Egyetemünk

A Miskolci Egyetem bemutatása

A Miskolci Egyetem az Észak-magyarországi régió vezető felsőoktatási intézménye, szellemi központja. Nagy fejlődési lehetőségekkel rendelkező intézmény, amelynek történetét 1735-ig, a világ első műszaki felsőoktatási intézménye, a Selmecbányai Bányászati-Kohászati Tanintézet létrehozásáig vezetjük vissza. Az elmúlt majdnem háromszáz év alatt természetesen sokat változott az Egyetem – amelynek útja Selmecbányától Sopronon át vezetett Miskolcra –, de az alapfilozófia változatlan maradt. A Magyar Országgyűlés 1949. évi XXIII. törvényében elrendelte, hogy "a felsőfokú műszaki szakképzés fokozása céljából Miskolcon Nehézipari Műszaki Egyetemet kell létesíteni”. Így 1949-ben létrejött Miskolcon az az egyetem, amely a Sopronból áttelepült Bánya- és Kohómérnöki Karból, valamint a frissen alapított Gépészmérnöki Karból állt.

Egyetemünk rendkívül sokszínű és kiváló oktatási, kutatási és nevelési intézmény. A Miskolci Egyetemnek azonban van még egy, különleges rendeltetése, hivatása is. Nevezetesen az, hogy az Észak-magyarországi régiónak szellemi tudásközpontja legyen.

2020. augusztus 1-jével a felsőoktatási modellváltás jegyében vagyonkezelői alapítvány fenntartásába került.

 

Universitas Miskolcinensis Alapítvány

Az Alapítvány a Miskolci Egyetem fenntartójaként a tevékenységével kapcsolatos feladatait a működésére irányadó jogszabályoknak megfelelően, az Egyetemmel és az egyetemi polgársággal kölcsönös együttműködésben látja el. Az Alapítvány feladata a Miskolci Egyetem alapítói, fenntartói jogainak gyakorlása, működési feltételei, intézményfejlesztési céljai megvalósításának biztosítása – elsősorban az Egyetem finanszírozására irányuló rövid-, közép- és hosszútávú megállapodás révén -, a fenntartott intézmény(ek) számára rendelkezésre álló források folyamatos bővítése, melynek érdekében gazdasági tevékenysége keretében az alapító által vagy egyéb módon a javára rendelt, általa megszerzett, valamint az Alapítványhoz csatlakozók által nyújtott vagyont kezeli.

Az Alapítvány a magyar felsőoktatás gazdasági, társadalmi és nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése érdekében oktatási, tudományos kutatási, hallgatói, tanulói, oktatói, kutatói, tanári támogatási programot működtet; rászorultsági alapú támogatást biztosít; tehetséggondozó programok működését támogatja. Az Alapítvány tevékenységét a Felügyelőbizottság és a Vagyonellenőr felügyeli. Az adminisztratív és operatív jellegű feladatok ellátásában az Alapítvány tevékenységét a Titkárság támogatja.

hétfő – csütörtök: 08:00 - 16:00

péntek: 08:00 – 12:00

 

A Miskolci Egyetem szervezeti egységei és működésük

A Miskolci Egyetem olyan összetett funkciójú szervezet, ahol az oktatás, kutatás, köznevelés, közgyűjteményi (könyvtár, levéltár) és az ezeket támogató központi funkcionális szervezetek szerves egysége hivatott biztosítani a minőségi oktatás és magas szintű kutatás megvalósítását.

Az Egyetem vezetési rendszere és valamennyi önálló szervezeti egysége, ezek egymáshoz és a vezetéshez való strukturális kapcsolódása, feladatai és működésük a honlapon elérhető:

https://www.uni-miskolc.hu/files/1032/1%20sz%C3%A1m%C3%BA%20mell%C3%A9klet%20-%20organogram.pdf

A Szabályzatok címszó alatt az Egyetem Szervezeti és Működési Szabályzatának I. kötete, a Szervezeti és Működési Rend (SZMR) és organogramjának áttekintését javasoljuk első lépésben, a részletekkel ezután érdemes megismerkedni:

https://www.uni-miskolc.hu/files/1031/SzMR%20honlapra%2008.03..pdf

Az Egyetem Alapító Okiratát, a Kollektív Szerződést a https://www.uni-miskolc.hu/alapdokumentumok oldalon találja.

Az ezekben található információk közül az Ön által betöltött munkakör és személyes érdeklődési köre által igényelt mélységben tud tájékozódni.

 

A Miskolci Egyetem vezetői, munkatársai és szervezeti egységei

A honlapon az Egyetemünk címszónál az Egyetem vezetése oldalon megismerkedhet az Egyetem vezetőivel. A ME honlapján találja a telefonkönyvet is, ahol valamennyi munkatársunk elérhetősége feltüntetésre került:

https://www.uni-miskolc.hu/telefon/index.php