Cambridge English vizsgák az Idegennyelvi Oktatási Központban (Miskolci Egyetem)

Az IOK a Cambridge English vizsgáit Magyarországon szervező British Council bejelentett vizsgahelye. A hozzánk jelentkező vizsgázók a következő lehetőségek közül választhatnak: FCE, CAE, CPE.

A Cambridge English nyelvvizsga-bizonyítványait világszerte számos ország egyetemei, oktatási intézetei és munkaadói elfogadják.

 A Cambridge-i Egyetem egynyelvű angol vizsgái valódi nyelvtudást mérnek és sokkal többet nyújtanak, mint pusztán egy nyelvvizsga-bizonyítványt: a vizsgákra való felkészülés segít a vizsgázóknak lépésről lépésre tanulni és fejleszteni beszéd- és íráskészségüket, valamint írott és hallott szövegértésüket. 

A folyamat nem csak a nyelvtanulásról szól, hanem az angol nyelv valódi életben történő használatához szükséges magabiztosság megszerzéséről – illetve ennek bizonyításáról.

Magyarországon a PET, FCE, CAE és CPE vizsgákat az Oktatási Hivatal - Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központ (OH-NYAK) egynyelvű, komplex vizsgákként akkreditálta, ezzel igazolva, hogy vizsgáink szakszerűek, megalapozottak és a magyar törvényi előírásoknak megfelelnek. Vizsgázóink sikeres vizsga esetén az angol bizonyítvány mellé az Oktatási Hivatal által kiállított akkreditált nyelvvizsga-bizonyítványt is kapnak a következő szinteken:

PET: egynyelvű, komplex, B1 szint
FCE: egynyelvű, komplex, B2 szint
CAE: egynyelvű, komplex, C1 szint
CPE: egynyelvű, komplex, C1 szint

A Cambridge English által kiállított nemzetközi, illetve az Oktatási Hivatal által kiállított akkreditált bizonyítványokról bővebb információkat talál a British Council Vizsgaeredményekről szóló oldalán. 

A nyelvvizsgák akkreditációjával kapcsolatban részletesebben az Oktatási Hivatal NYAK honlapján tájékozódhat:  http://www.nyak.hu/default.asp

A vizsgák iránt érdeklődők és leendő vizsgázóink figyelmébe ajánljuk a következő két honlapot:

A British Council Cambridge English vizsgákról szóló, folyamatosan frissülő honlapja: https://www.britishcouncil.hu/angol-nyelvvizsga/cambridge

- sok egyéb hasznos információ mellett - leírja a választható vizsgákat, a jelentkezés és a vizsgák menetét és feltételeit, a Vizsgaszabályzatot, valamint az eredményekkel kapcsolatos tudnivalókat is. Itt választhatja ki vizsgájának időpontját és helyszínét, és innen érheti el az online regisztrációs felületet is.

Cambridge English Language Assessment angol nyelvű honlapja minden, a vizsgákkal kapcsolatban felmerülő kérdésére választ ad. Részletes információt kínál a bizonyítványok szintjeiről és nemzetközi elismertségéről, a vizsgák felépítéséről, feladatsorairól és értékeléséről. Rengeteg segítséget nyújt továbbá a felkészüléshez is hanganyaggal és megoldási kulcsokkal illetve példákkal együtt elérhető (papír és számítógép alapú) mintafeladatsorok, valamint vizsgatippek és ingyenesen hozzáférhető tanulási segédanyagok formájában. 

Ha a vizsgákkal vagy az angol nyelvű honlaptartalommal kapcsolatban bármilyen kérdése felmerül, kérjük, keresse ügyfélszolgálatunkat: Miskolci Egyetem, Idegennyelvi Oktatási Központ, C1. ép. 204. iroda    Tel.: 06 (46) 565-111/13-85

 

Általános angol nyelvvizsgák

Cambridge English: Preliminary (PET) és PET for Schools -  B1 (alapfok)

A Cambridge English: Preliminary (PET) olyan készségeket mér, melyek meglétére hétköznapi helyzetekben és munkatevékenységek során van a nyelvtanulóknak szükségük. (A vizsga PET for Schools változatát a fiatal korosztály számára fejlesztették ki: tematikája, szóhasználata és szókincse közelebb áll a tinédzserekhez.) 

