Bio nyersanyag termékskála kialakítása lokális technológiai sor figyelembe vételével - hasznosíthatósági vizsgálatok üzemi körülmények optimalizálásával GINOP-2.2.1-15-2017-00069

JELENTŐS IPARÁGI, GAZDASÁGI, KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI PROBLÉMA MEGOLDÁSÁRA IRÁNYULÓ SZENNYVÍZISZAPBÓL TÖRTÉNŐ BIO NYERSANYAG TERMÉKSKÁLA KIFEJLESZTÉSÉRE KERÜL SOR A 2018- 2022. ÉVEK KÖZÖTTI IDŐSZAKBAN A DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZRT. VEZETÉSÉVEL ÉS A MISKOLCI EGYETEM RÉSZVÉTELÉVEL.

A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. és a Miskolci Egyetem Konzorciuma a Széchenyi 2020 „K+F versenyképességi és kiválósági együttműködések” (GINOP 2.2.1-15) című felhívásra benyújtott pályázatával 353 586 486 forint vissza nem térítendő európai uniós támogatásban részesült.

A projekt célja a szennyvíziszap, mint biomassza nyersanyag, továbbá egyéb, tisztán bio-adalék anyagok felhasználásával a mezőgazdaságban és energiaiparban egyaránt kiemelkedően hasznosítható integrált, dinamikus termékportfolió létrehozása.

A konzorciumvezető DRV Zrt. Magyarország legnagyobb víziközmű szolgáltatója, több évtizede foglalkozik vízellátással, szennyvízelvezetéssel, tisztítással, az üzem során keletkező iszapok kezelésével, elhelyezésével. A biomassza képződési telephelyeik száma 61, 187 település szennyvizeinek elvezetését, tisztítását, keletkezett biomassza kezelését végzi, kb. 150.000 m3/nap kapacitással. Jelenleg a biomassza feldolgozásában alkalmazott legkorszerűbb szennyvíztisztítási technológiák állítják elő a projekt keretében felhasználni kívánt biomassza alapanyagot, biztosítva annak kiváló minőségét, magasan képzett szakemberek irányításával.

A Konzorciumi partner, a Miskolci Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete az oktatáson kívül az alap- és ipari kutatási tevékenységeket végez. Magasan képzett kutatói kutatási tapasztalataik alapján meg tudják határozni a hatékonyságnöveléshez szükséges kritikus, beavatkozási pontokat. Az Intézet által művelt tudomány- és szakterület egyrészt az eljárástechnika: a mechanikai eljárástechnika és a biológiai, termikus eljárástechnika és reakciótechnika; másrészt a nyersanyag- előkészítés területen az ásványi eredetű primer nyersanyagok előkészítése mellett fontos terület a másodlagos nyersanyagok: hulladékok, maradványanyagokelőkészítése, harmadrészt pedig a környezeti eljárástechnika, azaz a levegő, víz- és talaj tisztítása, tisztántartása. E teljes szakterületet Magyarországon – egyedüli egyetemi oktatási és kutatási műhelyként – a Miskolci Egyetem Nyersanyag előkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete műveli.

A projekt eredményeként a szennyvíziszapból energiatermelésre alkalmas biogáz, talaj tápanyag utánpótlására, fejtrágyázásra alkalmas prototípus terméket, fűtőanyagot hozunk létre, illeszkedve a piaci szükségletekhez.

A célok megvalósításához szükséges az alapanyag felhasználást lehetővé tevő K+F fejlesztés, a technológiai követelmények kidolgozása, majd kiépítése, a termékminták létrehozása és azok vizsgálati tapasztalatai alapján a termék prototípusok létrehozására szolgáló eljárásrend kidolgozása, termékskála kialakítása és optimalizálása a felhasználási igényeknek megfelelően. A projekt során képződő tapasztalat és tudományos eredmények további szakterületi felhasználásra, a többi víziközmű szolgáltató számára is alkalmassá válnak. A kísérleti folyamat során előállított termék a lakosság számára is elérhetővé válik.

A projekt az alábbi telephelyeken valósul meg: A Dunántúli Regionális Vízmű Zrt Siófokon üzemeltetett szennyvíztisztító telepén, valamint a Miskolci Egyetem Műszaki Földtudományi Kar Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézet miskolci kutató- fejlesztő laboratóriumában. A projekten egy országosan és világszinten is elismert szakmai csapat dolgozik. A több mint 30 fős kutató csapatban találhatóak környezet-, anyag- , agrár- és biomérnökök építőmérnökök, bioeljárástechnika és reakciótechnika szaktekintélyek, biomassza és szennyvízkezelési szakértők, termékfejlesztési sikereket elért szakemberek is.

A projekt befejezésének tervezett időpontja: 2021.09.04.

Projekt tábla