EGY- ÉS KÉTNYELVŰ CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA

A CORVINUS ÁLTALÁNOS  NYELVVIZSGA új, államilag elismert (akkreditált) EGY- ÉS KÉTNYELVŰ nyelvvizsga, mely ANGOL és NÉMET nyelven tehető le a Budapesti Corvinus Egyetem 2000 óta működő nyelvvizsgaközpontjában. A Vizsgaközpont eddigi, szaknyelvi vizsgáztatása során is nagy hangsúlyt fektetett a vizsgázóbarát légkör biztosítására. Vizsgánk célja továbbra sem a vizsgázók nyelvi hiányosságainak feltárása, hanem sikeres szereplésük  elősegítése kommunikáció központú feladatok segítségével. 

A CORVINUS ÁLTALÁNOS NYELVVIZSGA letétele során vizsgázóink a mindennapi életben gyakran előforduló helyzetekhez és sokszor használt (írt, olvasott és hallott) szövegfajtákhoz kapcsolódó feladatokon keresztül mutathatják be, hogy miként képesek alkalmazni a felkészülésük során megszerzett nyelvtudásukat.

Az EGYNYELVŰ vizsga során minden feladat megoldása idegen nyelven történik.

A KÉTNYELVŰ vizsga annyiban különbözik az egynyelvűtől, hogy eggyel több feladatot  tartalmaz. Ez a feladat (szövegösszefoglalás, vagy fordítás szótár segítségével) a magyar és idegen nyelv közti közvetítőkészséget méri.

 

A VIZSGA NYELVEI ÉS RÉSZEI

A vizsga angol és német nyelven, három szinten – alap- (B1), közép- (B2) és felsőfokon (C1) – tehető le.

Jelentkezni lehet külön írásbeli és szóbeli, vagy a mindkettőt magában foglaló komplex vizsgára. Sikeres írásbeli, vagy szóbeli vizsgával külön-külön is szerezhető írásbeli, vagy szóbeli nyelvvizsga bizonyítvány akkor is, ha vizsgázónk komplex nyelvvizsgára jelentkezett. Ilyen esetben csak a sikertelen (írásbeli, vagy szóbeli) részt kell megismételni.

 

VIZSGAFELADATOK

A középiskolai tanulók és főiskolai/egyetemi hallgatók körében végzett felmérések során a vizsgaközpont feltérképezte, hogy melyek a vizsgázók életében és a felkészülésük során a leggyakoribb kommunikációs helyzetek, témakörök, vizsgafeladatok, így ezek határozzák meg  a vizsga felépítését, tartalmát.

A vizsga és a vizsgafeladatok célja az, hogy képet kapjunk a vizsgázónk gyakorlati kommunikációs képességeiről, nem pedig az, hogy az esetleges nyelvi hiányosságokat próbáljuk megtalálni.

A pontozás, értékelés során minden szinten kiemelt súllyal szerepel a kommunikatív érték, vagyis a kommunikációs készség hatékonysága.

 

EGYNYELVŰ VIZSGA

A hanganyagok meghallgatása előtt a teszt kérdéseinek tanulmányozására kellő idő áll rendelkezésre. Minden szinten három hanganyag hangzik el, melyek közül az egyik párbeszéd.

Az egyes felvételeket egymás után kétszer lehet meghallgatni, és minden elhangzás után  elegendő idő áll rendelkezésre a válaszok beírására. A kérdések mindig az elhangzás sorrendjét követik.

A szóbeli vizsgabizottság két tagból áll. A vizsgázó a szóbeli vizsgán a vizsgáztatókkal folytat beszélgetést, akik – szükség esetén – segítő kérdéseikkel, közbevetéseikkel tovább tudják gördíteni a beszélgetés fonalát.

Rövid ráhangoló beszélgetést követően az első feladat – mindhárom szinten – néhány kérdés kapcsán folytatott beszélgetés, melyet 1 perc gondolkodási idő után az egyik témakörhöz kapcsolódó társalgás, véleménykifejtés követ. A harmadik feladat B1 és B2 szinten életszerű szituációs szerepjáték idegen nyelvű szerepkártya segítségével, amelyen néhány sorban le van írva az a szerep, amelyet a vizsgáztatóval el kell játszania. C1 szinten a feladat érvelés gondolatébresztő állítás mellett, illetve ellen.