Szintje: B1 (alapfok) a Közös Európai Referenciakeret (KER) szerint.

Ki válassza ezt a nyelvvizsgát?

A PET-re készülve fejlődni fog az utazás során  vagy munka közben használt angolja.

A B1 szintű (alapfokú) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

Le tud írni élményeket és eseményeket, álmokat, reményeket és ambíciókat, továbbá röviden meg tudja indokolni és magyarázni a különbözõ álláspontokat és terveket. 

Miből áll a nyelvvizsga?

A vizsgának három része van. Egy napon zajlik az olvasás, írás és hallás utáni szövegértés vizsgarész, a szóbelire általában egy másik napon kerül sor. A szóbeli nyelvvizsgán két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt.

A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze. Teljeskörű információt (a vizsgarészekről, a feladatokról, az elvárt teljesítményről, pontozásról és értékelésről, a sikeres felkészülésről) a Cambridge English PET-ről szóló honlapján talál, illetve a vizsgához tartozó vizsgázói információs füzetben illetve tanári kézikönyvben. A honlap és a letölthető anyagok angol nyelvűek, ezért javasoljuk azokat nyelvtanári segítséggel feldolgozni és használni, de kérdés esetén keresheti Ügyfélszolgálatunkat is.

PET / PETFS

OLVASott szövegértés  ÉS ÍRÁSkészség

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS

beszéd-készség

Rendelkezésre álló idő

1 óra 30 perc

36 perc (ebből 6 perc a válaszok átvezetésére szolgál)

10-12 perc (páronként)

Feladatok száma

Olvasás: 5 rész / 35 kérdés

Írás: 3 rész / 7 kérdés

4 rész / 25 kérdés

4 rész

Pontok (az összpontszám %-ában)

50%

25%

25%

Mik a sikeres vizsga feltételei?

A PET vizsga eredményeit az ún. Cambridge English Skálán tüntetik fel. A vizsgázó mind a négy kommunikációs készségre (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) kap egy külön pontszámot. Ezeknek a pontszámoknak az átlaga adja meg a nemzetközi vizsgabizonyítvány összesített eredményét, minősítését és a vizsgázó nyelvi szintjét a Közös Európai Referenciakeret (KER) alapján az alábbiak szerint: 

Összesített eredmény 

a cambridge english skálán

a bizsonyítvány minősítése

KER szint

160 - 170

Pass with Distinction

B2*

153 - 159

Pass with Merit

B1

140 - 152

Pass

B1

120 - 139

Level A2

A2*

* A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető nemzetközi bizonyítványokról és azok szintjeiről a Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon, a ’Kiterjesztett bizonyítvány’ részben olvashat bővebben.

 

Milyen szintű államilag elismert bizonyítvány szerezhető a PET nyelvvizsgával?

A PET nyelvvizsgával Magyarországon B1 szintű (alapfokú) egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető, ún. részvizsga-bizonyítvány (tehát csak írásbeli vagy szóbeli) nem. 

A sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez két feltételnek kell teljesülnie:

Ahogy a fenti táblázat mutatja, a PET vizsgán a megfelelési minimum a Cambridge English Skálán mért 140 pont, míg az egyes készségek esetében elvárt 40% megfelelője a Cambridge English Skálán mért 115 pont.

A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról további hasznos információkat talál Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon.

 

Cambridge English: First (FCE) és First for Schools (FCEfS) - B2 (középfok)

A Cambridge English: First (FCE) és a First for Schools (FCEfS) nyelvvizsga-bizonyítvány igazolja, hogy elég jól használja az angolt szóban és írásban ahhoz, hogy angol nyelvterületen tanulhasson vagy dolgozhasson. (A vizsga for Schools változatát a fiatal korosztály számára fejlesztették ki: tematikája, szóhasználata és szókincse közelebb áll a tinédzserekhez.)

Szintje: B2 (középfok) a Közös Európai Referenciakeret (KER)  szerint.

Ki válassza az FCE vizsgát?

Akkor válassza ezt a nyelvvizsgát, ha angol nyelv használatát elváró munkahelyre készül vagy angol nyelvterületen szeretne élni, esetleg angol nyelvű egyetemi alapozó felkészítő kurzusra szeretne jelentkezni. 

