturalista szempontú interpretációja. In: Gecső T. & Sárdi Cs. (szerk.): Nyelvelmélet – nyelvhasználat. Tinta Kiadó: Budapest. 102-110.

 

Kegyesné Sz. E. 2007. A nő és asszony lexémáink fogalomtörténeti vizsgálata. In: Barát E. – Sándor K. (szerk): A nő helye a magyar nyelvhasználatban. Szeged: Egyetemi Kiadó. 219-234.

 

Simigné F. S. – Kegyesné Sz. E. 2007. A szójáték és a kettős olvasat szerepe a nőírók nyelvhasználatában. Acta Academiai Paedagogicae Agriensis. (Red. Árpád Zimányi). 113-122.

 

Kegyesné Sz. E. 2008. Verbális agresszió és nemi sztereotípiák. In: Acta Academiai Paedagogicae Agriensis. (Red. Árpád Zimányi). 61-90.

 

Kegyesné Sz. E. 2008. Ausztria nyelvpolitikája. In: Balázs Géza – Dede Éva (szerk.) : Európai nyelvművelés. Budapest: Tinta. 268-279.

 

Kegyesné Sz. E. 2008. Svájc nyelvpolitikája. In: Balázs Géza – Dede Éva (szerk.) : Európai nyelvművelés. Budapest: Tinta. 206-219.

 

Kegyesné Sz. E. 2008. Reprezentáció és reprezentáltság: a gender szemantikai reprezentációi. In : Gecső T. – Sárdi Cs. (szerk.): Jel és Jelentés. Budapest : Tinta. 161-169.

 

Kegyesné Sz. E. 2009. A (felsőoktatási) pedagógiai kommunikáció nyelvészeti aspektusai. In: Gecső Tamás – Sárdi Csilla (szerk.): A kommunikáció nyelvészeti aspektusai. Budapest: Tinta, 2009. 128-132.

 

Kegyes, E. – Kováts J. – Henczel I. 2012. Selmeci diákemlékkönyvek, valétakönyvek és valétaívek. In: Illésné Kovács M.: (főszerk.): Docēre et movēre – Bölcsészet és társadalomtudományi tanulmányok a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar 20 éves jubileumára. Miskolc: Miskolci Egyetem. 73-88.

 

Kegyes, E. 2012. A cégnév mint márkanév szerepe az üzleti kommunikációban. In: Névtani Értesítő, XXXIV. Jg., Nr. 2. S. 101-114.

 

 

Német nyelven:

Kegyesné Sz. E. 2001/2002. Über die Namenführung der ungarischen Frauen von gestern, heute und morgen unter dem Aspekt des Feminismus. Philologia Fenno-Ugrica. Zeitschrift für finnisch-ugrische Philologie und diachrone Linguistik, Freiburg, Nr. 7-8., 1-33.

Kegyesné Sz. E. 2002. Welcher Slogan passt? – Sprachliche Analyse der deutschsprachigen Autowerbung. In: Freiberg, B. & Garai, A. (szerk.): Unternehmenskommunikation auf Deutsch in Ungarn. Győr: Széchenyi István Egyetem. 107-118

 

Kegyesné Sz. E. 2005. Kollokationen als Geschlechterstereotype im soziokulturellen Vergleich. In: Bradean-Ebinger, N. (szerk.): Interkulturelle Studien. Festschrift für László Ódor zum 60. Geburtstag. Budapest: Corvinus Egyetem. 73-89.

 

Kegyesné Sz. E. 2005. Lexikalische Feminisierungstendenz als sprachkulturelles Phänomen in Europa. In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Studia Europae L. 2-3, 415-445. (auch im Internet)

 

Kegyesné Sz. E. 2006. Gender and Linguistics. In: Pető Andrea (ed.) Teaching Gender Studies in Hungary. Budapest: Ministry of Youth, Family, Social Affairs and Equal Opportunites. 50-57.

 

Kegyesné Sz. E. 2006. Kommunikation, Öffentlichkeitsarbeit und Gender Mainstreaming in der Europäischen Union. In: Studia Universitatis Babes-Bolyai, Studia Europae LI. 3, 149-167. (auch im Internet)

 

Kegyesné Sz. E. 2006. Die sprachlichen Probleme der Genderpolitik der Europäischen Union (Terminologische und translatorische Dilemmas). In: Sinaya, I.: S cudzími jazykmi v Európe žit’ – Pracovat’ – ŝtudovat’. Kosiciach: Katedry jazikov technickey univerzity. 70-76. (CD)

 

Kegyes, E. 2008. Sexusgrammatik und Gendersemantik. Ausdrucksformen des Geschlechts im Ungarischen. In: Kegyes, E. (Hg.) (unter Mitarbeit von Ágnes Huszár): Genderbilder aus Ungarn. Hamburg: Kovac Verlag. 73-90.

