Új, piacképes hengerelt alumínium termékek technológiájának fejlesztése, az anyagtudomány legújabb eredményei alapján a piacvezető hazai iparvállalat, az ALCOA-Köfém Kft. és kiemelkedő hazai felsőoktatási - K+F intézmények együttműködésében GINOP 2.2.1-15-2016-00018

Projekt címe: Új, piacképes hengerelt alumínium termékek technológiájának fejlesztése, az anyagtudomány legújabb eredményei alapján a piacvezető hazai iparvállalat, az ALCOA-Köfém Kft. és kiemelkedő hazai felsőoktatási - K+F intézmények együttműködésében

Projekt azonosítószáma: GINOP 2.2.1-15-2016-00018

(Fő)kedvezményezett neve: Arconic-Köfém Székesfehérvári Könnyűfémmű Kft.
Konzorciumi partnerek: Miskolci Egyetem, Dunaújvárosi Egyetem, Széchenyi István Egyetem

Projektvezető: Péhl Tibor (Arconic)
Szakmai vezető: Roósz András (ME), Gácsi Zoltán (ME)
Pénzügyi vezető: Batta Beatrix (ME)
Projekt asszisztens: Simon Andrea (ME), Roneczné Ambrus-Tóth Judit (ME)

Projekt összköltsége (Ft): 1.612.748.819,-
ME támogatás összege (Ft): 265.150.000,-
ME támogatás intenzitása (%): 100

Projekt kezdési dátuma: 2016.09.01.
Projekt befejezési dátuma: 2019.11.30.

 

Konzorciumi partnerek és a támogatás összege (amennyiben konzorciumban valósul meg a pályázat):

Konzorciumi partner megnevezése

Megítélt támogatás (Ft)

Saját forrás (Ft)

Összesen (Ft)

Arconic

545 581 975

634 371 344

1 179 953 319

ME

265 150 000

-

265 150 000

SZE

83 055 000

-

83 055 000

DUE

84 590 500

-

84 590 500

Összesen

978 377 475

634 371 344

1 612 748 819

 

Projekt összefoglaló: 

A kutató munka általános célja a korábbiaknál korszerűbb, magasabb hozzáadott értékű, új tudományos és műszaki eredményekkel és paraméterekkel rendelkező, piacképes alumíniumipari termékek, szolgáltatások és technológiák létrejöttének elősegítése, illetve ezek alapjául szolgáló szabadalmak és know-how fejlesztése. A kutató munka keretében az alumínium öntészeti technológiájának, az ötvözetek, segédanyagok, a termékek és az előállítás folyamatának, valamint a hőkezelési és hengerlési technológiák tovább fejlesztése történik. Ennek révén a meglévő alumíniumipari termékek javításával (jobb technológia és műszaki jellemzők, nagyobb hozzáadott érték, jobb minőség, olcsóbb előállíthatóság, kisebb környezeti terhelés) új piacképes műszaki-tudományos eredmények (termékek és technológiák) valamint tartós szakmai és tudományos együttműködés jön létre a vállalati és egyetemi szféra között. A projekt révén a vállalat birtokában lévő kutatási technológiák honosításra kerülnek a felsőoktatásban, amely nagy mértékben hozzájárul egy hazai alumíniumipari kutatóbázis létrejöttéhez. A vállalat versenyképességének növelése mellett javul a munkahelymegtartó képessége, foglalkoztatási potenciálja és költséghatékonysága, valamint a fajlagos energiafelhasználás és a környezeti terhelés is csökken.