A B2 szintű (középfokú) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

 

Miből áll a nyelvvizsga?

Az FCE nyelvvizsgának négy része van. Egy napon zajlik az olvasás és nyelvhelyesség, írás, és hallás utáni szövegértés vizsgarész, a szóbelire általában egy másik napon kerül sor. A szóbeli nyelvvizsgán két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt.

A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze. Teljeskörű információt (a vizsgarészekről, a feladatokról, az elvárt teljesítményről, pontozásról és értékelésről, a sikeres felkészülésről) a Cambridge English FCE -ről szóló honlapján talál, illetve a vizsgához tartozó vizsgázói információs füzetben illetve tanári kézikönyvben. A honlap és a letölthető anyagok angol nyelvűek, ezért javasoljuk azokat nyelvtanári segítséggel feldolgozni és használni, de kérdés esetén keresheti Ügyfélszolgálatunkat is.

 FCE / FCEFS

olvasott szövegértés és NYELVHELYESSÉG

ÍRÁSkészség

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS

beszédkészség

Rendelkezésre álló idő

1 óra 15 perc

1 óra 20 perc

kb. 40 perc

14 perc (páronként)

Feladatok száma

7 rész / 52 kérdés

2 rész (egy kötelező kérdés és egy választható)

4 rész / 30 kérdés

4 rész

Pontok (az összpontszám %-ában)

40%

20%

20%

20%

Mik a sikeres vizsga feltételei?

Az FCE vizsga eredményeit az ún. Cambridge English Skálán tüntetik fel. A vizsgázó mind a négy kommunikációs készségre (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) illetve a nyelvhelyességre kap egy külön pontszámot. Ezeknek a pontszámoknak az átlaga adja meg a nemzetközi vizsgabizonyítvány összesített eredményét, minősítését és a vizsgázó nyelvi szintjét a Közös Európai Referenciakeret (KER) alapján az alábbiak szerint: 

Összesített eredmény 

a cambridge english skálán

a bizsonyítvány minősítése

KER szint

180 - 190

Grade A

C1*

173 - 179

Grade B

B2

160 - 172

Grade C

B2

140 - 159

Level B1

B1*

* A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető nemzetközi bizonyítványokról és azok szintjeiről a Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon, a ’Kiterjesztett bizonyítvány’ részben olvashat bővebben.

 

Milyen szintű államilag elismert bizonyítvány szerezhető az FCE nyelvvizsgával?

Az FCE nyelvvizsgával Magyarországon B2 szintű (középfokú) egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető, ún. részvizsga-bizonyítvány (tehát csak írásbeli vagy szóbeli) nem. 

A sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez két feltételnek kell teljesülnie:

Ahogy a fenti táblázat mutatja, az FCE vizsgán a megfelelési minimum a Cambridge English Skálán mért 160 pont, míg az egyes készségek esetében elvárt 40% megfelelője a Cambridge English Skálán mért 133 pont.

A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról további hasznos információkat talál Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon.

 

Cambridge English: Advanced(CAE) -  C1 (felsőfok)

A Cambridge English: Advanced (CAE) nyelvvizsga-bizonyítvány olyan magas szintű angol nyelvtudást igazol, amelynek segítségével egyetemi szintű kurzusokon vehet részt, hatékonyan kommunikálhat vezetői szinten szakmájában illetve az üzleti életben, és nagymértékű folyékonysággal tudja kifejezni magát. 

Szintje: C1 (felsőfok) a Közös Európai Referenciakeret (KER)  szerint.

Ki válassza a CAE vizsgát?

Akkor válassza ezt a nyelvvizsgát, ha munkáltatója vagy felsőoktatási intézménye számára akarja bizonyítani, hogy magabiztosan kommunikál angolul, akár összetettebb helyzetekben is.

A C1 szintű (felsőfokú) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

Miből áll a nyelvvizsga?

A CAE vizsgának négy része van. Egy napon zajlik az olvasott szövegértés és nyelvhelyesség, az íráskészség, és a hallás utáni szövegértés vizsgarész, a szóbelire általában egy másik napon kerül sor. A szóbeli nyelvvizsgán két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt.

