Adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumok

- Általános tájékoztatás az érintettet megillető jogokról és azok érvényesítésének módjáról

- Az adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatosan gyakran ismételt kérdések

Az érintett által előterjeszthető kérelmek:

1. Tájékoztatás kérése személyes adatok kezeléséről - az érintett kérelme.

2. Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez - általános.

3. A hozzájárulás visszavonására vonatkozó nyilatkozat.

4. Személyes adatok törlésére irányuló kérelem.

5. Adatváltozást bejelentő lap - hallgatók részére.

6. Adatváltozást bejelentő lap - alkalmazottak részére.