A vizsgaközpont sok éves tapasztalata szerint a nyelvismereti feladatokra sokkal célirányosabban lehet gyakorolni/felkészülni, mint akár a – szövegválasztás tekintetében végtelen lehetőséget kínáló – olvasott szövegértés tesztre. Így a sikeres felkészülés nagymértékben könnyebbé, biztosabbá válik. Az itt szerzett minden egyes pont, amit a teszt összpontszámának 60%-a felett ér el a vizsgázó, ellensúlyozza a más vizsgarészeken a 60%-hoz esetleg hiányzó pontokat.

A nyelvismereti tesztnek NEM célja a nyelvtani ismeretek részletes számonkérése, ezért itt nincs minimálisan elérendő pontszám.

A más vizsgákon megszokott számú és típusú kérdésekhez a teszt három különböző  szöveget

tartalmaz, így növeli a vizsgázó esélyét a sikeres teljesítésre, hiszen ha véletlenül  az egyik szöveg

„nem megy jól”, még mindig ott van a másik kettő, melyeken önmagukban is elérhető a sikerességhez szükséges pontszám. A teszt megírása során nyomtatott szótár használható.

Kettő rövid levél/email (B1 és B2), illetve egy olvasói levél/e-mail és egy érvelő esszé/fogalmazás (C1) írása a feladat – megadott szempontok segítségével, melynek megírása során nyomtatott szótár használható.

 

KÉTNYELVŰ VIZSGA

Mindazoknak javasoljuk a kétnyelvű vizsgát, akiknek megbízhatóan, jól megy az idegen nyelvről magyarra, vagy magyarról idegen nyelvre történő szövegösszefoglalás, vagy az idegen nyelvről magyarra történő fordítás.

A közvetítési feladat sikeres teljesítésével szerzett minden egyes pont, amit a 60% felett ér el a vizsgázó, ellensúlyozhatja a más vizsgarészeken esetleg hiányzó pontokat.

A KÉTNYELVŰ vizsga eggyel több feladatot tartalmaz, mint az egynyelvű:

Az egyetlen feladat, melyben szöveget kell összefoglalni (B1: idegen nyelvről magyarra; C1: magyarról idegen nyelvre), vagy fordítani (B2: idegen nyelvről magyarra).

A feladat megírása során nyomtatott szótár használható.

 

MINTAFELADATOK

Honlapunkról a „MINTAFELADATOK” fül alatt gyakorlófeladatok tölthetők le hanganyaggal, mintamegoldással, megoldókulccsal együtt.

Az írásbeli és a szóbeli vizsga szerkezetét, feladattípusait, pontozását, értékelési szempontjait és a sikeres vizsgához szükséges pontszámokat, illetve a vizsga témaköreit a lejjebb található táblázatok tartalmazzák.

 

TÉMAKÖRÖK

ALAPFOK (B1)

 1. SALÁD (bemutatkozás, családtagok bemutatása, jellemzése, családi ünnepek)
 2. LAKÓHELY (lakás és környéke, a lakóhely, település rövid bemutatása)
 3. MUNKA/TANULÁS (iskola bemutatása, tervek a jövőre, az Internet, a számítógép szerepe a tanulásban)
 4. KÖZLEKEDÉS, UTAZÁS (közlekedés városon belül és kívül, útbaigazítás, utazási előkészületek, legkedveltebb úti célok)
 5. ÉTKEZÉS (étkezés otthon, vendégségben, étteremben, fontosabb ételek, italok)
 6. VÁSÁRLÁS (alapvető árucikkek, vásárlás kisüzletekben, bevásárlóközpontokban, fizetési módok)
 7. IDŐJÁRÁS ÉS KÖRNYEZET (évszakokra jellemző időjárás és öltözködés, a természet a különböző évszakokban)
 8. SZABADIDŐ (szabadidős elfoglaltságok, hobbi, mozi, színház, kiállítás, koncert, olvasás, Internet, sport, kirándulás, szabadtéri elfoglaltságok)
 9. EGÉSZSÉG (egészséges életmód, testmozgási lehetőségek, gyakori betegségek, főbb testrészek)
 10. SEGÍTSÉGNYÚJTÁS/-KÉRÉS (segítség nyújtása és kérése pl. baleset, betegség, lopás, eltévedés esetén, elővigyázatossági lehetőségek)