A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze. Teljeskörű információt (a vizsgarészekről, a feladatokról, az elvárt teljesítményről, pontozásról és értékelésről, a sikeres felkészülésről) a Cambridge English CAE -ről szóló honlapján talál, illetve a vizsgához tartozó vizsgázói információs füzetben illetve tanári kézikönyvben. A honlap és a letölthető anyagok angol nyelvűek, ezért javasoljuk azokat nyelvtanári segítséggel feldolgozni és használni, de kérdés esetén keresheti Ügyfélszolgálatunkat is.

 CAE

olvasott szövegértés és NYELVHELYESSÉG

ÍRÁSkészség

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS

beszédkészség

Rendelkezésre álló idő

1 óra 30 perc

1 óra 30 perc

kb. 40 perc

15 perc (páronként)

Feladatok száma

8 rész / 56 kérdés

2 rész (egy kötelező kérdés és egy választható)

4 rész / 30 kérdés

4 rész

Pontok (az összpontszám %-ában)

40%

20%

20%

20%

Mik a sikeres vizsga feltételei?

A CAE vizsga eredményeit az ún. Cambridge English Skálán tüntetik fel. A vizsgázó mind a négy kommunikációs készségre (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) illetve a nyelvhelyességre kap egy külön pontszámot. Ezeknek a pontszámoknak az átlaga adja meg a nemzetközi vizsgabizonyítvány összesített eredményét, minősítését és a vizsgázó nyelvi szintjét a Közös Európai Referenciakeret (KER) alapján az alábbiak szerint: 

Összesített eredmény 

a cambridge english skálán

a bizsonyítvány minősítése

KER szint

200 - 210

Grade A

C2*

193 - 199

Grade B

C1

180 - 192

Grade C

C1

160 - 179

Level B2

B2*

* A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető nemzetközi bizonyítványokról és azok szintjeiről a Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon, a ’Kiterjesztett bizonyítvány’ részben olvashat bővebben.

 

Milyen szintű államilag elismert bizonyítvány szerezhető a CAE nyelvvizsgával?

A CAE nyelvvizsgával Magyarországon C1 szintű (felsőfokú) egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető, ún. részvizsga-bizonyítvány (tehát csak írásbeli vagy szóbeli) nem. 

A sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez két feltételnek kell teljesülnie:

Ahogy a fenti táblázat mutatja, a CAE vizsgán a megfelelési minimum a Cambridge English Skálán mért 180 pont, míg az egyes készségek esetében elvárt 40% megfelelője a Cambridge English Skálán mért 153 pont.

A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról további hasznos információkat talál Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon.

 

Cambridge English: Proficiency (CPE)- C2 (mesterszint/felsőfok) 

A Cambridge English: Proficiency nyelvvizsga a Cambridge English által kiadott legmagasabb szintű nyelvi bizonyítványt nyújtja, mely az angol nyelv kivételesen magas szintű elsajátítását igazolja. 

Szintje: C2 (’Mesterszint’) a Közös Európai Referenciakeret (KER)  szerint. A Magyarországon a CPE vizsgával megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szintjéről lejjebb olvashat.

Ki válassza a CPE vizsgát?

Akkor válassza ezt a nyelvvizsgát, ha felső vezetés szintű kommunikációt elváró szakmai vagy tanulmányi környezetben szeretne tanulni vagy dolgozni, például ha posztgraduális illetve doktori képzésen szeretne részt venni egy angol nyelvű egyetemen. 

A C2 szintű (’mesterfokú’) nyelvtudás összefoglalva a következőket jelenti:

Miből áll a nyelvvizsga?

A CPE nyelvvizsgának négy része van. Egy napon zajlik az olvasott szövegértés és nyelvhelyesség, íráskészség, és hallás utáni szövegértés vizsgarész, a  szóbeli nyelvvizsgára általában egy másik napon kerül sor. A szóbelin két vizsgáztató és két vizsgázó vesz részt.

A vizsga szerkezetét az alábbi táblázat foglalja össze. Teljeskörű információt (a vizsgarészekről, a feladatokról, az elvárt teljesítményről, pontozásról és értékelésről, a sikeres felkészülésről) a Cambridge English CPE-ről szóló honlapján talál, illetve a vizsgához tartozó vizsgázói információs füzetben illetve tanári kézikönyvben. A honlap és a letölthető anyagok angol nyelvűek, ezért javasoljuk azokat nyelvtanári segítséggel feldolgozni és használni, de kérdés esetén keresheti Ügyfélszolgálatunkat is.

