Általános információk

Parkolási rend

A Miskolci Egyetemen sok más felsőoktatási intézményhez hasonlóan komoly kihívást jelent, hogy az elmúlt évtized változásainak következtében nem csak az oktatók és dolgozók, hanem a hallgatók jelentős része is autóval közlekedik. Ezt a problémát egy többlépcsős parkolóépítési programmal igyekeztünk kezelni, de ennek ellenére vannak az évben olyan időszakok, amikor üres parkolóhelyet meglehetősen nehéz találni.

A helyzet javítása érdekében a több mint 2000 ingyenes parkolóhely mellett, munkatársaink számára szinte jelképes éves díj ellenében, három kiemelt pakoló övezetben biztosítunk parkolási lehetőséget. Ezekben a parkoló övezetekben – a 2-es, 3-as, 4-es - rendszámfelismerő kamerák, valamint kaputelefonok üzemeltetésével biztosított a parkolók zavartalan használata. A díjfizetés ellenében igénybevehető parkoló övezetekben egy felhasználóhoz egy rendszám rendelhető, és csak éves parkoló bérletek igényelhetők, amelyek kiadását az Üzemeltetési és Vagyonfejlesztési Osztály koordinálja. A Miskolci Egyetem parkolási rendjét, a parkolási díjszabást a 2/2021. sz. Rektori-Gazdasági Vezetői közös utasítás tartalmazza:

https://www.uni-miskolc.hu/files/13157/2_sz_Rektori-GV_utasitas_a_ME_parkolasi_rendjerol.pdf

 

Rendészet és vagyonvédelem

Az Egyetem őrzésvédelmi feladatait a Miskolci Egyetem Szolgáltató Kft. által üzemeltetett Campus Security biztonsági szolgálat látja el. A szolgálat egyenruhás vagyonőrei napi 24 órában látnak el járőrszolgálatot az A/4-es épület, egyetemi köznyelvben „ideiglenes főbejáratnak” nevezett bejáratánál kialakított diszpécserközpontban található szolgálatvezető irányításával.

A Campus Security munkatársai a telepített vagyonvédelmi rendszerek (az Egyetem egységeinél kiépített helyi riasztórendszereket összefogó számítógépes riasztóközpont, kamerás megfigyelőrendszerek, tűzjelző központ, parkoló rendszer) folyamatos felügyelete mellett üzemzavar esetén is megteszik a szükséges intézkedéseket. Tekintettel a Campus méreteire, sajnos nem tudnak mindig mindenhol ott lenni, ezért kiemelten fontos, hogy minden egyetemi polgár, amennyiben intézkedésre okot adó helyzetet tapasztal (üzemzavar, rendkívüli vagy jogsértő esemény, gyanús személyek a területen, megszólal egy riasztó stb.), akkor azonnal értesítse az egyetemi diszpécsert.

(36) 30-503-4824

(36) 46/565-111/ 29-89 mellék

Munkanapokon este 22 órától másnap reggel 5 óráig, munkaszüneti napokon szombaton este 20 órától hétfő reggel 5 óráig és ünnepnapokon az Egyetem épületeibe (kivéve a kollégiumi épületek) belépni, illetve ott tartózkodni csak engedéllyel lehet. Az engedélyt oktatók, kutatók esetében a dékánok, dolgozók esetében az üzemeltetési igazgató, a Bartók Béla Zeneművészeti Karnál, az Alkalmazott Földtudományi Kutatóintézetnél és a FIEK-nél az igazgató vagy magasabb vezető adja ki.

 

Érdekképviseletek

A Miskolci Egyetemen az alábbi szakszervezetek működnek, biztosítva a munkavállalók érdekképviseletét: Felsőoktatási Dolgozók Szakszervezete (FDSZ), Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete (PDSZ):

http://fdsz.uni-miskolc.hu/index.php/component/content/category/8-fdsz

 

Álláspályázatok

A Miskolci Egyetemen a Szervezeti és Működési Szabályzat II. kötet, a Foglalkoztatási követelményrendszer 10-11. § alapján tesszük közzé a https://www.uni-miskolc.hu/allaspalyazatok oldalon, melyet a Közérdekű //Pályázatok// Álláspályázatok útvonalon ér el. Az itt meghirdetett pályázatok tartalmazzák azokat az információkat, melyek a meghirdetett álláshely betöltése és a pályázat beadása szempontjából lényegesek.

 

A munkavállalók segítségért, állásfoglalásért, támogatásért a következő szervezetekhez, személyekhez fordulhatnak

Az egyetemi polgárok tevékenységével összefüggő, tisztázást igénylő erkölcsi konfliktus esetén bárki állásfoglalásért fordulhat az Egyetem Etikai Bizottságához. A Bizottság köteles harminc napon belül írásban véleményt nyilvánítani, és állásfoglalását (anonimizált formában) az érintettel és (intraneten) az egyetemi polgárokkal megismertetni.

A Miskolci Egyetem esélyegyenlőségi munkatársa: Dr. Mélypataki Gábor  adjunktus

Telefon: 06-46/565-111/23-84 mellék

E-mail: gabor.melypataki@uni-miskolc.hu

Dr. Bokányi Ljudmilla egyetemi docens

Telefon: 06-46/565-111/10-35 mellék

E-mail: ljudmilla.bokanyi@uni-miskolc.hu

Dr. Tóth Gergő József adatvédelmi tisztviselő

Telefon: 06-46/565-111/10-76 mellék

E-mail: adatvedelem@uni-miskolc.hu

Stresszkezeléssel, indulatszabályozással, életvezetéssel, kommunikációval kapcsolatos nehézségeik megoldásában, önismerettel kapcsolatos kérdéseikben, esetlegesen felmerülő krízishelyzeteik kezelésében kaphatnak segítséget előzetes időpont egyeztetést követően.

Simonné Huszár Katalin, tanácsadó szakpszichológus

Telefon: +36 20 460 44 04

E-mail: hkpszichologus@uni-miskolc.hu

 

Amennyiben Ön ajánlaná fel segítségét

KÖSZI Iroda: a Miskolci Egyetem polgárai számára a társadalmi felelősségvállalás jegyében közösségi szolgálat jellegű önkéntes tevékenységek szervezése, közösségépítő tevékenységek megvalósítása.

Dr. Juhász Orchidea

Telefon: 06-46/565-111/21-05 mellék

E-mail: koszi@uni-miskolc.hu

 

Munkabaleset, üzemi és úti baleset

Munkabaleset az a baleset, amely a munkavállalót a szervezett munkavégzés során vagy azzal összefüggésben éri, annak helyétől és időpontjától és az alkalmazott (sérült) közrehatásának mértékétől függetlenül. A munkahelyi vezető minden sérülésről köteles haladéktalanul értesíteni munkáltatói jogkörrel felruházott vezetőjét és a szervezeti egység munkavédelmi megbízottját, valamint az Üzemeltetési és Vagyonfejlesztési Osztály munkavédelmi felelőseit.