 

KÖZÉPFOK (B2)

 1. CSALÁD, EMBERI KAPCSOLATOK (bemutatkozás, jövőbeni tervek, család, barátok, rokonok, családi ünnepek, emberi kapcsolatok az interneten keresztül, stb.)
 2. LAKÓHELY, KÖZLEKEDÉS (lakóhely, település, lakás, szobák berendezése, helyi és távolsági közlekedési eszközök, útbaigazítás, tájékozódást segítő modern eszközök)
 3. VÁSÁRLÁS (mindennapi bevásárlás, árak, fizetés módok, vásárlási szokások, üzlettípusok, hagyományos boltok, web-áruházak, reklámok, hirdetések)
 4. MUNKA, TANULÁS (iskolai/munkahelyi napi tevékenység, pályaválasztás, népszerű foglalkozások, karrier és család viszonya, az Internet, a számítógép szerepe a hatékony tanulásban/munkavégzésben)
 5. UTAZÁS KÜLFÖLDRE, KÜLFÖLDÖN (külföldi utazás előkészületei, szállásfoglalás, úti okmányok, a közlekedés módjai és előnyei, a célnyelvi ország/ok/ vonzereje a vizsgázó számára, közkedvelt úti célok)
 6. IDŐJÁRÁS, KÖRNYEZET (napi és évszakokra jellemző időjárás és öltözködés, különböző ruházati cikkek, környezetszennyezés, víz- és energiatakarékosság)
 7. ÉTKEZÉS (étkezés otthon, étteremben, vendégségben, egészséges táplálkozás, egy ország népszerű konyhájának jellemzői, ételei)
 8. SZABADIDŐ (egyéni érdeklődés, hobbik, kedvenc könyv, film, zene, weboldal, szórakozási lehetőségek, színház, mozi, koncert, házibuli, aktív pihenés, divatos sportok)
 9. EGÉSZSÉG, SPORT (egészséges életmód, betegségmegelőzés, orvosnál, betegápolás, a mozgásszegény életmód hatása és veszélye, sportolási lehetőségek, amatőr és versenysport)
 10. MAGYARORSZÁG NEVEZETESSÉGEI (Magyarország turisztikai vonzereje, nevezetességei, egy választott régió/város legfontosabb nevezetességei, hagyományos és nemzeti ünnepek, szokások)

 

FELSŐFOK (C1)