 

Kegyesné Sz. E. 2008. Der Bologna-Prozess und die Genderfragen. Neue Impulse für die Hochschulreform. Theorie und Praxis von Pädagogik. Jahrgang 1, Heft 1, 16-37.

 

Kegyes, E. 2009. Frauen und Männer in Subjekt- und Objektpositionen. Eine genderspezifische textlinguistische Untersuchung am Beispiel deutscher Sagen. In: Bartoszewitz, I. – Dalmas, M. – Tworek, A. (Hg.): Germanistische Linguistik extra muros. Wroclaw: Universität Wroclaw. 73-80.

 

Kegyes, E. 2010. Die Entwicklung einer Frauengestalt in den ungarischen Adaptationen des Genovefa-Stoffes. In: Breier Dieter, Tüskés Gábor (szerk.) Fortunatus, Melusine, Genovefa: Internationale Erzählstoffe in der deutschen und ungarischen Literatur der Frühen Neuzeit. Frankfurt: Peter Lang, 357-375.

 

Kegyes, E. 2010. “Wo liegt eigentlich Litowr?” Bericht über ein Projekt zur Förderung und Beibehaltung der ungarndeutschen Minderheitenkultur. In: Földes Csaba (szerk.) Veszpém: Pannon Egyetemi Kiadó, 2010. 29-44 p. (Beiträge zur Interkulturellen Germanistik; 1.) Deutsch in soziolinguistischer Sicht: Sprachverwendung in Interkulturalitätskontexten.

 

Kegyes, E. 2010. Phraseologische Einheiten als Gendermarker in studentischen Aufsätzen. In: Földes Csaba (szerk.): Phraseologie disziplinär und interdisziplinär. Tübingen: Gunter Narr Verlag, 167-178.

 

Kegyes, E. 2010. Das Deutsch als Mutter- und Fremdsprache in der nordostungarischen Region. In: Bartoszewicz Iwona, Hałub Marek, Tomiczek Eugeniusz (szerk.) Literatur und Sprache in Kontexten. Wroclaw, 181-194 p. (Germanica Wratislaviensia; 131.)

 

Kegyes, E.: 2010. Gender in den Sprachbüchern aus der Sicht der Feministischen Pädagogik. In: Theorie und Praxis von Pädagogik, 2. Jahrgang, 3-10.

 

Kegyes, E. 2010. Die Schlagzeilen in der Presse unter einem übersetzungspraktischen Aspekt. GERMANISTISCHE STUDIEN VII., 135-152.

 

Kegyes, E. 2012. Die Gretchen- und die Helenafrage unter dem Aspekt der Genderforschung. In: Acta Germanica, 13. 215-229.

 

Kegyes, E. 2012. Über ein Schreibtraining in der Fachsprache der Logistik. In: Lang, Elisabeth – Pólay, Veronika – Szatmári, Petra – Takács, Dóra (Hg.): Schnittstellen. Sprache – Literatur – Fremdsprachendidaktik. Hamburg: Verlag Dr. Kovač. S. 235-248.

 

 

Recenziók:

 

Kegyesné Sz. E. Recenzió M. Kresic « Sprache, Sprechen unf Identität » c. könyvéről. Alkalmazott Nyelvészeti Közlemények, II. év, 1. sz. 205-209.

 

Kegyes E. 2007. Genderstereotype im Einsatz. Rezension über: Motschenbacher, H: Doing Gender als Strategie der Werbesprache. Tectum Verlag, 2006. www.Quelleres-Net.de

 

Kegyes E. 2008. Rezension zu Moghaddam, R. Welche Bedeutung hat Geschlecht in Gesprächsinteraktionen? Info DaF, April/Juni, 2008. 287-290.

 

Fordítás:

 

Pieper, A: Van-e feminista etika? (ford. Hell Judit – Szekeres Erika, szerk. Lendvai L. F.) Budapest: Áron Kiadó. 2004. pp. 148.

 

 

Comments are closed