3D holografikus képek rögzítésére alkalmas fotopolimer rendszer fejlesztése GINOP 2.2.1-15-2017-00086

Projekt címe: 3D holografikus képek rögzítésére alkalmas fotopolimer rendszer fejlesztése

Projekt azonosítószáma: GINOP 2.2.1-15-2017-00086

(Fő)kedvezményezett neve: ROYAL PRESS HUNGARY Nyomdaipari és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság
Konzorciumi partnerek (amennyiben vannak): UNIOTECH CSOMAGOLÁSTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság, Miskolci Egyetem

Projektvezető: Vadászné Prof. Dr. Bognár Gabriella
Szakmai vezető: Dr. Takács György
Pénzügyi vezető: Gere Aranka
Projekt asszisztens: Gere Aranka

Projekt összköltsége (Ft): 1 072 188 302
ME támogatás összege (Ft): 129 248 118
ME támogatás intenzitása (%): 100

Projekt kezdési dátuma: 2017.06.01
Projekt befejezési dátuma: 2021.05.31.

 

Konzorciumi partnerek és a támogatás összege (amennyiben konzorciumban valósul meg a pályázat):

Konzorciumi partner megnevezése

Megítélt támogatás (Ft)

Saját forrás (Ft)

Összesen (Ft)

ROYAL PRESS HUNGARY Nyomdaipari és Kommunikációs Korlátolt Felelősségű Társaság

575 118 776

103 422 758

678 541 534

UNIOTECH CSOMAGOLÁSTECHNIKA Korlátolt Felelősségű Társaság

185 079 055

79 319 595

264 398 650

Miskolci Egyetem

129 248 118

0

129 248 118

Összesen:

889 445 949

182 742 353

1 072 188 302

 

Projekt összefoglaló: 

A projekt fő célkitűzése, hogy olyan holografikus rögzítő anyagot hozzunk létre, amely alkalmas kiváló minőségű látvány-hologramokhoz szükséges holografikus rácsrendszer rögzítésére. A fejlesztőmunka eredményeképpen létrejövő holografikus rögzítő anyagok várhatóan több paraméterben el fognak térni a jelenleg használt anyagoktól. Továbbá határozott szándékunk, hogy új alkalmazási területeket vonjunk be a látvány-hologramok hasznosításába ezzel is növelve az eredményességet. A technológia egyik legfontosabb felhasználási területe az egészségügy és az egészségügyi oktatás. Az orvosi diagnosztizáció területén kiváló 3D képalkotási rendszerek állnak rendelkezésre az MRI, a CT vagy az Ultrahang eljárások alkalmazásával. A projekt keretében létrejövő rendszer lehetővé teszi a valós háromdimenziós holografikus képalkotás orvosi felhasználását. A projekt így hozzájárul a haladó egészségipari technológiák széles körű alkalmazásán keresztül a társadalom általános egészségi állapotának megőrzéséhez, javításához. A projekt keretében kerül fejlesztésre az új rögzítő anyag valamint annak a gyártására alkalmas berendezés is, így a projekt kapcsolódik a korszerű anyagok és technológiák révén a fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák prioritáshoz.