Adatkezezelési tájékoztatók

Tisztelt Érintettek! Felhívjuk a figyelmet, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság [NAIH] székhelye és levelezési címe megváltozott!

A NAIH új székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.

A NAIH új levelezési címe: 1363 Budapest, Pf. 9.

Az adatkezelési tájékoztatók ennek megfelelő módosítása és felöltése folyamatos!

 

1. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem oktatási tevékenységének lebonyolításával összefüggésben végzett adatkezelésről - az ME hallgatói részére.

  1.1. Data protection and data processing guide for the educational activities performed at the University of Miskolc - for students of the UM

  1.2. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által a fogyatékossággal élő hallgatók személyes adatainak kezeléséről

  1.3. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által a távolléti oktatás során végzett adatkezelésről 

  1.4. Az egyes hallgatói ösztöndíjakkal kapcsolatosan végzett adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztatók:

       1.4.1. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által a rendszeres szociális ösztöndíj odaítélésével összefüggésben lebonyolított pályázat keretében végzett adatkezelésről

     1.4.2. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által az alaptámogatás odaítélésével összefüggésben lebonyolított pályázat keretében végzett adatkezelésről

        1.4.3. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által a rendkívüli szociális ösztöndíj odaítélésével összefüggésben végzett adatkezelésről

      1.4.4. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által a képzés támogatás elnevezésű ösztöndíj odaítélésével összefüggésben lebonyolított pályázat keretében végzett adatkezelésről

       1.4.5. Adatkezelési tájékoztató  a Miskolci Egyetem által az eseti hallgatói támogatás odaítélésével összefüggésben végzett adatkezelésről

       1.4.6. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar által az IM Nemzeti Kiválósági Jogászösztöndíj és IM Tanulmányi Jogászösztöndíj odaítélésével összefüggésben lebonyolított pályázat keretében végzett adatkezelésről

   1.4.7. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által a 2020/2021. tanév vonatkozásában a "Nyelvi képzés ösztöndíj" odaítélésével összefüggésben lebonyolított pályázat keretében végzett adatkezelésről

2. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által a felnőttképzés lebonyolítása során végzett adatkezelésről

   - Hozzájáruló nyilatkozat - felnőttképzésben szerzett tanúsítvány postai úton történő átvételéhez

   - Hozzájáruló nyilatkozat - telefonszám megadásához felnőttképzésben történő kapcsolattartás céljából

3. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem alkalmazottai részére.

    3.1. Adatkezelési tájékoztató a munkaidő-nyilvántartásban végzett adatkezelésről

    3.2. Adatkezelési tájékoztató a projekt munkaidő-nyilvántartásban végzett adatkezelésről

    3.3. Adatkezelési tájékoztató a tanulmányi szerződéssel kapcsolatosan végzett adatkezelésről

    3.4. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem alkalmazottjai által az oktatás és kutatás céljából igénybe vett egyes szoftverek  felhasználóinak nyilvántartása során végzett adatkezelésről

4. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által működtetett elektronikus levelezőrendszerben végzett adatkezelésről.

5. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által az ingyenes wifi szolgáltatás elérése során végzett adatkezelésről.

6. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által üzemeltetett elektornikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) üzemeltetése során végzett adatkezelésről (teljes)

     6.1. Kivonat a Miskolci Egyetem által üzemeltetett elektornikus megfigyelőrendszer (kamerarendszer) üzemeltetése során végzett adatkezelésről szóló adatkezelési tájékoztatóból

7. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetemre benyújtott álláspályázatokkal kapcsolatosan végzett adatkezelésre,

8. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által az önéletrajz-nyilvántartó adatbázisban végzett adatkezelésről

9. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem hírleveleivel kapcsolatosan végzett adatkezelésről.

  9.1. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által az Educatio kiállításon végzett adatkezelésről

10. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által kibocsátott kártyához (ME-Card) kapcsolódó adatkezelésről.

11. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által az egyes közösségi oldalakon végzett adatkezelésről.

12. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által a vagyonnyilatkozatok tekintetében végzett adatkezelésről

      12.1. Nyilatkozat a vagyonnyilatkozat őrzési idejének lejártát történő megsemmisítéséről

13. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által a rendszámfelismerő rendszer üzemeltetése során végzett adatkezelésről

14. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem szerződéses partnereire vonatkozó személyes adatok kezeléséről

15. Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által üzemeltetett Karrieriroda szolgáltatásaival összefüggő adatkezelésről

16. Adatkezelési tájékoztató a COVID-19 járvány megelőzése érdekében tett járványügyi intézkedésekkel összefüggésben végzett adatkezelésről (archívált - nem hatályos)

 

Adatkezelési tájékoztatók a Miskolci Egyetem, illetve az ME egyes Karai által szervezett rendezvények lebonyolításával összefüggésben végzett adatkezelésekhez:

1. A ME központi rendezvényei (konferenciák, egyéb események):

- Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által szervezett rendezvényekkel összefüggésben végzett adatkezelésről

- Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által a nyilvános Szenátusi üléseken végzett egyes adatkezelésekről (Diplomaosztó, Kitüntetésátadó ülések)

- Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem által szervezett „AZ EFOP-361-16-2016-00011 PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KUTATÁSI EREDMÉNYEK – EREDMÉNYKOMMUNIKÁCIÓS KONFERENCIASOROZAT” elnevezésű rendezvények lebonyolítása során végzett adatkezelésről

1.1. A Műszaki Földtudományi Kar rendezvényei

1.2. A Műszaki Anyagtudományi Kar rendezvényei

1.3. A Gépészmérnöki és Informatikai Kar rendezvényei

1.4. Az Állam- és Jogtudományi Kar rendezvényei

- Adatkezelési tájékoztató a „Straf- und bußgeldrechtliche Verantwortung von Unternehmen insbesondere im Kartell- und Datenschutzrecht de lege lata und de lege ferenda” elnevezésű rendezvény lebonyolítása során végzett adatkezelésről. (rendezvény ideje: 2020. október 8.)

1.5. A Gazdaságtudományi Kar rendezvényei

1.6. A Bölcsészettudományi Kar rendezvényei

Adatkezelési tájékoztató a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar által szervezett „Országos Tudományos Diákköri Konferencia  Humántudományi Szekció” elnevezésű rendezvény lebonyolítása során végzett adatkezelésről

1.7. Az Egészségügyi Kar rendezvényei

1.8. A Bartók Béla Zeneművészeti Intézet rendezvényei