 CPE

olvasott szövegértés ÉS NYELVHELYESSÉG

ÍRÁSkészség

HALLÁS UTÁNI SZÖVEGÉRTÉS

beszédkészség

Rendelkezésre álló idő

1 óra 30 perc

1 óra 30 perc

40 perc

16 perc (páronként)

Feladatok száma

7 rész / 53 kérdés

2 rész (egy kötelező kérdés és egy választható)

4 rész / 30 kérdés

3 rész

Pontok (az összpontszám %-ában)

40%

20%

20%

20%

Mik a sikeres vizsga feltételei?

A CPE vizsga eredményeit az ún. Cambridge English Skálán tüntetik fel. A vizsgázó mind a négy kommunikációs készségre (beszéd- és íráskészség, olvasott és hallott szöveg értése) illetve a nyelvhelyességre kap egy külön pontszámot. Ezeknek a pontszámoknak az átlaga adja meg a nemzetközi vizsgabizonyítvány összesített eredményét, minősítését és a vizsgázó nyelvi szintjét a Közös Európai Referenciakeret (KER) alapján az alábbiak szerint: 

Összesített eredmény 

a cambridge english skálán

a bizsonyítvány minősítése

KER szint

220 - 230

Grade A

C2

213 - 219

Grade B

C2

200 - 212

Grade C

C2

180 - 199

Level C1

C1*

* A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető nemzetközi bizonyítványokról és azok szintjeiről a Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon, a ’Kiterjesztett bizonyítvány’ részben olvashat bővebben.

 

Milyen szintű államilag elismert bizonyítvány szerezhető a CPE nyelvvizsgával?

A CPE nyelvvizsgával Magyarországon C1 szintű (felsőfokú) egynyelvű komplex nyelvvizsga-bizonyítvány szerezhető, ún. részvizsga-bizonyítvány (tehát csak írásbeli vagy szóbeli) nem. 

Bár a CPE vizsga a KER szerinti C2 nyelvi szint (’Mesterszint’) mérésére és igazolására szolgál, az idegennyelv-tudást igazoló államilag elismert nyelvvizsgáztatásról szóló 137/2008. (V. 16.) Korm. rendeletben foglaltak szerint a Magyarországon letehető legmagasabb államilag elismert nyelvvizsgaszint a C1 (felsőfok); az Oktatási Hivatal tehát csak ezen a szinten állíthat ki bizonyítványt, C2 szinten nem. Ezzel a szabályozással kapcsolatban bővebb információt az Oktatási Hivatal Nyelvvizsgáztatási Akkreditációs Központjától kaphat.  

A sikeres államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány megszerzéséhez két feltételnek kell teljesülnie:

Mivel a CPE vizsga C2 nyelvi szintet mér, de az államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítvány szintje minden esetben csak C1 (felsőfok) lehet, ezért a fenti feltételek teljesülését a CPE vizsga esetében a CAE vizsgánál felsorolt pontszámok elérése biztosíthatja. Azaz: a CPE vizsgán az államilag elismert bizonyítvány megszerzéséhez szükséges megfelelési minimum a Cambridge English Skálán mért 180 pont, míg az egyes készségek esetében elvárt 40% megfelelője a Cambridge English Skálán mért 153 pont.

A Cambridge English vizsgákkal megszerezhető államilag elismert nyelvvizsga-bizonyítványokról további hasznos információkat talál Vizsgaeredményekről szóló oldalunkon.

 

A Cambridge angol nyelvvizsgával kapcsolatos hasznos linkek

Jelentkezzen a Cambridge angol nyelvvizsgára Magyarországon.

Tudja meg mikor, hol és mennyiért tud Cambridge angol nyelvvizsgát tenni Magyarországon.

Mire számítson a vizsga napján?

A papír alapú vizsgaeredmények négy-hat héttel a vizsga után érhetők el, a számítógépes vizsgaeredmények két héttel a vizsga után tekinthetők meg.

Miért válassza a British Councilt?