 1. EMBERI KAPCSOLATOK, EMBERI ÉRZELMEK
  • család, barátok, rokonok, külső és belső jellemzés, családi hagyományok
  • barátság, szerelem, házasság, internetes kapcsolatok
  • szülő-gyerek, tanár-diák, főnök-beosztott, idős-fiatal viszony
  • kedvenc művészeti alkotás (pl. irodalmi mű, film) az emberi kapcsolatokról, érzelmekről
 2. EGYÉN ÉS TÁRSADALOM
  • család/házasság/élettársi viszony, családmodell egykor és ma
  • a társadalmi együttélés szabályai, esélyegyenlőség, a tolerancia szerepe
  • a pénz szerepe az emberek, a társadalom életében
  • Internetes közösségi oldalak szerepe
 3. LAKÓKÖRNYEZET, KÖZLEKEDÉS
  • lakásbérlés/-vásárlás/-építés, lakáskölcsön, az ideális lakóhely
  • munkahely és otthon: város/külváros/agglomeráció/kisváros/ falu
  • városi (tömeg)közlekedés, parkolási gondok, sétálóutcák
  • közlekedési morál autós/kerékpáros/gyalogos szemmel
 4. VÁSÁRLÁS, SZOLGÁLTATÁSOK, REKLÁM
  • üzlettípusok, hagyományos és modern formák, tapasztalatok
  • fizetési módok, on-line vásárlás, hétvégi/non-stop nyitva tartás
  • ár és minőség viszonya, a reklámok szerepe, hatása,
  • szolgáltatásokkal kapcsolatos elvárások /tapasztalatok (pl. bank, posta, étterem)
 5. MUNKA, TANULÁS
  • az iskola-/munkahelyválasztás szempontjai, a jövőre vonatkozó tervek
  • munkahely keresése, karrier és család viszonya, egész életen át tartó tanulás
  • az állástalanok helyzete, a munkaerőpiac általános jellemzői
  • az Internet, az információs technikai eszközök szerepe
 6. KÜL- ÉS BELFÖLDI TURIZMUS
  • utazási formák, utazás megszervezése, szállásfoglalás, úti okmányok, biztosítás
  • a célnyelvi ország(ok) vonzereje a vizsgázó számára,
  • Magyarország, mint úti cél hazai és külföldi szemmel
  • tapasztalatok a népek közötti életszemlélet, vagy gondolkodásbeli különbségek terén
 7. KÖRNYEZETSZENNYEZÉS/ KÖRNYEZETVÉDELEM
  • környezeti problémák: víz-, levegő- és talajszennyezés, globális felmelegedés
  • energiaproblémák, (nem)megújuló energiaforrások
  • „személyes” környezetvédelem: szelektív hulladékgyűjtés, víz- és energiatakarékosság
  • környezettudatosság Magyarországon
 8. SZABADIDŐ, SZÓRAKOZÁS, KULTÚRA
  • egyéni érdeklődés, hobbi, kedvenc könyv/film/zene/weboldal
  • szórakozási lehetőségek, színház, képzőművészet, mozi, opera, koncert, sport
  • a könyv, rádió, televízió, Internet, a média szerepe régen és ma
  • társasági összejövetelek, baráti kör, rekreáció szerepe, fontossága
 9. EGÉSZSÉG, BETEGSÉG, SPORT
  • testi és lelki egészség, betegápolás, gyógyszerek, természetes gyógymódok
  • a stressz és a mozgásszegény életmód hatása
  • a sport szerepe az egészség megőrzésében, sportolási lehetőségek, sportágak
  • az amatőr és versenysport, extrém sportok, divatos sportok (pl. zumba, aquafitness)
 10. MAGYARORSZÁG
  • Magyarország turisztikai vonzereje, nevezetességei, kulturális és természeti értékei
  • nemzeti ünnepek, népszokások, hagyományos és megújuló értékek
  • a magyar konyha, a gasztronómia, mint egy adott ország kultúrájának része
  • Magyarország helye, helyzete és szerepe Európában
 11. ETIKAI, MORÁLIS KÉRDÉSEK
  • jótékonykodás, adakozás, rászorulók segítése
  • az egészséges élethez való jog és lehetőség
  • a tudomány fejlődésének hatása életünkre (őssejtek, klónozás, génkezelt élelmiszerek)
  • állatkísérletek (gyógyászati, kozmetikai céllal)
 12. AKTUÁLIS KÉRDÉSEK
  • aktuális közérdekű témák, események Magyarországon és/vagy a célnyelvi országo(k)ban
  • a modern információs technológia előnyei, hátrányai, szerepe a mindennapi életben
  • globalizálódás, nyitottság a világra, nemzeti kötődés (kultúra, étkezés, szokások)
  • a vizsgázó jövőképe, kilátásai, tervei, lehetőségei

 

Vizsgaidőszakok: http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/page/default.asp?id=QEPQDS

Vizsgaszabályzat: http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/page/default.asp?id=LIDTMN

Vizsgadíjak: http://www.corvinusnyelvvizsga.hu/page/default.asp?id=XCPJSR

További információk: http://www.corvinusnyelvvizsga.hu